Ktl-icon-tai-lieu

Chiến thắng Điện Biên Phủ qua tem

Được đăng lên bởi hoapt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành
tem để kỷ niệm sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ?
Câu 2 : Trong chiến dịch Điện Biên Phủ có nhiều gương chiến đấu, hy sinh
của bộ đội ta đã được Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân.
Trả lời:
Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân như: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế
Văn Đàn, Trần Can, Hà Văn Nọa, Hoàng Văn Hồ…
1. Anh hùng Tô Vĩnh Diện
Tô Vĩnh Diện sinh năm 1924, dân tộc Kinh, quê ở xã Nông Trường, huyện Nông
Cống, tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí nhập ngũ tháng 7 năm 1949. Khi hy sinh, đồng
chí là Tiểu đội trưởng pháo cao xạ 37 ly thuộc Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung
đoàn 367.
Tô Vĩnh Diện sinh trưởng trong một gia đình nghèo, lên 8 tuổi đã phải đi ở cho địa
chủ. Suốt 12 năm đi ở, đồng chí phải chịu bao cảnh áp bức bất công. Năm 1946,
đồng chí tham gia dân quân ở địa phương. Năm 1949, đồng chí xung phong đi bộ
đội. Trong học tập công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu, lôi
cuốn đồng đội noi theo. Trong hành quân chiến đấu, đồng chí đã cùng đồng đội
bền bỉ vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
Tháng 5 năm 1953, quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh
lớn. Đồng chí Tô Vĩnh Diện được điều về làm tiểu đội trưởng một đơn vị pháo cao
xạ. Trong quá trình hành quân cơ động trên chặng đường hơn 1000 km tới vị trí tập
kết để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí luôn luôn gương mẫu làm mọi
việc nặng nhọc, động viên giúp đỡ đồng đội kéo pháo tới đích an toàn.
Trong lúc kéo pháo qua những chặng đường khó khăn nguy hiểm, đồng chí xung
phong lái để bảo đảm an toàn cho khẩu pháo. Trong lúc kéo pháo cũng như lúc
nghỉ dọc đường, Tô Vĩnh Diện luôn luôn nhắc đồng đội chuẩn bị chu đáo và tự
mình đi kiểm tra tỉ mỉ đường dây kéo pháo, xem xét từng đoạn đường, từng cái dốc
rồi phổ biến cho anh em để tránh những nguy hiểm bất ngờ xẩy ra.
Kéo pháo vào đã gian khổ, hy sinh, kéo pháo ra càng gay go ác liệt, đồng chí đã đi
sát từng người, động viên giải thích nhiệm vụ, giúp anh em xác định quyết tâm
cùng nhau khắc phục khó khăn để đảm bảo thắng lợi.
Qua 5 đêm kéo pháo ra đến dốc Chuối, đường hẹp và cong rất nguy hiểm. Tô Vĩnh
Diện cùng đồng chí Ty xung phong lái pháo. Nửa chừng dây tời bị đứt, pháo lao

nhanh xuống dốc, đồng chí vẫn bình tĩnh giữ càng, lái cho pháo thẳng đường.
Nhưng một trong bốn dây ...
Câu 1 : Em hãy cho biết tới nay, Bưu điện Việt Nam đã bao nhiêu lần phát hành
tem để kỷ niệm sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ?
Câu 2 : Trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhiều gương chiến đấu, hy sinh
của bộ đội ta đã được Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân.
Trả lời:
Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng trang
nhân dân như: Đại Tướng Nguyên Giáp, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế
Văn Đàn, Trần Can, Hà Văn Nọa, Hoàng Văn Hồ…
1. Anh hùng Tô Vĩnh Diện
Vĩnh Diện sinh năm 1924, dân tộc Kinh, quê Nông Trường, huyện Nông
Cống, tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí nhập ngũ tháng 7 năm 1949. Khi hy sinh, đồng
chí Tiểu đội trưởng pháo cao xạ 37 ly thuộc Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung
đoàn 367.
Tô Vĩnh Diện sinh trưởng trong một gia đình nghèo, n 8 tuổi đã phải đi ở cho đa
chủ. Suốt 12 năm đi ở, đồng chí phải chịu bao cảnh áp bức bất công. Năm 1946,
đồng chí tham gia dân quân địa phương. Năm 1949, đồng chí xung phong đi bộ
đội. Trong học tập công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu, lôi
cuốn đồng đội noi theo. Trong hành quân chiến đấu, đồng chí đã ng đồng đội
bền bỉ vượt qua k khăn, chấp hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
Tháng 5 năm 1953, quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh
lớn. Đồng chí Tô nh Diện được điều về làm tiểu đội trưởng một đơn vị pháo cao
xạ. Trong quá trình hành quân cơ động trên chặng đường hơn 1000 km tới vị trí tập
kết để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí luôn luôn gương mẫu làm mọi
việc nặng nhọc, động viên giúp đỡ đồng đội kéo pháo tới đích an toàn.
Trong lúc kéo pháo qua những chặng đường khó khăn nguy hiểm, đồng chí xung
phong lái để bảo đảm an toàn cho khẩu pháo. Trong lúc kéo pháo cũng như lúc
nghỉ dọc đường, Vĩnh Diện luôn luôn nhắc đồng đội chuẩn bị chu đáo và tự
mình đi kiểm tra tỉ mỉ đường dây kéo pháo, xem xét từng đoạn đường, từng cái dốc
rồi phổ biến cho anh em để tránh những nguy hiểm bất ngờ xẩy ra.
Kéo pháo vào đã gian khổ, hy sinh, kéo pháo ra càng gay go ác liệt, đồng chí đã đi
sát tng người, động viên giải thích nhiệm vụ, giúp anh em xác định quyết tâm
cùng nhau khắc phục khó khăn để đảm bảo thắng lợi.
Qua 5 đêm kéo pháo ra đến dốc Chuối, đường hẹp và cong rất nguy hiểm. Tô Vĩnh
Diện cùng đồng chí Ty xung phong lái pháo. Nửa chừng dây tời bị đứt, pháo lao
Chiến thắng Điện Biên Phủ qua tem - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến thắng Điện Biên Phủ qua tem - Người đăng: hoapt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chiến thắng Điện Biên Phủ qua tem 9 10 386