Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc Việt Nam

Được đăng lên bởi phamthitai9696
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chào mừng cô và các bạn
đến với bài thuyết trình của
nhóm 4

Bài tiểu luận mônluật Hiến pháp Việt Nam

Chủ đề:
Chính sách đoàn kết và đường lối dân tộc của Nhà nước Cộng hòa xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam

Thành viên nhóm 4
1.Nguyễn Thành Toàn
2.Lê Thị Diễm Hương
3.Nguyễn Thị Mỹ Diễn
4.Phạm Thị Thanh Giang
5.Trần Thị Minh Nguyệt
6.Phạm Thị Lan Hương
7.Hồ Thị Thủy
8.Trương Thảo Nguyên

9.Đặng Thị Thu Trang
10.Đào Hồng Hạnh
11.Lê Hà Phương Linh
12.Đinh Thị Hồng Mơ
13.Lê Thị Thủy
14.Huỳnh My My
15.Phạm Thị Tài
16.Phan Nguyễn Thảo Anh

Chính sách đoàn kết và đường lối dân tộc của nhà nước xã hội chủ nghĩa
Việt Nam

Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc là những vấn đề lớn của cách mạng Việt Nam, một trong những nội
dung quan trọng phản ánh bản chất của chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả năm bản
Hiến pháp của nước ta đều có những quy định cụ thể phản ánh chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc của
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiến pháp năm

Hiến pháp năm

Hiến pháp năm

Hiến pháp năm

Hiến pháp năm

1946

1959

1980

1992

2013

Hiến pháp 2013:
1.NướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNamlàquốcgiathốngnhấtcácdântộcsinhsốngtrênđấtnướcViệtNam.

2.Cácdântộcbìnhđẳng,đoànkết,tôntrọngvàgiúpnhaucùngpháttriển;nghiêmcấmmọihànhvikìthịchiarẻdântộc.

3.NgônngữquốcgialàtiếngViệt.Cácdântộccóquyềndungtiếngnói,chữviết,giữgìnbảnsắcvănhóadântộc,pháthuyphongtục
tậpquán,truyềnthốngvàvănhóatốtđẹpcủamình.

4.Nhànướcthựchiệnchínhsáchpháttriểntoàndiệnvàtạođiềukiệnđểcácdântộcthiểusốpháthuynộilực,cùngpháttriểnvớiđấ
tnước.

Hiếnpháp vừa khẳng định quyền của đồng bào các dân tộc vừa quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương
trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Đây cũng là những yếu tố tạo điều kiện cho các dân tộc thực hiện, phát
huy quyền bình đẳng của mình qua quy định của pháp luật và sự hỗ trợ về các chính sách cụ thể của Nhà nước.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, quyền bình đẳng của đồng bào các dân tộc trên mọi phương diện tiếp tục
được khẳng định, phát triển và thực hiện trong thực tế.

Về chính trị

Về giáo dục,
Về kinh tế

y tế, văn hóa
- xã hội

Vềchínhtrị: 
Đồngbào các dân tộc bình đẳng về quyền làm chủ đất nước; bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, được thực hiện quyền tham chính của mình thông qua thực hiện
dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp qua bầu cử và ứng cử (Điều 54 Hiến pháp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội). 
Đạibiểu đ...
Chào mng cô và các bn
đến vi bài thuyết trình ca
nhóm 4
Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc Việt Nam - Người đăng: phamthitai9696
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc Việt Nam 9 10 444