Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng

Được đăng lên bởi phamthitrang53b1ctxh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo tốt nghiệp
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử Việt Nam là lịch sử của đấu tranh dựng nước và giữ nước. Cuộc
đấu tranh hào hùng của dân tộc tuy đã mang lại nhiều thắng lợi vẻ vang,
giành lại độc lập tự do cho dân tộc, nhưng những hậu quả mà các cuộc chiến
tranh đó để lại cho nhân dân ta là rất nặng nề. Chiến tranh đã cướp đi sinh
mạng của hàng triệu con người, để lại hàng triệu con người tàn tật, hàng
trăm nghìn trẻ em mồ côi, bị nhiễm chất độc da cam...làm cho cuộc sống của
những gia đình này gặp rất nhiều khó khăn.
Lệ Thủy là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng, số lượng người công
với cách mạng tương đối lớn, trong đó có xã Tân Thủy. Theo báo cáo “Tình
hình thực hiện các chính sách ưu đãi NCC trên địa bàn xã Tân Thủy”, tổng
số các loại đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công trên địa
bàn xã là 623 người. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và hòa
mình vào hoạt động chung của cả nước, xã Tân Thủy - huyện Lệ Thủy đã
triển khai thực hiện và đang ngày càng hoàn thiện hơn về các chính sách ưu
đãi đối với NCCVCM trên địa bàn xã với nhiều hoạt động, chế độ hỗ trợ
thiết thực nhằm giúp đỡ những con người đã từng mang vinh quang, độc lập
về cho Tổ quốc. Những chính sách ưu đãi cho NCCVCM như: chính sách
bảo hiểm y tế; chính sách chăm sóc sức khỏe; chính sách ưu đãi về kinh tế,
giáo dục; chính sách trợ cấp... đã được thực hiện. Hơn nữa, được sự chung
tay góp sức của toàn cộng đồng, những chính sách này trong nhiều năm qua
đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực thi các chính
sách ưu đãi NCCVCM hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn
Sinh viên: Dương Thị Huệ

1

Lớp LTCTXH K2012

Báo cáo tốt nghiệp
và bất cập. Cuộc sống của nhiều NCCVCM trên địa bàn xã vẫn chưa thực sự
được đảm bảo, nhiều gia đình NCC vẫn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
Để các chính sách ưu đãi đối với NCCVCM góp phần đảm bảo cho họ có
cuộc sống ổn định thì việc xây dựng và thực hiện tốt các chính sách này có ý
nghĩa quan trọng, thiết thực. Vì vậy, tôi chọn vấn đề “Chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh
Quảng Bình từ năm 2010 - 2013” để làm đề tài nghiên cứu chuyên ngành
Công tác xã hội. Trong điều kiện thời gian có hạn cũng như những kiến thức
và kỹ năng, kinh nghiệm của sinh viên chưa nhiều do đó bài báo cáo này
chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong sự quan tâm giúp đỡ,
góp ý chân thành từ phía giảng viên hướng dẫn, các bạn sinh viên...
Báo cáo tốt nghiệp
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lịch sử Việt Nam lịch sử của đấu tranh dựng nước giữ nước. Cuộc
đấu tranh hào ng của dân tộc tuy đã mang lại nhiều thắng lợi vẻ vang,
giành lại độc lập tự do cho dân tộc, nhưng những hậu quả mà các cuộc chiến
tranh đó để lại cho nhân dân ta rất nặng nề. Chiến tranh đã cướp đi sinh
mạng của hàng triệu con người, để lại hàng triệu con người tàn tật, hàng
trăm nghìn trẻ em mồ côi, bị nhiễm chất độc da cam...làm cho cuộc sống của
những gia đình này gặp rất nhiều khó khăn.
Lệ Thủy mảnh đất giàu truyền thống anh ng, số lượng người công
với cách mạng tương đối lớn, trong đó có Tân ThủyTheo báo cáo 
, tổng
sốcác loại đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người công trên địa
bàn xã là 623 người. Phát huy truyền thống !"#$$#%hòa
mình vào hoạt động chung của c nước, Tân Thủy - huyện Lệ Thủy đã
triển khai thực hiện đang ngày càng hoàn thiện hơn về các chính sách ưu
đãi đối với NCCVCM trên đa bàn xã với nhiều hoạt động, chế độ hỗ trợ
thiết thực nhằm giúp đỡ những con người đã từng mang vinh quang, độc lập
về cho Tổ quốc. Những chính sách ưu đãi cho NCCVCM như: chính sách
bảo hiểm y tế; chính sách chăm sóc sức khỏe; chính sách ưu đãi về kinh tế,
giáo dục; chính sách trợ cấp... đã được thực hiện. Hơn nữa, được sự chung
tay góp sức của toàn cộng đồng, những chính sách này trong nhiều năm qua
đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ.
Tuy nhiên, n cạnh những thành quả đạt được, việc thực thi các chính
sách ưu đãi NCCVCM hiện nay trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn
Sinh viên: Dương Thị Huệ Lớp LTCTXH K2012
1
Chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng - Người đăng: phamthitrang53b1ctxh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng 9 10 662