Ktl-icon-tai-lieu

Chống sét và nối đất

Được đăng lên bởi taikhoandangky1989
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN

TRƯỜNG ĐHSPKT VINH

Chương 10
CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT
10.1. QUÁ ĐIỆN ÁP THIÊN NHIÊN VÀ ĐẶC TÍNH CỦA SÉT
1. Khái niệm chung.
Ở chế độ làm việc bình thường, điện áp tác dụng lên cách điện của các thiết bị điện thường là
dao động xung quanh trị số điện áp định mức. Song có nhiều khi do những nguyên nhân khác nhau
có thể gây ra điện áp tăng cao và rất cao so với trị số định mức tác dụng lên cách điện gây nguy
hiểm thiết bị điện. Hiện tượng tăng cao điện áp như vậy gọi là quá điện áp hay quá điện thế.
Có nhiều cách phân loại quá điện áp.
Theo kết cấu của mạng người ta phân ra 2 loại:
- Quá điện áp ngang: Là hiện tượng tăng điện thế giữa hai điểm trên hai pha khác nhau hoặc
giữa pha với đất.
- Quá điện áp dọc: Là hiện tượng tăng điện áp giữa hai điểm của cùng một pha (ví dụ giữa
các vòng dây của một cuộn dây). Quá điện áp dọc thường xảy ra ở cuộn dây máy biến áp, máy
phát điện hoặc động cơ điện.
Theo nguyên nhân phát sinh người ta cũng chia quá điện áp ra làm 2 loại:
Quá điện áp nội bộ: Thường xuất hiện khi có sự thay đổi đột ngột thông số của mạng điện,
do cộng hưởng hoặc do các thao tác đóng cắt. Ví dụ khi đóng cắt nhà máy điện, đóng cắt máy
biến áp hoặc đường dây truyền tải điện, cũng như khi sự cố chạm đất các pha, ngắn mạch, đứt
dây ... và được phân biệt thành hai loại chính là:
+) Quá điện áp thao tác: Thường xuất hiện khi có sự dao động năng lượng điện từ bên trong hệ
thống điện khi thay đổi sơ đồ vận hành một cách đột ngột. Quá điện áp loại này có đặc tính dao
động chu kì, kéo dài trong thời gian từ mấy phần trăm micrô giây đến vài giây.
+) Quá điện áp cộng hưởng thường xuất hiện khi tần số dao động riêng của mạng ω 0 gần bằng
tần số xoay chiều ω của nguồn điện, hoặc dưới dạng cộng hưởng thông số khi một trong các
thông số của mạng điện thay đổi phù hợp. Ví dụ thay đổi điện cảm của các máy điện quay theo
chu kì. Quá điện áp cộng hưởng cũng có tính chất dao động chu kì.
Khi có quá điện áp nội bộ điện áp có thể tăng tới (3÷ 4)Uđm và thời gian tồn tại khoảng 10
ms hoặc lớn hơn, khả năng xuất hiện nhiều.
Quá áp thiên nhiên: Phát sinh khi có phóng điện sét trực tiếp vào các các thiết bị ngoài trời
như các đường dây tải điện, thiết bị phân phối ngoài trời, nhà cửa hay các công trình khác;
Hoặc là khi có sự phóng điện vào một đối tượng nào đó ở gần rồi cảm ứng lên mạng điện (gọi
là quá điện áp cảm ứng). Quá điện áp do sét đánh trực tiếp là nguy hiểm nhất.
Đặc điểm của quá điện áp thiên nhiên là thời gian tác động ngắn khoảng (20÷...
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
Chương 10
CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT
10.1. QUÁ ĐIỆN ÁP THN NHIÊN ĐẶCNH CỦA SÉT
1. Khái niệm chung.
chế độ làm việc bình tng, điện áp tác dng lên cách điện của các thiết bđiện tng là
dao động xung quanh trsố đin áp định mc. Song có nhiu khi do những nguyên nn khác nhau
có thể gây ra điện áp tăng cao và rất cao so với trsố định mc tác dng lên cách đin gây nguy
hiểm thiết b điện. Hiện tượng tăng cao điện áp như vy gi là quá điện áp hay quá điện thế.
nhiều cách phân loại qđiện áp.
Theo kết cấu của mạng người ta phân ra 2 loại:
- Quá đin áp ngang: Là hin tượng ng điện thế gia hai điểm tn hai pha khác nhau hoặc
giữa pha vi đt.
- Quá điện áp dọc: hiện tượng ng điện áp giữa hai điểm của cùng một pha (ví dụ giữa
các vòng dây của một cuộn dây). Quá điện áp dọc thường xảy ra ở cuộn dây máy biến áp, máy
phát điện hoặc động cơ điện.
Theo nguyên nhân pt sinh người ta cũng chia quá điện áp ra làm 2 loại:
Qđiện áp nội bộ: Thường xuất hiện khi có sự thay đổi đột ngột thông số của mạng điện,
do cộng hưởng hoặc do các thao tác đóng cắt. Ví dụ khi đóng cắt nhà y điện, đóng cắt y
biến áp hoặc đường dây truyền tải điện, cũng như khi sự cố chạm đất c pha, ngắn mạch, đứt
dây ... và được phân biệt tnh hai loại chính:
+) Quá đin áp thao tác: Thường xut hin khi có sự dao đngng lượng đin từ bên trong h
thống điện khi thay đổi sơ đồ vận hành một cách đột ngt. Quá đin áp loiy có đặc tính dao
động chu kì, kéo dài trong thi gian t my phn trăm micrô giây đến i giây.
+) Quá điện áp cộng ởng thường xuất hiện khi tần sdao động rng của mạng ω
0
gần bằng
tần s xoay chiều ω của nguồn điện, hoặc dưới dng cộng hưởng thông s khi một trong c
tng số của mạng điện thay đổi phù hợp. Ví dụ thay đổi điện cảm của c máy điện quay theo
chu kì. Q điện áp cộng hưởng cũng có tính chất dao động chu .
Khi quá điện áp nội bộ điện áp thể tăng tới (3÷ 4)U
đm
và thời gian tồn tại khoảng 10
ms hoặc lớn hơn, khả năng xuất hiện nhiều.
Qáp thiên nhiên: Phát sinh khi phóng điện sét trực tiếp vào c các thiết bị ngi trời
như các đường y tải điện, thiết bị phân phối ngi trời, n cửa hay các công trình khác;
Hoặc là khi có sự phóng điện o một đối tượng nào đó gần rồi cảm ứng lên mạng điện (gọi
là qđiện áp cảm ứng). Quá điện áp do sét đánh trực tiếp là nguy hiểm nhất.
Đặc điểm của quá điện áp thiên nhiên là thời gian tác động ngắn khoảng (20÷ 60)µs, biên độ
điện áp rất cao và có đặc tính xung.
Ta biết rằng đối với mỗi thiết bị điện một cấp điện áp định mức, cấp y xác định trị số
điện áp thí nghiệm đặc trưng cho khả năng cách điện của nó gọi mức cách điện. Nếu ng
mức cách điện quá cao sẽ làm tăng giá thành của trang thiết bị điện, nếu hạ thấp mức cách điện
thể dẫn đến những s cố nặng nề. vậy mức cách điện phải được xác định tuỳ theo đặc
tính trị số quá điện áp thể các tham số của thiết bị dùng điện để hạn chế quá điện
áp. Khả năng cách điện chịu được quá điện áp nội bộ xác định bằng điện áp thí nghiệm tần số
ng nghiệp còn khả năng cách điện chịu được quá điện áp thiên nhiên được xác định bởi điện
áp thí nghiệm xung kích.
Tiến Trung - Khoa Điện Trang 139
Dòng tiên đạo
0,005 ÷ 0,01s
Loé sáng cuối sét
0,03 ÷ 0,05 s
Chống sét và nối đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chống sét và nối đất - Người đăng: taikhoandangky1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chống sét và nối đất 9 10 614