Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo

Được đăng lên bởi mybeo2014bk
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
I. Khái niệm tôn giáo
“Tôn giáo” bắt nguồn từ thuật ngữ “religion” (Tiếng Anh) và“religion” lại xuất phát từ thuật ngữ
“legere” (Tiếng Latinh) có nghĩa là thu lượm thêm sức mạnh siêu nhiên. Vào đầu công nguyên, sau khi đạo Kitô
xuất hiện, đế chế Roma yêu cầu phải có một tôn giáo chung và muốn xóa bỏ các tôn giáo trước đó cho nên lúc
này khái niệm “religion” chỉ mới là riêng của đạo Kitô. Bởi lẽ, đương thời những đạo khác Kitô đều bị coi là tà
đạo. Đến thế kỷ XVI, với sự ra đời của đạo Tin Lành - tách ra từ Công giáo – trên diễn đàn khoa học và thần học
châu Âu, “religion” mới trở thành một thuật ngữ chỉ hai tôn giáo thờ cùng một chúa. Với sự bành trướng của chủ
nghĩa tư bản ra khỏi phạm vi châu Âu, với sự tiếp xúc với các tôn giáo thuộc các nền văn minh khác Kitô giáo,
biểu hiện rất đa dạng, thuật ngữ “religion” được dùng nhằm chỉ các hình thức tôn giáo khác nhau trên thế giới.
Thuật ngữ “religion” được dịch thành “Tông giáo” đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản vào đầu thế kỷ
XVIII vào sau đó du nhập vào Trung Hoa. Tuy nhiên, ở Trung Hoa, vào thế kỷ XIII, thuật ngữ Tông giáo lại bao
hàm một ý nghĩa hoàn toàn khác: nó nhằm chỉ đạo Phật (Giáo: đó là lời thuyết giảng của Đức Phật, Tông: lời của
các đệ tử Đức Phật). Thuật ngữ Tông giáo được du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, nhưng do kỵ húy của
vua Thiệu Trị nên được gọi là “Tôn giáo”.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh một
cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo những lực lượng tự phát của tự
nhiên và xã hội thành sức mạnh siêu nhiên, có quyền uy tối thượng và vô hình, tác động đến một cộng đồng xã
hội có tổ chức.
C.Mác: “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim,
nó là tinh thần của trật tự không có tinh thần”.
Ph.Ăngghen: “Tôn giáo là sự phản ánh hoang đường vào trong đầu óc con người những lực lượng bên
ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày …”
II. Nguồn gốc của tôn giáo
1. Nguồn gốc kinh tế - xã hội
Trong lịch sử tiến hoá của mình, trước hết con người có nhu cầu cải tạo tự nhiên để tạo ra của cải vật
chất ngày càng nhiều hơn đáp ứng nhu cầu sinh tồn và phát triển. Nhưng khi ở trình độ và khả năng cải tạo tự
nhiên còn thấp kém, con người luôn cảm thấy yếu đuối và bất lực trước các hiện tượng tự nhiên nên gắn cho tự
nhiên những sức mạnh siêu nhiên. Đó là cơ sở cho sự nảy sinh các biểu tượng thiên thần và nhiên t...
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
I. Khái niệm tôn giáo
“Tôn giáo” bắt nguồn từ thuật ngữ “religion” (Tiếng Anh) và“religion” lại xuất phát t thuật ngữ
“legere” (Tiếng Latinh) có nghĩa là thu lượm thêm sức mạnh siêu nhiên. Vào đầu công nguyên, sau khi đạo Kitô
xuất hiện, đế chế Roma u cầu phải một tôn giáo chung muốn xóa bỏ các tôn giáo trước đó chon c
này khái niệm “religion” chỉ mới riêng của đạo Kitô. Bởi lẽ, đương thời những đạo khác Kitô đều bị coi
đạo. Đến thế kỷ XVI, với sự ra đời của đạo Tin Lành - tách ra từ Công giáo – trên diễn đàn khoa học và thần học
châu Âu, “religion” mới trở thành một thuật ngữ chỉ hai tôn giáo thờ cùng một chúa. Với sự bành trướng của chủ
nghĩa bản ra khỏi phạm vi châu Âu, với sự tiếp xúc vớic tôn giáo thuộc các nềnn minh khác Kitô giáo,
biểu hiện rất đa dạng, thuật ngữ “religion” được dùng nhằm chỉ các hình thức tôn giáo khác nhau trên thế giới.
Thuật ng “religion” được dịch thành Tông giáo đầu tiên xuất hiện Nhật Bản vào đầu thế kỷ
XVIII vào sau đó du nhập vào Trung Hoa. Tuy nhiên, ở Trung Hoa, vào thế kỷ XIII, thuật ngữ Tông giáo lại bao
hàm một ý nghĩa hoàn toàn khác: nó nhằm chỉ đạo Phật (Giáo: đó là lời thuyết giảng của Đức Phật, Tông: lời của
các đệ tử Đức Phật). Thuật ngữ Tông giáo được du nhập vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX, nhưng do kỵ húy của
vua Thiệu Trị nên được gọi là “Tôn giáo”.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: Tôn giáo một hình thái ý thức hội, phản ánh một
cách hoang đường, ảo hiện thực khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo những lực lượng tự phát của tự
nhiên hội thành sức mạnh siêu nhiên, quyền uy tối thượng hình, tác động đến một cộng đồng
hội có tổ chức.
C.Mác: “Tôn giáo tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, trái tim của thế giới không trái tim,
nó là tinh thần của trật tự không có tinh thần”.
Ph.Ăngghen: “Tôn giáo là sự phản ánh hoang đường vào trong đầu óc con người những lực lượng bên
ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày …”
II. Nguồn gốc của tôn giáo
1. Nguồn gốc kinh tế - xã hội
Trong lịch sử tiến hoá của mình, trước hết con người nhu cầu cải tạo tự nhiên để tạo ra của cải vật
chất ngày càng nhiều hơn đáp ứng nhu cầu sinh tồn phát triển. Nhưng khi trình độ khả ng cải tạo tự
nhiên còn thấp kém, con người luôn cảm thấy yếu đuối bất lực trước các hiện tượng tự nhiên nên gắn cho tự
nhiên những sức mạnh siêu nhiên. Đó là cơ sở cho sự nảy sinh các biểu tượng thiên thầnnhiên thần. Đặc biệt,
khi xã hội loài người xuất hiện tư hữu và hình thành giai cấp đối kháng thì các mối quan hệ xã hội càng phức tạp
với nhiều yếu tố tự phát, ngẫu nhiên, bất ngờ, rủi ro khó lường nằm ngoài ý muốn khả năng điều chỉnh của
con người. Nếu như sự bất lực trước giới tnhiên đã nảy sinh những biểu tượng thiên thần nhân thần thì sự
bất lực trước các hiện tượng hội đã mở đường cho sự hình thành số các vị thần khác nhau con người
xem có tính vạn năng để có chỗ dựa giải thoát cho những bất lực trong cuộc sống trần thế.
Cắt nghĩa nguồn kinh tế - xã hội của tôn giáo, V.I.Lênin đã viết: Sự bất lực của giai cấp bị bóc lột
trong cuộc đấu tranh chống bọn bóc lột tất nhiên đẻ ra lòng tin vào cuộc đời tốt đẹp thế giới bên kia, cũng
giống y như sự bất lực của người man trong cuộc đấu tranh chống thiên nhiên đẻ ra lòng tin vào thần thánh,
ma quỷ, vào những phép màu …”.
2. Nguồn gốc nhận thức
Chủ nghĩac - Lênin khẳng định khả năng nhận thức của con người, về mặt nguyên tắc, không
cái gì không thể biết, chỉ cái chưa biết cái sẽ biết. Khi đứng trước nhu cầu nhận thức thế giới, nếu khoa
học còn bộc lộ những giới hạn của nó, thì đó là điều kiện để tôn giáo giải thích thế giới theo quan niệm duy tâm,
thần học.
Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo còn gắn liền với đặc điểm của quá trình nhận thức của con người
về thế giới khách quan - đó quá trình phức tạp đầy mâu thuẫn. Nhận thức của con người một quá trình
thống nhất giữa nội dung khách quan và hình thức chủ quan của nhân thức. Một mặt, hình thức phản ánh càng đa
dạng, phong phú bao nhiêu thì con người càng khả năng nhận thức đầy đủ, sâu sắc thế giới khách quan bấy
nhiêu; mặt khác, do đặc điểm của q trình nhận thức từ cảm giác, tri thức, biểu tượng, khái niệm, phán đoán
đến suy không chỉ tạo ra khả năng nhận thức đầy đủ thế giới còn khả năng phản ánh sai lầm xa rời
hiện thực. Tính phức tạp của quá trình nhận thức đã tạo ra khả năng xuất hiện các quan niệm sai lầm mang tính
hư ảo của tôn giáo.
3. Nguồn gốc tâm lý
Ngoài nguồn gốc kinh tế - hội nguồn gốc nhận thức, ch nghĩa Mác - Lênin còn chỉ ra nguồn
gốc tâm của tôn giáo. Về điểm này, chính các nhà thần cổ đại đã nghiên cứu đưa ra luận điểm: “sự sợ
hãi sinh ra thần linh”. V.I.Lênin tán thành luận điểm đó phát triển thêm khi giải thích do sao tôn giáo
duy trì được trong các tầng lớp lạc hậu củasản thành thị, trong các tầng lớp nửa vô sản, cũng như trong quần
chúng nông dân.
Không chỉ tâm lý sợ hãi các lực lượng tự phát của tự nhiên, của xã hội mới nảy sinh tôn giáo, mà ngay
cả những tình cảm tích cực như lòng biết ơn, s kính trọng, tình cảm yêu thương,… của con người với con
1
Chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo - Người đăng: mybeo2014bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo 9 10 258