Ktl-icon-tai-lieu

Chủ thuyết chính trị Việt Nam

Được đăng lên bởi buivanlanttct
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay (Kỳ 1)
GS, NGND NGUYỄN ÐỨC BÌNH,
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng Chủ thuyết chính trị Việt Nam thời đại ngày nay là độc lập dân tộc gắn
với CNXH dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành và phát triển
từ hơn 80 năm nay. Hiện nay và mãi mãi đó là đường hướng cơ bản trong
đường lối và hoạt động của Ðảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta.
Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc
Sau những biến động chính trị ở Ðông Âu và Liên Xô cuối thập niên 80 đầu
thập niên 90 của thế kỷ 20, một chiến dịch công kích, phê phán, xuyên tạc, bôi nhọ
CNXH và chủ nghĩa Mác - Lê-nin dấy lên từ nhiều phía. Kẻ thù của chủ nghĩa Mác
từng vu cáo, xuyên tạc, bác bỏ học thuyết cách mạng của giai cấp công nhân và nhân
dân lao động suốt một thế kỷ rưỡi nay, giờ đây như có được cơ hội vàng, chúng càng
ra sức xuyên tạc, hòng chôn vùi nó vĩnh viễn.
Trước tình hình đó, nhiều người hoang mang, dao động về lý tưởng, có người
khuyên Ðảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ bỏ con đường
XHCN mà Bác Hồ, Ðảng và nhân dân ta đã lựa chọn, bởi theo họ, thời thế (thời đại)
đã thay đổi. Cá biệt có người cho rằng, sự lựa chọn CNXH đã sai lầm từ đầu, rằng
giá như lúc đó (cuối những năm 20 thế kỷ 20), đi con đường khác thì biết đâu nước
ta vẫn giành được độc lập, kinh tế, văn hóa vẫn phát triển, lại tránh được mấy cuộc
chiến trường kỳ, gian khổ, hao tổn biết bao xương máu.
Vậy phải chăng lịch sử đang lặp lại: đầu thế kỷ 21 dân tộc ta phải làm lại cái
việc "tìm đường", "chọn đường" như đầu thế kỷ 20?
Không thể chấp nhận cái thuyết "chọn sai đường" và "giá như...". Vấn đề ở đây thật
ra không phụ thuộc ý tưởng chủ quan của cá nhân ai, mà suy cho cùng là quyết định
khách quan của lịch sử.
Trước khi Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước chống
thực dân Pháp diễn ra sôi nổi, không ngừng khắp bắc, trung, nam. Ðó là các phong
trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, cuộc vận động chống thuế
Trung Kỳ, cuộc vận động Duy Tân, Ðông Kinh nghĩa thục, các phong trào Ðông Du,
Tây Du do các sĩ phu yêu nước chủ xướng, cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam
Quốc dân Ðảng tiến hành,... Các phong trào kể trên đều sáng ngời tinh thần yêu
nước, bất khuất, song tất cả đều lâm vào bế tắc và cuối cùng thất bại. Ðó là sự bế tắc
và thất bại về đường lối cứu nước. Và như vậy, tất cả các phương án chính trị của các
giai cấp đều đã được đưa ra và được l...
Chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay (Kỳ 1)
GS, NGND NGUYỄN ÐỨC BÌNH,
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng -
Chủ thuyết chính trị Việt Nam thời đại ngày nay là độc lập dân tộc gắn
với CNXH dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành và phát triển
từ hơn 80 năm nay. Hiện nay và mãi mãi đó là đường hướng cơ bản trong
đường lối và hoạt động của Ðảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta.
Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc
Sau những biến động chính trị Ðông Âu Liên cuối thập niên 80 đầu
thập niên 90 của thế k 20, một chiến dịch công kích, phê phán, xuyên tạc, bôi nhọ
CNXH chủ nghĩa Mác - Lê-nin dấy lên từ nhiều phía. K thù của chủ nghĩac
từng vu cáo, xuyên tạc, bác bỏ học thuyết cách mạng của giai cấp công nhân và nhân
dân lao động suốt một thế kỷ rưỡi nay, giờ đây như có được cơ hội vàng, chúng càng
ra sức xuyên tạc, hòng chôn vùi nó vĩnh viễn.
Trước tình hình đó, nhiều người hoang mang, dao động v tưởng, người
khuyên Ðảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ bỏ con đường
XHCN mà Bác Hồ, Ðảng và nhân dân ta đã lựa chọn, bởi theo họ, thời thế (thời đại)
đã thay đổi. biệt người cho rằng, sự lựa chọn CNXH đã sai lầm t đầu, rằng
giá như lúc đó (cuối những năm 20 thế kỷ 20), đi con đường khác thì biết đâu nước
ta vẫn giành được độc lập, kinh tế, văn hóa vẫn phát triển, lại tránh được mấy cuộc
chiến trường kỳ, gian khổ, hao tổn biết bao xương máu.
Vậy phải chăng lịch sử đang lặp lại: đầu thế kỷ 21 dân tộc ta phải làm lại cái
việc "tìm đường", "chọn đường" như đầu thế kỷ 20?
Không thể chấp nhận cái thuyết "chọn sai đường" "giá như...". Vấn đề đây thật
ra không phụ thuộc ý tưởng chủ quan của nhân ai, suy cho cùng quyết định
khách quan của lịch sử.
Trước khi Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, c phong trào yêu nước chống
thực dân Pháp diễn ra sôi nổi, không ngừng khắp bắc, trung, nam. Ðó các phong
trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế, cuộc vận động chống thuế
Trung Kỳ, cuộc vận động Duy Tân, Ðông Kinh nghĩa thục, các phong trào Ðông Du,
Tây Du do các phu yêu nước chủ xướng, cuộc khởi nghĩa Yên i do Việt Nam
Quốc dân Ðảng tiến hành,... Các phong trào kể trên đều sáng ngời tinh thần yêu
nước, bất khuất, song tất cả đu lâm vào bế tắc và cuối cùng thất bại. Ðó là sự bế tắc
và thất bại về đường lối cứu nước. Và như vậy, tất cả các phương án chính trị của các
giai cấp đều đã được đưa ra được lịch sử khảo nghiệm - từ đường lối cứu nước
Chủ thuyết chính trị Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ thuyết chính trị Việt Nam - Người đăng: buivanlanttct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chủ thuyết chính trị Việt Nam 9 10 24