Ktl-icon-tai-lieu

chức năng của báo chí

Được đăng lên bởi Bom Bom
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chức năng của Báo chí
Cảm nhận về những tấm lòng chia sẻ nỗi đau
Báo chí là một trong những phương tiện truyền thông ngày càng được ưa
chuộng trong nhịp sống hiện đại của chúng ta hiện nay không chỉ bởi sự đa dạng
về hình thức và chức năng của mình mà còn bởi báo chí tự thân nó đã là một
phương tiện truyền thông đa tiện ích.
Những tờ báo đầu tiên của nước ta mới xuất hiện vào những năm 60 của
thế kỉ XIX. So với nhiều nước khác, báo chí Việt Nam sinh sau đẻ muộn hơn
các nước châu Âu hàng mấy trăm năm. Nhưng chỉ mới hơn một thế kỉ tồn tại và
phát triển, báo chí Việt Nam đã có một lịch sử phát triển phong phú, mang
những sắc thái riêng biệt và bước phát triển của nó gắn chặt với những biến
thiên của lịch sử.
Không đề cập đến phong cách hay ngôn ngữ, chuẩn mực hay cấu trúc…Ở
đây báo chí được đề cập đến ở khía cạnh chức năng. Tuy vậy, trong các chức
năng rất cơ bản của báo chí chỉ xin được đề cập đến góc độ truyền đạt kịp thời
thông tin mang tính cấp bách, liên quan đến sự sống còn của con người và tấm
lòng thiện lương đầy tinh thần nhân văn cao cả của những con người sống quanh
ta
Trên thực tế, đã có rất nhiều những điển hình được tôn vinh, những cái
xấu được phơi bày và… nhiều lắm những tấm lòng được sẻ chia. Chính báo chí
là nguồn thông tin kịp thời mang đến cho con người những tri thức từ những
miền xa xôi, cách chúng ta đến hàng nghìn kilomet để mỗi chúng ta có những
suy nghĩ, hành động thiết thực chung tay đóng góp nhân lên niềm vui hay chia
bớt những nỗi buồn cho những người xung quanh. Một cánh cửa cuộc sống mới
đầy tình yêu thương mở ra trước mắt những cuộc đời ít gặp may mắn, những số
phận bất hạnh - chức năng ấy báo chí đã làm thật tốt những năm qua.
Theo tôi, dù là báo in hay báo nói, báo hình hay báo mạng tất cả đều
nhằm mục đích chuyển tải những thông tin hữu ích nhất đến với những độc giả,
1

thính giả hay khán giả của mình. Cách đây 2 năm, rất tình cờ, khi lướt web xem
tin tức trên VnExpress tôi dừng mắt tại dòng tít: Một trẻ sơ sinh bị đứt nhiều
phần cơ thể. Vốn rất yêu trẻ, khi tri nhận những thông tin trên bài viết tôi không
thể cầm được nước mắt. Tôi day dứt như thể chính mình vừa phạm phải cái
hành động vô nhân tính là bỏ đứa con mà mình mới sinh được 3 ngày trong
vườn nhà người khác để mặc cho côn trùng gặm nhấm thân thể non nơt của nó.
Cứ cho rằng vì hoàn cảnh không cho phép hay lỡ dở mà phải bỏ đứa con nhỏ,
nhưng tại sao người mẹ ấy không bỏ con nơi mà may ra còn có thể có người
nhìn thấy nó trước khi nó bị những con côn trùng hay con g...
1
Chc năng ca Báo chí
Cm nhn v nhng tm lòng chia s ni đau
Báo chí mt trong nhng phương tin truyn thông ngày càng đưc ưa
chung trong nhp sng hin đại ca chúng ta hin nay không ch bi s đa dng
v hình thc chc năng ca mình mà còn bi báo chí t thân đã mt
phương tin truyn thông đa tin ích.
Nhng t báo đu tiên ca nước ta mi xut hin vào nhng năm 60 ca
thế k XIX. So vi nhiu nước khác, báo chí Vit Nam sinh sau đẻ mun hơn
các nước châu Âu hàng my trăm năm. Nhưng ch mi hơn mt thế k tn ti và
phát trin, báo chí Vit Nam đã mt lch s phát trin phong phú, mang
nhng sc thái riêng bit và bước phát trin ca gn cht vi nhng biến
thiên ca lch s.
Không đề cp đến phong cách hay ngôn ng, chun mc hay cu trúc…
đây báo chí được đề cp đến khía cnh chc năng. Tuy vy, trong các chc
năng rt cơ bn ca o chí ch xin được đề cp đến góc đ truyn đt kp thi
thông tin mang tính cp bách, liên quan đến s sng còn ca con người tm
lòng thin lương đầy tinh thn nhân văn cao c ca nhng con người sng quanh
ta
Trên thc tế, đã rt nhiu nhng đin hình được tôn vinh, nhng cái
xu được phơi y nhiu lm nhng tm lòng được s chia. Chính báo chí
ngun thông tin kp thi mang đến cho con người nhng tri thc t nhng
min xa xôi, cách chúng ta đến hàng nghìn kilomet để mi chúng ta nhng
suy nghĩ, nh đng thiết thc chung tay đóng góp nhân lên nim vui hay chia
bt nhng ni bun cho nhng người xung quanh. Mt cánh ca cuc sng mi
đầy tình yêu thương m ra trước mt nhng cuc đời ít gp may mn, nhng s
phn bt hnh - chc năng y báo chí đã làm tht tt nhng năm qua.
Theo tôi, là báo in hay báo nói, báo hình hay o mng tt c đu
nhm mc đích chuyn ti nhng thông tin hu ích nht đến vi nhng đc gi,
chức năng của báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chức năng của báo chí - Người đăng: Bom Bom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chức năng của báo chí 9 10 176