Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Vũ Hoàng Phương
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
09/11/2012

Chương 6
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ
CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO
AN TOÀN VỆ SINH THỰC
PHẨM

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
1.Khái niệm về ngộ độc thực phẩm
Ngộ độc cấp tính
Ngộ độc mãn tính
2.Các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ ngộ độc thực phẩm
Liều gây độc
Trạng thái cơ thể
Tình trạng sức khỏe
Lứa tuổi
Giới tính
Tính chất thực phẩm

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
3. Các yếu tố gây ngộ độc thực phẩm
Ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn
Ngộ độc thực phẩm do virus
Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng
Ngộ độc thực phẩm do thuốc bảo vệ thực vật
Ngộ độc thực phẩm do kim loại nặng

1

09/11/2012

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN
TOÀN THỰC PHẨM
1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo quản thực
phẩm
a. Cung cấp thực phẩm điều hòa trong năm cho
người tiêu dùng
b. Điều hòa việc cung cấp thực phẩm giữa các
vùng, địa phương, các nước
c. Cung cấp thực phẩm cho các khu đô thị, khu
công nghiệp
d. Bảo quản thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN
TOÀN THỰC PHẨM
2. Nguyên nhân làm hư hỏng thực phẩm
a. Nguyên nhân tự thân
Do quá trình biến đổi sinh hóa trong thực
phẩm
Do tác dụng hô hấp

b. Nguyên nhân bên ngoài
Các vi khuẩn
Nấm men
Nấm mốc

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN
TOÀN THỰC PHẨM
3. Nguyên lý và yêu cầu bảo quản thực
phẩm
a. Nguyên lý bảo quản thực phẩm
– Ngăn ngừa hoặc làm chậm các phản ứng
enzym tự thân của thực phẩm
– Ức chế hoặc tiêu diệt VSV có trong thực
phẩm
– Hạn chế hoặc giảm thiểu sự phá hoại của
côn trùng hoặc các nguyên nhân khác

2

09/11/2012

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN
TOÀN THỰC PHẨM
3. Nguyên lý và yêu cầu bảo quản thực
phẩm
b. Yêu cầu bảo quản thực phẩm
– Không để thực phẩm hư hỏng
– Không tăng thêm vào thực phẩm các chất
có hại cho sức khỏe: hàn the, phẩm màu…
– Phải đảm bảo giữ được chất lượng và mùi
vị thực phẩm

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN
TOÀN THỰC PHẨM
4. Các phương pháp bảo quản thực phẩm
a. Bảo quản ở nhiệt độ thấp
Tác dụng của nhiệt độ thấp: đối với enzym, vi
khuẩn, ký sinh trùng.
Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bảo quản ở
nhiệt độ thấp: đặc điểm cấu tạo của thực phẩm,
thời gian và nhiệt độ, phương pháp bảo quản kết
hợp
Sự thay đổi về chất lượng của thực phẩm: chất
đạm, chất béo, chất hydratcacbon, các vitamin

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN
TOÀN THỰC PHẨM
4.
a.

Các phương pháp bảo quản thực phẩm
Bảo quản ở nhiệt độ thấp
Nguyên tắc chung của phương pháp bảo quản
lạnh
– Nguyên liệu phải đảm bảo sạch sẽ, tươi, lành lặn, ít
nhiễm VSV.
– Làm lạnh nhanh chóng, đối với thịt sau khi mổ phải
có thời gian để nguội trước khi đưa vào bảo quả...
09/11/2012
1
Chương 6
NG ĐỘC THC PHM
CÁC BIN PHÁP ĐẢM BO
AN TOÀN V SINH THC
PHM
NG ĐỘC THC PHM
1.Khái nim v ng độc thc phm
Ng đc cp tính
Ng đc mãn tính
2.Các yếu t nh hưởng ti mc độ ng độc thc phm
Liu gây độc
Trng thái cơ th
Tình trng sc khe
La tui
Gii tính
Tính cht thc phm
NG ĐỘC THC PHM
3. Các yếu t gây ng độc thc phm
Ng độc thc phm do vi khun
Ng độc thc phm do virus
Ng độc thc phm do ký sinh trùng
Ng độc thc phm do thuc bo v thc vt
Ng độc thc phm do kim loi nng
Chương 6 NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6 NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM - Người đăng: Vũ Hoàng Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chương 6 NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 9 10 92