Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG III NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III

1 of 10CHƯƠNG III
NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU
LỊCH BẮC BỘ
I - VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
1. Thành phần
Vùng này gồm 27 tỉnh từ Hà Giang đến Hà Tĩnh, với thủ đô Hà Nội là trung tâm của
vùng và tam giác động lực tăng trưởng là du lịch Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
1. Diện tích
Vùng có diện tích 149.064 km2
, dân số 33,8 triệu người (năm 1994) chiếm 45 % diện tích và 46,7% số dân của Việt
Nam.
2. Mật độ dân số
Trung bình 230 người/km2
II - TIỀM NĂNG DU LỊCH
Vùng có tài nguyên du lịch rất phong phú, đa dạng, là cơ sở để phát triển toàn diện du
lịch.
1. Tài nguyên du lịch tự nhiên
1.1. Núi:
- Hàm Rồng (Lào Cai)
- Cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang).
- Núi Tô Thị, núi Mẫu Sơn, núi Ải Chi Lăng (Lạng Sơn),
- Núi Phượmg Hoàng (Thái Nguyên)
- Núi Yên Tử (Quảng Ninh)
- Núi Bài Thơ (Hạ Long)
- Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Núi Vôi (Hải Phòng)
- Núi Tử Trầm (Hà Tây)
- Núi Côn sơn (Hải Dương)
- Núi Quyết (Nghệ Tĩnh)
- Núi Vụ Quang và Thiên Cầm (Hà Tĩnh)
1.2. Thác: Bản dốc, Đầu Đẳng (Cao Bằng)
1.3. Rừng già nguyên sinh: Cúc Phương (Ninh Bình), Ba Vì (Hà Tây), Đảo Cát Bà (Hải
Phòng).
1.4.
Hang động: Hương Sơn (Hà Tây) và các hang động của Vịnh Hạ Long, của Lạng
Sơn…
1.5. Nguồn nước khoáng:
- Kim Bôi (Hoà Bình)
- Quang Hanh (Quảng Ninh)
- Tiền Hải (Thái Bình)
- Tiên Lãng (Hải Phòng)
1.6. Bãi biển: Trà Cổ; Đồ Sơn; Sầm Sơn; Cửa Lò có sức thu hút đặc biệt
1.7. Kỳ quan thế giới: Vịnh Hạ Long
1.8. Khí hậu: mùa hè từ tháng 5- tháng 8. Mùa thu từ tháng 9- tháng 11.Mùa đông có
gió mùa đông Bắc. Nhiệt độ có lúc đạt 13 – 15 độ C. Các vùng núi cao như Sa Pa, Hà
Giang nhiệt độ có lúc dưới 0 độ C.
4/10/2008 8:50 AM

CHƯƠNG III

2 of 101.9. Đặc sản biển: cua biển, ca, tôm hùm, sò huyết, bào ngư.
1.10. Đặc sản núi rừng: Măng, nấm hương, thịt chim, thú rừng được phép săn bắn.
1.11. Dược liệu quý: sâm, nhung, tam thất, nấm Linh Chi…
2. Tài nguyên du lịch nhân văn
2.1. Về mặt văn hoá – lịch sử: di tích khảo cổ của văn hoá Đông Sơn, Hoà Bình
2.2. Những lễ hội truyền thống: hội Đền Hùng, Hội Lim, Hội Gióng (Hà Nội ), Hội
pháo Đồng Kị (Bắc Ninh), Hội Chùa Hương (Hà Tây) đậm đà bản sắc dân tộc.
2.3. Về nghệ thuật: vùng có những làn điệu quan họ, điệu chèo, hát ví dặm, nghệ thuật
tuồng, múa rối nước, âm nhạc, chiêng cồng và các điệu múa cổ truyền của các dân tộc
trong vùng.
2.4. Về mặt kiến trúc: vùng có 1 kho tàng kiến trúc nghệ thuật độc đáo như ch...
CHƯƠNG III http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/174/CHUONG_III.htm
1 of 10 4/10/2008 8:50 AM
CHƯƠNG III
NHNG LI TH VÀ TIM NĂNG PHÁT TRIN DU LCH CA VÙNG DU
LCH BC B
I - V TRÍ ĐỊA LÝ
1. Thành phn
Vùng này gm 27 tnh t Hà Giang đến Hà Tĩnh, vi th đô Hà Ni là trung tâm ca
vùng và tam giác động lc tăng trưởng là du lch Hà Ni – Hi Phòng – Qung Ninh.
1.
Din tích
Vùng có din tích 149.064 km
2
, dân s 33,8 triu người (năm 1994) chiếm 45 % din tích và 46,7% s dân ca Vit
Nam.
2.
Mt độ dân s
Trung bình 230 người/km
2
II - TIM NĂNG DU LCH
Vùng có tài nguyên du lch rt phong phú, đa dng, là cơ s để phát trin toàn din du
lch.
1.
Tài nguyên du lch t nhiên
1.1.
Núi:
-
Hàm Rng (Lào Cai)
-
Cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang).
-
Núi Tô Th, núi Mu Sơn, núi i Chi Lăng (Lng Sơn),
-
Núi Phượmg Hoàng (Thái Nguyên)
-
Núi Yên T (Qung Ninh)
-
Núi Bài Thơ (H Long)
-
Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
-
Núi Vôi (Hi Phòng)
-
Núi T Trm (Hà Tây)
-
Núi Côn sơn (Hi Dương)
-
Núi Quyết (Ngh Tĩnh)
-
Núi V Quang và Thiên Cm (Hà Tĩnh)
1.2. Thác: Bn dc, Đầu Đẳng (Cao Bng)
1.3. Rng già nguyên sinh: Cúc Phương (Ninh Bình), Ba Vì (Hà Tây), Đảo Cát Bà (Hi
Phòng).
1.4.
Hang động: Hương Sơn (Hà Tây) và các hang động ca Vnh H Long, ca Lng
Sơn…
1.5. Ngun nước khoáng:
-
Kim Bôi (Hoà Bình)
-
Quang Hanh (Qung Ninh)
-
Tin Hi (Thái Bình)
-
Tiên Lãng (Hi Phòng)
1.6. Bãi bin: Trà C; Đồ Sơn; Sm Sơn; Ca Lò có sc thu hút đặc bit
1.7. K quan thế gii: Vnh H Long
1.8. Khí hu: mùa hè t tháng 5- tháng 8. Mùa thu t tháng 9- tháng 11.Mùa đông có
gió mùa đông Bc. Nhit độ có lúc đạt 13 – 15 độ C. Các vùng núi cao như Sa Pa, Hà
Giang nhit độ có lúc dưới 0 độ C.
CHƯƠNG III NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG III NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHƯƠNG III NHỮNG LỢI THẾ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA VÙNG DU LỊCH BẮC BỘ 9 10 849