Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề địa lý địa phương tỉnh cao bằng

Được đăng lên bởi congtyhabo102
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 59 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÍ DỤ THỰC TIỄN
Qua khảo sát thực tế, nhóm đã tổng hợp thông tin chính về
lao động tại một số đơn vị tại Cao Bằng
Ví dụ về đặc điểm người lao động
a.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lao động tại Cửa hàng vật liệu xây dựng Huy Tùng
- Cửa hàng kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng và hoạt động
như một xưởng gia công cơ khí.
- Đội ngũ lao động tại Cửa hàng:

Họ và tên
Đặng Minh Huệ
Đinh Thanh Trâm
Nguyễn Huy Hoàng
Hoàng Đức Duệ
Hoàng Minh Hiến
Nguyễn Xuân Tiến
Lương Ngọc Thanh
Hoàng Văn Hậu
Hoàng Đức Trọng

Mức lương hàng tháng
5.000.000 đồng
5.000.000 đồng
5.500.000 đồng
5.000.000 đồng
4.500.000 đồng
4.500.000 đồng
5.500.000 đồng
5.000.000 đồng
4.500.000 đồng

Chất lượng lao động (Theo ý kiến của chủ cửa hàng)
+ Ưu điểm
• Hầu hết nhân viên làm việc tốt, biết việc, có kinh nghiệm làm
việc.
• Giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, chăm chỉ, ham học hỏi
+ Nhược điểm
• Chưa có tác phong công nghiệp: chưa tuân thủ giờ giấc được
quy định như đi làm muộn và về sớm trước giờ tan ca. Tác phong
làm việc đôi khi chậm chạp, lề mề
• Thợ cơ khí trình độ kĩ thuật và kĩ năng chưa cao, không đa năng
• Giữa các nhân viên còn có mẫu thuẫn do tị nạnh về lương và số
lượng công việc từng người
Lao động của Công ty TNHH Hà Bộ
- Công ty TNHH Hà Bộ là công ty xây dựng tại tỉnh Cao Bằng
-

b.

Chức vụ
Bán hàng
Kế toán
Bán hàng, lái xe
Thợ cơ khí chính
Thợ cơ khí
Thợ cơ khí
Thợ cơ khí, thủ kho
Thợ cơ khí
Lái xe, bốc vác

-

Công ty bao gồm rất nhiều nhân viên về nhiều lĩnh vực. Dưới đây
là một phần cán bộ trong công ty:

Họ và tên
Nông Quốc Việt

Công việc
Cán bộ kĩ thuật

Đánh giá
Tốt nghiệp trường Trung cấp Xây
dựng,chăm chỉ, nhưng khả năng
làm việc chưa cao, trình độ chuyên
môn chưa sâu.

Hoàng Văn Hữu

Lái xe tải

Chăm chỉ, thật thà, nhưng làm việc
chưa có ý thức (thiếu tác phong
công nghiệp).

Hoàng Thị Oanh

Kế toán trưởng

Có kinh nghiệm làm việc lâu năm, ý
thức làm việc tốt nhưng chưa đa
năng.

Nông Văn Long

Thợ điện, nước

Trần ĐứcToàn

Chủ đội thợ xây

Có kinh nghiệm làm việc, tuy nhiên
ý thức làm việc chưa tốt như hay bỏ
dở công việc
Trình độ xây dựng tương đối
cao,quản lý thợ tốt. Đội thợ đông
nhưng làm việc chưa hiệu quả

1.

Kết luận
-

Trên đây là một số lao động Cao Bằng trong công ty. Ta nhận thấy
một số đặc điểm nổi bật:
+ Nguồn lao đông khá đông, có kinh nghiệm, chăm chỉ.
+ Trình độ lao động chưa cao, còn thấp so với các nơi khác, đặc
biệt là lao động vùng đồng bằng.
+ Thiếu tác phong công nghiệp ở số đông lao động

...
VÍ DỤ THỰC TIỄN
Qua khảo sát thực tế, nhóm đã tổng hợp thông n chính v
lao động tại một số đơn vị tại Cao Bằng
Ví dụ về đặc điểm người lao động
a. Lao động tại Cửa hàng vật liệu xây dựng Huy Tùng
- Cửa hàng kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng và hoạt động
như một xưởng gia công cơ khí.
- Đội ngũ lao động tại Cửa hàng:
STT Họ và tên Chức vụ Mức lương hàng tháng
1 Đặng Minh Huệ Bán hàng 5.000.000 đồng
2 Đinh Thanh Trâm Kế toán 5.000.000 đồng
3 Nguyễn Huy Hoàng Bán hàng, lái xe 5.500.000 đồng
4 Hoàng Đức Duệ Thợ cơ khí chính 5.000.000 đồng
5 Hoàng Minh Hiến Thợ cơ khí 4.500.000 đồng
6 Nguyễn Xuân Tiến Thợ cơ khí 4.500.000 đồng
7 Lương Ngọc Thanh Thợ cơ khí, thủ kho 5.500.000 đồng
8 Hoàng Văn Hậu Thợ cơ khí 5.000.000 đồng
9 Hoàng Đức Trọng Lái xe, bốc vác 4.500.000 đồng
- Chất lượng lao động (Theo ý kiến của chủ cửa hàng)
+ Ưu điểm
• Hầu hết nhân viên làm việc tốt, biết việc, có kinh nghiệm làm
việc.
• Giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, chăm chỉ, ham học hỏi
+ Nhược điểm
• Chưa có tác phong công nghiệp: chưa tuân thủ giờ giấc được
quy định như đi làm muộn và về sớm trước giờ tan ca. Tác phong
làm việc đôi khi chậm chạp, lề mề
• Thợ cơ khí trình độ kĩ thuật và kĩ năng chưa cao, không đa năng
• Giữa các nhân viên còn có mẫu thuẫn do tị nạnh về lương và số
lượng công việc từng người
b. Lao động của Công ty TNHH Hà Bộ
- Công ty TNHH Hà Bộ là công ty xây dựng tại tỉnh Cao Bằng
chuyên đề địa lý địa phương tỉnh cao bằng - Trang 2
chuyên đề địa lý địa phương tỉnh cao bằng - Người đăng: congtyhabo102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
chuyên đề địa lý địa phương tỉnh cao bằng 9 10 896