Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề lịch sử địa phương

Được đăng lên bởi Đào Sơn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề lịch sử địa phương
ĐẢNG BỘ HUYỆN MỘC CHÂU RA ĐỜI LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ANH
DŨNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP THẮNG LỢI
(1945 – 1954)
Thời gian bài giảng: 5 tiết
Ngày soạn: 12/6/2014
Ngày giảng: 16/6/2014
1. Mục đích, yêu cầu.
Học viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về quá trình thành lập
Đảng bộ huyện Mộc Châu, quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân Mộc Châu đứng
lên kháng chiến giải phóng quê hương Mộc Châu. Từ đó học viên có thêm niềm
tin, lòng tự hào về Đảng, về mảnh đất, con người nơi mình đang sinh sống,
công tác.
2. Nội dung: Chuyên đề gồm 2 phần chính:
- Mộc Châu - miền đất - con người;
- Đảng bộ huyện Mộc Châu ra đời, lãnh đạo nhân dân anh dũng kháng
chiến chống TD Pháp thắng lợi (1945 - 1954).
a. Ổn định tổ chức
b. Kiểm tra: Kết hợp trong quá trình giảng bài
c. Bài mới:
I- MỘC CHÂU - MIỀN ĐẤT - CON NGƯỜI

1- Sơ lược lịch sử miền đất Mộc Châu:
- Là một huyện vùng cao, biên giới, cửa ngõ của miền Tây bắc;
- Thời Vua Hùng, Mộc Châu thuộc bộ Tân Hưng, 1 trong 15 bộ lạc nước
Văn Lang.
- Thời nhà Lê, thế kỷ XV, phủ Gia Hưng, xứ Hưng Hoá có huyện Thanh
Xuyên và 5 châu: Châu Mai, Châu Mộc, Yên Châu, Châu Thuận, Châu Phù Hoa
(Phù Yên);Châu Mộc thuộc phủ Gia Hưng và có tên từ thời đó.

- Thời Pháp thuộc, Mộc Châu thuộc phủ Vạn Yên; năm 1904, Toàn quyền
Đông Dương đổi tên tỉnh Vạn Bú thành Sơn La, từ đó Mộc Châu thuộc Sơn La.
2- Điều kiện tự nhiên:
- Diện tích tự nhiên là 2061,5km 2, cao nguyên Mộc Châu rộng lớn cao
trung bình 1050m.
- Khí hậu á nhiệt đới, chia 2 mùa rõ rệt (Đông, hè), khí hậu mát mẻ, đất
đai màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.
- Hệ thống giao thông tương đối thuận tiện cho việc giao thương, buôn
bán của nhân dân các dân tộc trong huyện (QL6, 43, tỉnh lộ 101, 104).
3- Dân cư và truyền thống văn hoá
- Mộc Châu có 27 xã, 2 thị trấn, trong đó: vùng III có 16 xã, vùng II có 8 xã
và vùng I có 3 xã, 2 thị trấn, với 366 bản, tiểu khu, dân số trên 152.000 người,
37.097 hộ; gồm có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống.
- Dân cư phân bố không đều, đan xen tạo nên sự giao thoa đa dạng, phong
phú của văn hoá các dân tộc;
- Tập quán sản xuất nông nghiệp chủ yếu là nương rẫy và lúa nước kết
hợp với sự phát triển của một số nghề thủ công truyền thống.
4- Truyền thống yêu nước và phong trào đấu tranh chống TD Pháp
trước CM T8
- Với chính sách chia để trị, từ năm 1886 TD Pháp đã đánh chiếm vùng
Tây Bắc và chia rẽ các dân tộc Sơn La trong đó có Mộc Châu phục vụ cho âm
mưu lâu dài xâm chiếm của chúng.
- Đầu năm 1888, 2 thủ lĩnh người dân tộ...
Chuyên đề lịch sử địa phương
ĐẢNG BỘ HUYỆN MỘC CHÂU RA ĐỜI LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ANH
DŨNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP THẮNG LỢI
(1945 – 1954)
Thời gian bài giảng: 5 tiết
Ngày soạn: 12/6/2014
Ngày giảng: 16/6/2014
1. Mục đích, yêu cầu.
Học viên tiếp thu được những kiến thức bản về quá trình thành lập
Đảng bộ huyện Mộc Châu, quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân Mộc Châu đứng
lên kháng chiến giải phóng quê hương Mộc Châu. Từ đó học viên thêm niềm
tin, lòng tự hào về Đảng, về mảnh đất, con người nơi mình đang sinh sống,
công tác.
2. Nội dung: Chuyên đề gồm 2 phần chính:
- Mộc Châu - miền đất - con người;
- Đảng b huyện Mộc Châu ra đời, lãnh đạo nhân dân anh dũng kháng
chiến chống TD Pháp thắng lợi (1945 - 1954).
a. Ổn định tổ chức
b. Kiểm tra: Kết hợp trong quá trình giảng bài
c. Bài mới:
I- MỘC CHÂU - MIỀN ĐẤT - CON NGƯỜI
1- Sơ lược lịch sử miền đất Mộc Châu:
- Là một huyện vùng cao, biên giới, cửa ngõ của miền Tây bắc;
- Thời Vua Hùng, Mộc Châu thuộc bộ Tân Hưng, 1 trong 15 bộ lạc nước
Văn Lang.
- Thời nhà Lê, thế kỷ XV, phủ Gia Hưng, xứ Hưng Hoá huyện Thanh
Xuyên và 5 châu: Châu Mai, Châu Mộc, Yên Châu, Châu Thuận, Châu Phù Hoa
(Phù Yên);Châu Mộc thuộc phủ Gia Hưng và có tên từ thời đó.
Chuyên đề lịch sử địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề lịch sử địa phương - Người đăng: Đào Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề lịch sử địa phương 9 10 155