Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu dân số vàng

Được đăng lên bởi nquangtam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tình hình dân số và tiềm năng
Khái niệm “cơ cu dân sốvàng”
Khi bàn luận tác động ca dân sốđến phát trin kinh tế ội, đặc biệt đối với các chương
trình, chính sách hi dài hạn, chúng ta thường đề cập đến khảnăng “gánh đỡ” của
bphn dân sốlao động đi vi bphn dân sphthuc.Nói cách khác, chúng ta bàn lun
vtsphthuc ca dân s. Có ba tsphthuc, đó là
tsphthuc trẻem ược tính bng tsgia strem với 100 người trong đtui
lao động);
tsphthuộc già(đưc tính bng tsgia sốngười cao tui với 100 người trong
độtuổi lao động);
ts phthuc chung (được tính bng tng hai tsphthuc trên).Tsphthuc
chung cho biết trung bình 100 người trong độtuổi lao động phải “gánh đỡ” cho bao
nhiêu người ngoài độtui lao động.
Khi tsphthuc chung nhỏhơn 50 thì “gánh nặng” thấp bi trung bình một người
ngoài độtuổi lao động được “hỗtrợ” bởi hơn hai người trong độtui lao động. Khi
dân sốđạt đưc tsphthuộc chung như vậy, chúng ta coi dân sốđó đang đạt “cơ
cấu vàng”. “Cơ cấu dân s vàng” sẽ kết thúc khi t sphthuc chungbắt đầu tăng
tr lại và vượt ngưỡng 50.
Đểtn dụng được cơ cấu dân svàng, báo cáo tập trung phân tích cơ hội, thách thứcđưa
ra mt s kiến nghcho bn nhóm chínhsách chyếu, đó là chính sách giáo dcvà đàoto,
chính sách lao động, vic làm và ngun nhân lc; chính sách dân svà y tế; và chính sách
an sinh xã hi toàn diện hướng đến dân sgiàtrong vài thp kna. Cơ hội, thách thcvà
mt skhuyến nghchính sách chyếu ca bn nhóm chính sách này như sau:
Chính sách giáo dụcvà đàotạo:
i:
- Sốlượngvàtltrem s giảmnên có điều kin nâng cao chất lưnggiáo dc tiu hc và
PTCS.
- Lực lượng lao động ln quá trình tái cu trúc nn kinh tếsto ra nhu cu ln vềđào
to ngh.
- Dân scao tuổi có trình độhc vn, kỹnăng đã tăng lên và vẫn hoạt động kinh tếnên vic
tham gia đào tạo thếhtrsto hiu ng tích cc.
c:
- Khảnăng tiếp cn đến dch vgiáo dc rt khác bit gia các nhóm dân s, trong đó người
nghèo và thiu scó khảnăng tiếp cn rt thp.
Cơ cấu dân số vàng - Trang 2
Cơ cấu dân số vàng - Người đăng: nquangtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cơ cấu dân số vàng 9 10 525