Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam

Được đăng lên bởi phamngoctrong7d
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ cấu tổ chức bộ
Maý nhà nước XHCN VN

-Quốc hội.
-Ủy ban thường vụ quốc hội
- Hội đồng dân tộc
-Các Ủy ban của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội

Cơ quan lập pháp

- Chính phủ
- các bộ (18 bộ)
-các cơ quan ngang bộ(4)
Cơ cấu TCBM hành chính nhà nước ở -các
TW cơ quan trực thuộc chính phủ (8)

Cơ quan hành pháp

Cơ cấu TCBM chính quyền địa phương

-HĐND các cấp
-UBND các cấp
-các cơ quan thuộc UBND

- Tòa án nhân dân (tối cao-cấp tỉnh –cấp huyện –tòa án quận sự)

Cơ quan tư pháp

- Viện kiểm sát nhân dân (tối cao –tỉnh – huyện –quân sự)

...
cấu tổ chức bộ
Maý nhà nước XHCN VN
quan lập pháp
quannh pháp
quan tư pháp
-Quốc hội.
-Ủy ban thường vụ quốc hội
- Hội đồng dân tộc
-Các Ủy ban của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội
- Chính phủ
- các bộ (18 bộ)
-các cơ quan ngang bộ(4)
-cácquan trực thuộc chính phủ (8)
cấu TCBM hành chính nhàớc ở TW
cấu TCBM chính quyền địa phương
-HĐND các cấp
-UBND các cấp
-cácquan thuộc UBND
- Tòa án nhân dân (tối cao-cấp tỉnh –cấp huyện –tòa án quận sự)
- Viện kiểm sát nhân dân (tối cao –tỉnh – huyện –quân sự)
Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam - Người đăng: phamngoctrong7d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Việt nam 9 10 785