Ktl-icon-tai-lieu

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI BÀN ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PARIS CỦA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ

Được đăng lên bởi nguyenanh4354
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI BÀN ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PARIS
CỦA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ
Hội thảo tại Pháp
1. Những hoạt động quân sự và động thái ngoại giao của Việt Nam và Hoa
Kỳ trong những năm 1965-1967
Mỹ là nước có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới; có chiến lược
toàn cầu, mà trọng tâm của chiến lược đó trong những năm 1954-1975 là Việt
Nam. Chiến tranh Việt Nam mang tính chất thời đại và có tầm vóc quốc tế.
Chiến tranh Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến chiến lược toàn cầu của Mỹ, đến
lợi ích của nước Mỹ trên thế giới, tác động đến nội tình nước Mỹ. Đó cũng là vấn
đề được dư luận quốc tế quan tâm, hình thành nên một phong trào nhân dân thế giới
phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, rút quân khỏi miền Nam Việt
Nam, đồng thời biểu thị tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.
Trong chiến tranh, hoạt động quân sự luôn giữ vị trí quyết định. Chiến tranh
càng phát triển thì lực lượng quân sự và hoạt động quân sự càng trở nên quan trọng.
Với lực lượng quân sự có hạn, vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong cuộc chiến
tranh này không phải là tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Mỹ trên chiến trường,
mà là làm lung lay ý chí của họ để buộc họ phải rút quân.
Từ năm 1965, lực lượng quân sự Mỹ trên chiến trường Việt Nam ngày càng
tăng, lên tới nửa triệu quân vào cuối năm 1967 để tiến hành chiến lược “chiến tranh
cục bộ” ở miền Nam, liên tiếp mở hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 19651966 và 1966-1967 nhằm “bẻ gãy xương sống Việt cộng”, đồng thời dùng lực
lượng không quân và hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc với quy
mô ngày càng lớn, cường độ ngày càng ác liệt, nhằm tiêu hủy tiềm lực kinh tế,
quốc phòng miền Bắc, ngặn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ Bắc
vào Nam, làm lung lay quyết tâm chiến đấu của nhân dân Việt Nam.
Cùng với việc tăng cường đưa lực lượng quân sự vào miền Nam, ngày 8-41965, trong tuyên bố tai Baltimore (Ban-ti-mo) Tổng thống Johnson (Giôn xơn)
đưa ra đề nghị “đàm phán không điều kiện” nhằm che đậy hành động leo thang
chiến tranh của Hoa Kỳ và đánh lạc hướng dư luận quốc tế. Họ đang nuôi hy vọng
giành thắng lợi bằng quân sự.
Về phía Việt Nam, các nhà lãnh đạo hoàn toàn biết rằng một khi Mỹ đang ra
sức đưa quân đội và vũ khí đến Việt Nam và hăm hở giành thắng lợi bằng quân sự,
thì chưa thể có hòa bình. Việt Nam quyết tâm chiến đấu với khẩu hiệu “Không có
gì quý hơn độc lập tự do”, nỗ lực chống lại các cuộc phản công chiến lược của Mỹ
ở miền Nam và triển khai mạnh mẽ cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh...
CON ĐƯNG ĐI TỚI BÀN ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KT HIP ĐNH PARIS
CA VIT NAM VÀ HOA K
Hi tho ti Pháp
1. Những hoạt động quân sự và động thái ngoại giao của Việt Nam và Hoa
Kỳ trong những năm 1965-1967
Mỹ nước tiềm lực kinh tế quân sự mạnh nhất thế giới; chiến lược
toàn cầu, trọng tâm của chiến lược đó trong những năm 1954-1975 Việt
Nam. Chiến tranh Việt Nam mang tính chất thời đại và có tầm vóc quốc tế.
Chiến tranh Việt Nam ảnh hưởng lớn đến chiến lược toàn cầu của Mỹ, đến
lợi ích của ớc Mỹ trên thế giới, tác động đến nội tình nước Mỹ. Đó cũng vấn
đề được dư luận quốc tế quan tâm, hình thành nên một phong trào nhân dân thế giới
phản đối chiến tranh m lược của Mỹ Việt Nam, rút quân khỏi miền Nam Việt
Nam, đồng thời biểu thị tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam.
Trong chiến tranh, hoạt động quân sự luôn giữ vị trí quyết định. Chiến tranh
càng phát triển thì lực lượng quân sự và hoạt động quân sự càng trở nên quan trọng.
Với lực lượng quân sự hạn, vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong cuộc chiến
tranh này không phải tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Mỹ trên chiến trường,
mà là làm lung lay ý chí của họ để buộc họ phải rút quân.
Từ năm 1965, lực lượng quân sự Mỹ trên chiến trường Việt Nam ngày càng
tăng, lên tới nửa triệu quân vào cuối năm 1967 để tiến hành chiến lược “chiến tranh
cục bộ” miền Nam, liên tiếp mở hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-
1966 1966-1967 nhằm “bẻ gãy xương sống Việt cộng”, đồng thời dùng lực
lượng không quân hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc với quy
ngày càng lớn, cường độ ngày càng ác liệt, nhằm tiêu hủy tiềm lực kinh tế,
quốc phòng miền Bắc, ngặn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc từ Bắc
vào Nam, làm lung lay quyết tâm chiến đấu của nhân dân Việt Nam.
Cùng với việc tăng ờng đưa lực lượng quân s vào miền Nam, ngày 8-4-
1965, trong tuyên bố tai Baltimore (Ban-ti-mo) Tổng thống Johnson (Giôn xơn)
đưa ra đề nghị đàm phán không điều kiện” nhằm che đậy hành động leo thang
chiến tranh của Hoa Kỳ đánh lạc hướng luận quốc tế. Họ đang nuôi hy vọng
giành thắng lợi bằng quân sự.
Về phía Việt Nam, c nhà lãnh đạo hoàn toàn biết rằng một khi Mỹ đang ra
sức đưa quân độikhí đến Việt Nam hăm hở giành thắng lợi bằng quân sự,
thì chưa thể hòa bình. Việt Nam quyết tâm chiến đấu với khẩu hiệu “Không
quý hơn độc lập tự do”, nỗ lực chống lại các cuộc phản công chiến lược của Mỹ
miền Nam triển khai mạnh mẽ cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh
1
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI BÀN ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PARIS CỦA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI BÀN ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PARIS CỦA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ - Người đăng: nguyenanh4354
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CON ĐƯỜNG ĐI TỚI BÀN ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PARIS CỦA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ 9 10 810