Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi vantraitran
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 3
CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
(1 tiết)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Học xong bài này, học sinh cần đạt được:
1. Về kiến thức
- Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng trước pháp luật.
- Hiểu được thể nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách
nhiệm pháp lý.
2. Về kĩ năng
Biết đánh giá hành vi của bản thân, của người xung quanh về các biểu hiện
thuộc quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
3. Về thái độ
Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
1. Về nội dung
a. Các đơn vị kiến thức trong bài học
- Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.
- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công
dân trước pháp luật.
b. Trọng tâm kiến thức của bài học
- Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.
- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công
dân trước pháp luật.
c. Kiến thức khó
- Quan hệ giữa bình đẳng về quyền và bình đẳng về nghĩa vụ.
- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
2. Về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
a. Phương pháp dạy học

Để dạy bài này giáo viên nên sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học sau:
phương pháp đàm thoại, phương pháp thuyết trình, phương pháp nêu vấn đề,
phương pháp tình huống, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trực quan.
b. Hình thức tổ chức dạy học
Kết hợp linh hoạt hình thức tổ chức dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân.
3. Về phương tiện dạy học
- Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 12.
- Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa môn GDCD lớp 12.
- Hiến pháp năm 1992.
- Phiếu học tập.
- Giáo viên có thể sử dụng tranh, ảnh, các tư liệu báo chí, sơ đồ, bảng biểu,...
có chứa đựng những thông tin liên quan đến bài dạy.
- Giáo viên có thể sử dụng kết hợp các tài liệu, phương tiện nói trên với các
phần mềm dạy học như MS.PowerPoint, violet ...với sự hỗ trợ của các phương
tiện, thiết bị dạy học như máy vi tính, máy Projector, màn chiếu,...
4. Về kiểm tra đánh giá
a. Gợi ý trả lời phần câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa
* Câu hỏi giữa bài
Câu 1(Mục 1):
Lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến quyền bầu cử và quyền
ứng cử của công dân. Tất cả công dân đều có các quyền đó, không phân biệt giới
tính, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, đảng phái.
Câu 2(Mục 1):
Những trường hợp nêu trong ví dụ không mâu thuẫn với quyền bình đẳng của
công dân. Vì bình đẳng không có nghĩa là cào bằng như nhau, mọi công dân đều
bình đẳng trong việc hưởng ...
BÀI 3
CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
(1 tiết)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Học xong bài này, học sinh cần đạt được:
1. Về kiến thức
- Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng trước pháp luật.
- Hiểu được thể nào công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ trách
nhiệm pháp lý.
2. Về kĩ năng
Biết đánh giá hành vi của bản thân, của người xung quanh về các biểu hiện
thuộc quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
3. Về thái độ
Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
1. Về nội dung
a. Các đơn vị kiến thức trong bài học
- Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.
- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền nh đẳng của công
dân trước pháp luật.
b. Trọng tâm kiến thức của bài học
- Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.
- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền nh đẳng của công
dân trước pháp luật.
c. Kiến thức khó
- Quan hệ giữa bình đẳng về quyền và bình đẳng về nghĩa vụ.
- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
2. Về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
a. Phương pháp dạy học
CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT - Người đăng: vantraitran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 9 10 782