Ktl-icon-tai-lieu

Công tác quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Minh Luyến Bùi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu: Nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên trước khi tốt nghiệp có
thể tiếp cận được với hoạt động thực tế trong công tác quản lý Hành Chính Nhà
nước. Trường đại học Hồng Đức – Khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức đợt thực
tập cho các sinh viên tại các cơ quan Nhà nước. Qua đợt thực tập, giúp sinh viên
nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ của cơ quan
đó; nắm vững quy trình công vụ, thủ tục hành chính, thể chế hành chính liên quan
đến cơ quan nơi thực tập; thực hành các kỹ năng hành chính đúng với vai trò của
một công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, với yêu cầu cụ thể mà cơ quan
giao cho. Qua đó giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để rèn
luyện các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính; học hỏi kinh nghiệm từ những
người đi trước, bổ sung, nâng cao kiến thức đã học tại trường và điều này sẽ tạo
điều kiện giúp sinh viên xác định được tư tưởng, những công việc cần phải làm và
thêm nữa là biết mình cần phải trang bị thêm những kiến thức gì để có thể sẵn sàng
làm việc ở một cơ quan nào đó. Sau suốt quá trình được học tập và rèn luyện tại
Trường đại học Hồng Đức, tôi được nhà trường, các thầy cô cũng như cơ quan nơi
thực tập tạo điều kiện, thời gian này tôi đang thực tập tại Phòng Nội vụ của huyện
Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, về thực tập tại đây, tôi đã được làm quen với công
việc của một người công chức nhà nước, và đạt được những điều như mục đích của
đợt thực tập mà nhà trường đã muốn mang lại cho chúng tôi, và một trong số đó là
đã hiểu rõ thêm về vị trí, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thực trạng hoạt
động của phòng Nội vụ huyện Như Xuân và tôi sẽ trình bày trong phần nội dung
của báo cáo này. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn Uỷ ban nhân dân huyện Như
Xuân, cán bộ, công chức công tác tại phòng Nội vụ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
trong thời gian thực tập và tôi xin chân thành cảm ơn Nhà trường, cô Lê Thị Hồng
Hạnh, đã hướng dẫn để tôi hoàn thành đợt thực tập này.
Chương I: Khái quát chung về UBND huyện Như Xuân và phòng nội vụ I.
đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội huyện Như Xuân 1. Vị trí địa lí Như
Xuân là một huyện miền núi nằm cách trung tâm Thành phố Thanh Hoá 60 km về
phía đông có vị trí tiếp giáp như sau: - Phía Bắc giáp: Huyện Thường Xuân - Phía
Nam giáp các huyện: Nghệ An. - Phía Tây giáp huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An. phía đông giáp huyện Như Thanh Huyện Như Xuân nằm ở phía tây nam tỉnh
Thanh Hoá, được thành lập trên cơ sở 17 xã thuộc huyện Như Xuân cũ (1-1997). 2.
Địa hình Phầ...
Lời mở đầu: Nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên trước khi tốt nghiệp
thể tiếp cận được với hoạt động thực tế trong công tác quản Hành Chính Nhà
nước. Trường đại học Hồng Đức Khoa Tâm Giáo dục đã tổ chức đợt thực
tập cho các sinh viên tại các quan Nhà nước. Qua đợt thực tập, giúp sinh viên
nắm được cấu tổ chức, chức ng, nhiệm vụ các mối quan hệ của cơ quan
đó; nắm vững quy trình công vụ, thủ tục hành chính, thể chế hành chính liên quan
đến quan nơi thực tập; thực hành các kỹ năng hành chính đúng với vai t của
một công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, với yêu cầu cụ thể mà cơ quan
giao cho. Qua đó giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để rèn
luyện các k năng, nghiệp vụ quản hành chính; học hỏi kinh nghiệm từ những
người đi trước, b sung, nâng cao kiến thức đã học tại trường điều này stạo
điều kiện giúp sinh viên xác đnh được tư tưởng, những công việc cần phải làm và
thêm nữa là biết mình cần phải trang bị thêm những kiến thức để có thể sẵn sàng
làm việc một quan nào đó. Sau suốt quá trình được học tập và rèn luyện tại
Trường đại học Hồng Đức, tôi được nhà trường, các thầy cô cũng như quan nơi
thực tập tạo điều kiện, thời gian này tôi đang thực tập tại Phòng Nội v của huyện
Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, về thực tập tại đây, tôi đã được làm quen với công
việc của một người công chức nhà nước, và đạt được những điều như mục đích của
đợt thực tập mà nhà trường đã muốn mang lại cho chúng tôi, và một trong số đó là
đã hiểu thêm về vị trí, cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thực trạng hoạt
động của phòng Nội v huyện N Xuân và tôi s trình bày trong phần nội dung
của báo cáo này. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn Uỷ ban nhân dân huyện Như
Xuân, cán bộ, công chức công tác tại phòng Nội vụ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
trong thời gian thực tậptôi xin chân thành cảm ơn Nhà trường, cô Lê Thị Hồng
Hạnh, đã hướng dẫn để tôi hoàn thành đợt thực tập này.
Chương I: Khái quát chung về UBND huyện Như Xuân và phòng nội vụ I.
đặc điểm tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội huyện Như Xuân 1. Vị trí đa lí N
Xuânmột huyện miền núi nằm cách trung tâm Thành phố Thanh Hoá 60 km v
phía đông vtrí tiếp giáp như sau: - Phía Bắc giáp: Huyện Thường Xuân - Phía
Nam giáp các huyện: Nghệ An. - Phía Tây giáp huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An. -
phía đông giáp huyện Như Thanh Huyện Như Xuân nằm phía tây nam tỉnh
Thanh Hoá, được thành lập trên cơ sở 17 xã thuộc huyện Như Xuân cũ (1-1997). 2.
Địa hình Phần lớn bề mặt lãnh thổ độ cao trung bình từ 30 -50m (so với mặt
nước biển). Địa nh dạng mái nghiêng dốc về ớng đông (kiểu nghiêng mái
Công tác quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: Minh Luyến Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Công tác quản lý hành chính nhà nước 9 10 146