Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xã hội trong tư pháp hình sự

Được đăng lên bởi tongthiepk7ctxhhcm
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Công tác xã hội trong lĩnh vực
tư pháp hình sự

2. Nội dung nghiên cứu
•
•
•
•

Vai trò của công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp.
Những chức năng CTXH đặc trưng và tòa án vị thành niên
Những chương trình ngăn ngừa sự phạm pháp
Nhân viên công tác xã hội làm việc trong từng lĩnh vực của hệ thống
tư pháp:
- Công tác xã hội trong hoạt động giám sát phạm nhân.
- Chứng cứ tòa án và công tác xã hội ở tòa án.
- Chế độ án treo và Tạm tha.
- Công tác xã hội trong hoạt động sửa đổi hành vi của tù nhân.
- Công tác xã hội với gia đình của những tù nhân.
- Chương trình trợ giúp những nạn nhân.
- Những chương trình hòa giải.
- Những chương trình làm chứng cho nạn nhân.

2.1 Vai trò của công tác xã hội trong
lĩnh vực Tư pháp.

• Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh
vực tư pháp hình sự nhằm đạt được sự giảm tái
vi phạm, tăng cường hòa nhập xã hội cho
người phạm tội trước đây và hỗ trợ cho các
nạn nhân của tội phạm.

- Nhân viên CTXH có thể trợ giúp những
phương tiện, điều kiện sống tốt hơn cho
những người liên quan đến vấn đề bạo hành
thể chất, những người nghèo khó cố gắng
bươn chải cuộc sống.
- Nghề công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp
hình sự là một nghề có tính chuyên môn cao.
Công việc này có những thách thức, khó khăn
phù hợp với những người không ngại khó.

- Nhân viên CTXH giúp đỡ những người đã từng bị kết
tội bởi tòa án hoặc những người gặp rắc rối về các
vấn đề liên quan đến pháp luật.
- Nhân viên CTXH quan tâm đến những người không đủ
sức đại diện trước pháp luật hoặc không hiểu rõ
quyền công dân của mình. Không phải ai cũng biết
cách tiếp cận với hệ thống tòa án. Cũng như một số
người có hành vi thiếu kiềm chế có thể gây trở ngại
cho sự hiện diện của họ tại tòa án hoặc chính quyền.
Một nhân viên công tác xã hội có thể trợ giúp họ
những vấn đề này.

• Nhân viên CTXH còn có vai trò giúp cho những người
đã từng ở tù tái hòa nhập cộng đồng. Giúp cho
những người đang ở trong tù hoàn thành các yêu cầu
để được mãn hạn tù. Giúp họ đáp ứng được những
yêu cầu do tòa án hoặc hội đồng giám định phóng
thích đặt ra để họ không bị buộc tội lần nữa.
• Một vai trò khác của nhân viên công tác xã hội là tìm
những chương trình tham vấn và phục hồi phù hợp
hoặc những việc làm trong hệ thống tòa án.

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG
HỌC

KHÁI NIỆM
Công tác xã hội trường học nhằm:
• Hỗ trợ ban giám hiệu và giáo viên giải quyết
các trường hợp cá biệt.
• Tạo mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và
cộng đồng
Nguyễn Thị Oanh, Công tác xã hội đại cương, NXB Giáo dục, 1999
...
Công tác xã hội trong lĩnh vực
tư pháp hình sự
Công tác xã hội trong tư pháp hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xã hội trong tư pháp hình sự - Người đăng: tongthiepk7ctxhhcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Công tác xã hội trong tư pháp hình sự 9 10 541