Ktl-icon-tai-lieu

công tác xã hội trường học

Được đăng lên bởi beyeu239
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung tiểu luận môn CTXH trong trường học

Phần 1. Giới thiệu chung:
1. Lí do chọn đề tài..............................................................................................
2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu....................................................................
3. Đối tượng khảo sát..........................................................................................
4. Địa bàn khảo sát..............................................................................................
5. Các khái niệm liên quan.................................................................................
a. Khái niệm ứng xử.......................................................................................
b. Khái niệm Thanh thiếu niên.......................................................................
c. Khái niệm ứng xử của cha mẹ với con cái ở lứa tuổi thanh thiếu niên......
Phần 2: Thực trạng....................................................................................................
Phần 3: Giải pháp....................................................................................................
PHỤ LỤC................................................................................................................
MỘT SỐ PHỎNG VẤN SÂU.................................................................................

Nhóm Sinh viên
Lớp CT8A

1

Nội dung tiểu luận môn CTXH trong trường học

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và đợt thực hành vừa qua, chúng tôi xin chân
thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy cô giảng viên trong khoa
Công Tác Xã Hội – Trường Đại học Công Đoàn. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận
tình của Cô Nguyễn Thị Như Trang – Giảng viên Bộ môn CTXH trong trường
học đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ môn học này.
Đồng thời, chúng tôi xin cảm ơn tới toàn thể các bậc phụ huynh đã tạo điều
kiện cho nhóm chúng tôi hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu này.
Sau những buổi thực hành, chúng tôi đã thực sự cố gắng và tiếp thu được
nhiều điều bổ ích cho công việc của NVXH về sau. Kết quả của đợt thực hành
này chúng tôi đã thể hiện trong “Tiểu luận CTXH trong trường học”.
Trong quá trình làm bài tiểu luận, chúng tôi còn nhiều điều thiếu xót. Mong
Cô và các bạn đóng góp ý kiến bổ sung để bài tiểu luận của nhóm chúng tôi
được hoàn thiện hơn.

Nhóm Sinh viên
Lớp CT8A

2

Nội dung tiểu luận môn CTXH trong trường học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
1. Lý do chọn đề tài:
Trẻ em là chủ nhân tương lai của Đất nước, do vậy, v...
Nội dung tiểu luận môn CTXH trong trường học
Phần 1. Giới thiệu chung:
1. Lí do chọn đề tài..............................................................................................
2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu....................................................................
3. Đối tượng khảo sát..........................................................................................
4. Địa bàn khảo sát..............................................................................................
5. Các khái niệm liên quan.................................................................................
a. Khái niệm ứng xử.......................................................................................
b. Khái niệm Thanh thiếu niên.......................................................................
c. Khái niệm ứng xử của cha mẹ với con cái ở lứa tuổi thanh thiếu niên......
Phần 2: Thực trạng....................................................................................................
Phần 3: Giải pháp....................................................................................................
PHỤ LỤC................................................................................................................
MỘT SỐ PHỎNG VẤN SÂU.................................................................................
Nhóm Sinh viên
Lớp CT8A
1
công tác xã hội trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công tác xã hội trường học - Người đăng: beyeu239
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
công tác xã hội trường học 9 10 649