Ktl-icon-tai-lieu

công tác xã hội với phụ nữ nghèo

Được đăng lên bởi An An
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong suốt chiều dài lich sử phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp
to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Phụ nữ
không chỉ chiến đấu anh dũng mà đã lao động cần cù, khó khăn để vượt lên
cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp và
đàng hoàng hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Non sông gấm vóc nước
Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực
rỡ”. Ở Việt Nam, vai trò của phụ nữ rất quan trọng. Trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc, phụ nữ tham gia tích cực trong nhiều hoạt động. Trong thời kỳ
hòa bình và xây dựng đất nước, phụ nữ giữ cương vị lãnh đạo ở mọi lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật….Khi đất nước bước vào thời kì hội nhập,
phụ nữ Việt nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng, là nguồn lực thúc đấy sự
phát triển kinh tế - xã hội nói chung.
Trước hết ta phải thừa nhận vị thế hết sức quan trọng của người phụ nữ
trong gia đình. Họ có ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình.
Bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, người phụ nữ còn tích cực tham gia
vào các hoạt động xã hội. Ngày càng có nhiều người phụ nữ trở thành chính trị
gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động. Trong cuộc sống hiện đại
ngày nay, bên cạnh một số bộ phận chị em có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt
vẫn có một số bộ phận chị em phụ nữ đang sống trong những hoàn cảnh rất khó
khăn, đặc biệt là những chị em phụ nữ đơn thân , góa phụ. Họ là một trong
những nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất trong xã
hội. Điều quan trọng hơn nữa họ chính là những trụ cột trong gia đình. Bao
nhiêu vất vả khó khăn họ phải gánh vác “ Một nắng hai sương” để nuôi con ăn
học. Chúng ta cần phải làm gì để có thể khắc phục kinh tế gia đình cho họ để họ
có cuộc sống tốt hơn.

NỘI DUNG
I. Tính cấp thiết của đề tài:
Năm 2007 tại Việt Nam có hơn 2 triệu phụ nữ tuổi trưởn thành chọn lối
sống độc thân, trong đó 3/4 phụ nữ chấp nhận nuôi con một mình. Một mình
phải gánh vác hai vai trò trong gia đình. Vừa là người cha vừa là người mẹ
người phụ nữ phải chịu rất nhiều áp lực : Áp lực chăn sóc nuôi dạy con cái, áp
lực từ cái nhìn thiếu cảm thông của xã hội, áp lực từ cuộc sống mưu sinh….
Hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với những người phụ nữ đơn
thân thì đòi hổi họ phải có nghị lực và đức hi sinh cao cả mới có được. Họ đã
không màng tới hạnh phúc riêng mà cố gắng gồng gánh lo cho con cái ăn học
thành người có ích cho xã hội. Họ rất cần được qua...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong suốt chiều dài lich sử phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp
to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Phụ nữ
không chỉ chiến đấu anh dũng mà đã lao động cần cù, khó khăn để vượt lên
cảnh đói nghèo và lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp và
đàng hoàng hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Non sông gấm vóc nước
Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực
rỡ”. Ở Việt Nam, vai trò của phụ nữ rất quan trọng. Trong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc, phụ nữ tham gia tích cực trong nhiều hoạt động. Trong thời kỳ
hòa bình và xây dựng đất nước, phụ nữ giữ cương vị lãnh đạo ở mọi lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, khoa học – kĩ thuật….Khi đất nước bước vào thời kì hội nhập,
phụ nữ Việt nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng, là nguồn lực thúc đấy sự
phát triển kinh tế - xã hội nói chung.
Trước hết ta phải thừa nhận vị thế hết sức quan trọng của người phụ nữ
trong gia đình. Họ có ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình.
Bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình, người phụ nữ còn tích cực tham gia
vào các hoạt động xã hội. Ngày càng có nhiều người phụ nữ trở thành chính trị
gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động. Trong cuộc sống hiện đại
ngày nay, bên cạnh một số bộ phận chị em có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt
vẫn có một số bộ phận chị em phụ nữ đang sống trong những hoàn cảnh rất khó
khăn, đặc biệt là những chị em phụ nữ đơn thân , góa phụ. Họ là một trong
những nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất trong xã
hội. Điều quan trọng hơn nữa họ chính là những trụ cột trong gia đình. Bao
nhiêu vất vả khó khăn họ phải gánh vác “ Một nắng hai sương” để nuôi con ăn
học. Chúng ta cần phải làm gì để có thể khắc phục kinh tế gia đình cho họ để họ
có cuộc sống tốt hơn.
công tác xã hội với phụ nữ nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công tác xã hội với phụ nữ nghèo - Người đăng: An An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
công tác xã hội với phụ nữ nghèo 9 10 551