Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xã hội với trẻ em bị bạo hành

Được đăng lên bởi Pham Hien
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI TẬP LỚN
ĐỀ TÀI:
NHÂN VIÊN XÃ HỘI VỚI TRẺ EM BỊ LẠM DỤNG THỂ CHẤT

Họ vÀ TÊN:PHẠM THỊ THU HIỀN
MSV:1156072224
Lớp:52 _b3 CTXH
GiẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ LIÊN
Thứ4-tiết 9,10 và thứ 6 tiết 6,7,8 – Phòng b2303

A.Mở đầu.
I.Lời mở đầu.
“Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, trẻ em là hạnh phúc gia đình, là tương lai
của đất nước.Mọi trẻ em đều có quyền sống, học tập, phát triển tham gia và bảo
vệ không bị xâm hại, trong môi trường an toàn lành mạnh và thân thiện và
không bị phân biệt đối xử.lợi ích của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu, bởi vì
trẻ em liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cồng đồng và cả
gia đình.Trong quá trình đổi mới đất nước ta hiện nay đã đem lại nhiều thành
tựu to lớn về các mặt kinh tế ,văn hóa ,xã hội. Tuy nhiên, sự tác động ngược lại
của quá trình hội nhập kinh tế thế giới và đô thị hóa, sự chuyển đổi cơ chế quản
lý và định hướng kinh tế thị trường đã và đang làm thay đổi các mối quan hệ
giữa con người với con người và cũng là nơi nãy sinh các vấn đề xã hội
Bạo hành trẻ em, đang trở thành một vấn nạn xã hội cần sự quan tâm của cả
cộn đồng.thời gian gần đây những vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, ngày
càng dã man hơn.Điều đáng buồn là không chỉ người ngoài mà ngay cả
người thân trong gia đình cũng có những hành vi bạo hành với trẻ em.trẻ
em là chủ nhân tương lai của đất nước, bởi vậy mà việc tìm ra giải pháp để
ngăn chặn phòng ngừa và bảo vệ trẻ khỏi nạn bạo hành là rất quan
trọng.Đồng thời phải làm cách nào để sử lý thích đáng những đối tượng
làm tổn hại trẻ em và làm mất đi nét đẹp của truyền thống dân tộc Việt
Nam nói riêng và cả của toàn châu Á nói chung. Hủy hoại sự thiêng liêng
huyết thống của gia đình gười Việt.Hồ Chí Minh đã nói :trẻ em như búp
trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Vì vậy việc tìm hiểu
nạn bạo hành trẻ em giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng trong việc của
mỗi cá nhân, gia đình và cả cộng đồng trong việc bảo vệ và tạo diều kiện
cho trẻ em phát triển và còn thấy được những hậu quả do nạn bạo hành gây
ra từ đó đề ra những giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em. Nhằm
đảm bảo quyền lợi, bảo vệ và tạo ra nguồn nhân lực tương lai cho đất
nước, bởi lẽ vậy trẻ em là mần non tương lai, mầm non ấy phải được bảo
vệ thì đất nước mới phát triển toàn diện.

Chính vì vậy, nhân viên xã hội với trẻ em cần phải có những trình độ, cũng
như kỹ năng , phẩm chất cần thiết nhất để giúp đỡ và trị liệu cho các em
ngày càng khỏe mạnh. Tạo ra môi trường làm việc với trẻ thoải mái giúp
trẻ phục hồ...
BÀI TẬP LỚN
ĐỀ TÀI:
NHÂN VIÊN XÃ HỘI VỚI TRẺ EM BỊ LẠM DỤNG THỂ CHẤT
Họ vÀ TÊN:PHẠM THỊ THU HIỀN
MSV:1156072224
Lớp:52 _b3 CTXH
GiẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ LIÊN
Thứ4-tiết 9,10 và thứ 6 tiết 6,7,8 – Phòng b2303
Công tác xã hội với trẻ em bị bạo hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xã hội với trẻ em bị bạo hành - Người đăng: Pham Hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Công tác xã hội với trẻ em bị bạo hành 9 10 383