Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xã hội với trẻ em khuyết tật- công tác xã hội

Được đăng lên bởi yen-phan
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 17473 lần   |   Lượt tải: 107 lần
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, bởi lẽ là “trẻ em hôm
nay thế giới ngày mai”. Chính vì vậy trẻ em chiếm giữ một vị trí rất quan trọng
đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Xã hội phát triển ngày càng hiện đại, đời sống xã
hội ngày càng được nâng cao và trẻ em đang được hưởng sự quan tâm và ưu ái
nhất định, đảm bảo cho trẻ em phát triển một cách toàn diện. Bên cạnh sự phát
triển của mỗi quốc gia luôn tồn tại hai mặt, sự phát triển của công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đem lại nhiều thành tựu to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã
hội. Nhưng cũng không đặt ra ít vấn đề cần phải quan tâm và giải quyết. Việt
Nam là một quốc gia đã và đang đạt được những bước tiến vượt bậc về kinh tế
và xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự tồn tại song song với những thành quả đạt
được lại có những tiêu cực của xã hội ngăn cản sự phát triển toàn diện của con
người, trong đó vấn đề chăm sóc và giúp đỡ trẻ em đặc biệt là nhóm trẻ em
khuyết tật
Hàng năm, có tới hàng triệu trẻ em được sinh ra trên thế giới. Trẻ em sinh
ra và lớn lên trong những điều kiện và đặc điểm của mỗi gia đình, cộng đồng thật
đa dạng và không giống nhau. Do vậy chúng cũng có những hoàn cảnh học tập,
lao động và sinh hoạt khác nhau. Có những đứa trẻ được lớn lên trong sự yêu
thương, chăm sóc của cha mẹ, được sống khỏe mạnh và được quan tâm một cách
chu đáo thì đâu đó còn một số lượng không nhỏ các em đang chịu thiệt thòi về
vật chất cũng như tinh thần, trong đó phải kể đến trẻ em khuyết tật.

Mỗi khi nói đến trẻ khuyết tật thì mọi người thường gọi trẻ bằng các từ có
tính miệt thị, và gán cho trẻ những từ như mù, câm, điếc… từ cách tiếp cận đó
mà dẫn tới thái độ coi thường, xem nhẹ khả năng của trẻ. Vì những khái niệm đó
nó đồng nghĩa với tàn tật mà đã tàn tật thì trở thành một gánh nặng cho gia đình,
và xã hội. Nhưng ngày nay thì người ta hiểu hơn về trẻ khuyết tật và được xem là
những trẻ chậm phát triển. Và chậm phát triển thì không có nghĩa là mất hết khả
năng, nếu có cơ hội học tập thì các em có khả năng phát triển hết khả năng của
mình để trở thành người hữu ích cho xã hội.
Cộng đồng xã hội cũng như gia đình đã thực hiện đúng những trách
nhiệm, vai trò của mình đối với việc chăm sóc, giúp đỡ trẻ khuyết tật. Tạo mọi
điều kiện thuận lợi để các em có điều kiện phát triển đầy đủ về vật chất và tinh
thần. Nên cộng đồng có vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc, giúp đỡ trẻ
khuyết tật, để các em không còn cảm giác mặc cảm, tự ti khi trở thành gánh nặng
cho cộng đồng, gia đìn...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, bởi lẽ là “trẻ em hôm
nay thế giới ngày mai”. Cnh vậy trẻ em chiếm giữ một vị trí rất quan trọng
đối với mỗi quốc gia, dân tộc. hội phát triển ngày càng hiện đại, đời sống
hội ngày càng được nâng cao trẻ em đang được hưởng s quan tâm ưu ái
nhất định, đảm bo cho trẻ em phát triển mộtch toàn diện. Bên cạnh sự phát
triển của mỗi quốc gia luôn tồn tại hai mặt, sự phát triển của công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đem lại nhiều thành tựu to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống
hội. Nhưng cũng không đặt ra ít vấn đề cần phải quan tâm giải quyết. Việt
Nam là một quốc gia đã đang đạt được những ớc tiến vượt bậc về kinh tế
hội. Tuy nhiên, cùng với sự tồn tại song song với những thành qu đạt
được li những tiêu cực của hội ngăn cản s phát triển toàn diện của con
người, trong đó vấn đề chăm sóc giúp đỡ trẻ em đặc biệt nhóm trẻ em
khuyết tật
Hàng năm, có tới hàng triệu trẻ em được sinh ra trên thế giới. Trẻ em sinh
ra và lớn lên trong những điều kiện và đặc điểm của mỗi gia đình, cộng đồng thật
đa dạng không giống nhau. Do vậy chúng cũng những hoàn cảnh học tập,
lao động sinh hoạt khác nhau. những đứa tr được lớn lên trong sự yêu
thương, chăm sóc của cha mẹ, được sống khỏe mạnh và được quan tâm một cách
chu đáo thì đâu đó còn một s lượng không nh các em đang chu thiệt thòi về
vật chất cũng như tinh thần, trong đó phải kể đến trẻ em khuyết tật.
Công tác xã hội với trẻ em khuyết tật- công tác xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xã hội với trẻ em khuyết tật- công tác xã hội - Người đăng: yen-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Công tác xã hội với trẻ em khuyết tật- công tác xã hội 9 10 767