Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM

Được đăng lên bởi vũ xuân trường
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 8615 lần   |   Lượt tải: 24 lần
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM ?

• Nội dung kiến thức: Trang bị cho người học :
- Những khái niệm chính
- Cơ sở lý thuyết, thực tiễn.
- Các phương pháp thực hành về trẻ em.
• Hiểu được vai trò của NVXH:
- Cần phải biết gì trước khi làm việc với trẻ em.
- Giúp họ hiểu được có thể cùng làm gì với trẻ.
- Giúp họ hiểu làm thế nào để giúp được trẻ em tốt nhất.
• Về kỹ năng:
- Rèn luyện các phương pháp.
- Rèn kỹ năng hành nghề sau khi tham gia học.

CTXH VỚI TRẺ EM
Là một phần trong lĩnh vực chuyên biệt CTXH
+ Mục tiêu: đem lại sự hỗ trợ cho trẻ em
trong hoàn cảnh khó khăn
+ Giúp bảo vệ trẻ em .
+ Góp phần tạo nên an sinh cho trẻ em.
Là hoạt động chuyên môn của CTXH nhằm:
+ Thúc đẩy mối quan hệ của trẻ em với
các lực lượng xã hội và gia đình để giải
quyết các vấn đề của trẻ.
+ Thúc đẩy sự thay đổi xã hội thông qua
việc hỗ trợ gia đình và cộng đồng có trẻ.
+ Thiết lập các chương trình, dịch vụ
XH và quản trị công tác XH để đảm
bảo các chính sách XH cho trẻ em .
+ Thúc đẩy an sinh trẻ em và gia đình.

CHƯƠNG I

TRẺ EM- MỐI QUAN TÂM CỦA XÃ HỘI

#

KHÁI NIỆM TRẺ EM
-> Quan niệm về trẻ em – người lớn – con người thay đổi theo

thời gian.
Dưới góc độ CTXH:
• Khái niệm trẻ em cần được xem xét trong bối cảnh XH
• CTXH với trẻ em cần phù hợp giai đoạn phát triển (do khái
niệm trẻ em hiện tại bị chi phối bởi các lý thuyết phát triển
phương Tây về các giai đoạn trong vòng đời) :
+ Phát triển tư duy: Jean Piaget
+ Phát triển tâm lý xã hội: Erikson
+ Phát triển tính dục: Freud
#

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA TRẺ EM
CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Khái niệm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:
- Là những đứa trẻ bị rơi vào những khó khăn đặc biệt và

luôn phải sống trong một hoàn cảnh: Thiếu ăn, mặc, thiếu
sự yêu thương, chăm sóc, che chở của người lớn, dễ bị bạc
đãi, khinh miệt, lạm dụng, thường chịu sức ép phải làm việc
để tồn tại và giúp gia đình và luôn phải sống trong tình
trạng bị đe dọa, không an toàn...

#

Những đặc điểm tâm lý của trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn:
• Luôn bị ấn tượng bởi những kỷ niệm xấu (bị đánh đạp, xỉ nhục,
đói rét...).
• Luôn trong tâm trạng lo sợ, buồn bã về cuộc sống hàng ngày và
bi quan khi nhìn về tương lai sau này của chính mình.
• Bị suy sụp về tinh thần do mất mát, tổn thất trong gia đình và
bản thân.
• Thường xuyên xung đột với cha mẹ, những người xung quanh
và luôn có cảm giác không được mọi người trong xã hội chấp
nhận.
• Nghi ngờ về biểu hiện thân thiện của những người xung quanh.
• Thường né tránh những quan hệ xã hội mới do mất lòng tin,
...
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM ?
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM - Người đăng: vũ xuân trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM 9 10 584