Ktl-icon-tai-lieu

CTXH với người khuyết tật

Được đăng lên bởi nguyentrang9988
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2478 lần   |   Lượt tải: 12 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Việt nam có câu “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” để nói đến sự quý giá của
các bộ phận trên cơ thể một con người trong cuộc sống hàng ngày. Nói rộng hơn nữa,
những khuyết tật về mặt cơ thể hay tinh thần mà một con người phải gánh chịu là cản
trở rất lớn đối với họ trong cuộc sống. Những ánh nhìn kỳ thị của xã hội, sự mặc cảm
về bản thân đã tạo thêm bức tường dày ngăn cách sự hòa nhập giữa người khuyết tật
và cộng đồng.
Sự ra đời của Luật người khuyết tật năm 2010 cho thấy người khuyết tật Việt
Nam đã nhận được sự quan tâm thích đáng của Đảng, Chính phủ và cộng đồng xã hội.
Đặc biệt hơn, khi ngành Công tác xã hội ra đời và phát triển với chuyên môn và
phương pháp làm việc đặc thù phù hợp với từng đối tượng trong xã hội thì việc giúp
đỡ người khuyết tật trong việc hòa nhập cuộc sống càng trở nên thuận lợi hơn. Mặc dù
từ góc độ chính sách xã hội đã tạo dựng được định hướng cởi mở cho vấn đề cuộc
sống của người khuyết tật, tuy nhiên cuộc sống thực tại của người khuyết tật vẫn chưa
có nhiều biến đổi và còn nhiều hạn chế, họ vẫn đang gặp nhiều trở ngại về tiếp cận
Luật và các văn bản chính sách, cơ hội đào tạo nghề và thị trường việc làm.
Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2009 cả nước có
khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 6,43% dân số, trong đó có 3,6 triệu là nữ và
1,2 triệu là trẻ em. Tỷ lệ người khuyết tật ở nước ta dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên. Để
hạn chế và giảm dần số người khuyết tật, trong những năm gần đây, ngành Y tế Việt
Nam đã có những chủ trương, chính sách kịp thời giúp người khuyết tật được sống và
làm việc bình đẳng trong xã hội thông qua hình thức giúp người khuyết tật tiếp cận với
một số loại hình phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã được
Ngành Y tế lấy làm biện pháp chiến lược để giải quyết vấn đề khuyết tật ở Việt Nam.
Còn đối với ngành Công tác xã hội, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là phương
pháp được nhân viên xã hội áp dụng để giúp người khuyết tật dễ dàng hòa nhập với
cộng đồng, với xã hội hơn.
Với những lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Vai trò, nhiệm vụ của Công tác xã
hội trong việc triển khai mô hình CBR – Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”
là đề tài chuyên đề chuyên sâu Công tác xã hội với người khuyết tật. Lựa chọn đề tài
nghiên cứu này, tôi mong muốn góp một phần nhỏ về mặt lý thuyết trong mảng kiến
thức về mô hình CBR, đồng thời nêu lên được vai trò, nhiệm vụ của công tác xã hội
đối với việc triển khai mô hình này trong hiện tại và tương lai.
1

PHẦN N...
LỜI MỞ ĐẦU
Việt nam có câu “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” để nói đến sự quý giá của
các bộ phận trên thể một con người trong cuộc sống hàng ngày. Nói rộng hơn nữa,
những khuyết tật về mặt thể hay tinh thần một con người phải gánh chịu cản
trở rất lớn đối với họ trong cuộc sống. Những ánh nhìn kỳ thị của hội, sự mặc cảm
về bản thân đã tạo thêm bức tường dày ngăn cách sự hòa nhập giữa người khuyết tật
và cộng đồng.
Sự ra đời của Luật người khuyết tật năm 2010 cho thấy người khuyết tật Việt
Nam đã nhận được sự quan tâm thích đáng của Đảng, Chính phủ và cộng đồng xã hội.
Đặc biệt hơn, khi ngành Công c hội ra đời phát triển với chuyên môn
phương pháp làm việc đặc thù phù hợp với từng đối tượng trong hội thì việc giúp
đỡ người khuyết tật trong việc hòa nhập cuộc sống càng trở nên thuận lợi hơn. Mặc dù
từ góc độ chính sách hội đã tạo dựng được định ớng cởi mở cho vấn đề cuộc
sống của người khuyết tật, tuy nhiên cuộc sống thực tại của người khuyết tật vẫn chưa
nhiều biến đổi còn nhiều hạn chế, họ vẫn đang gặp nhiều trở ngại về tiếp cận
Luật và các văn bản chính sách, cơ hội đào tạo nghề và thị trường việc làm.
Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh hội, năm 2009 cảớc
khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 6,43% dân số, trong đó 3,6 triệu nữ
1,2 triệu là trẻ em. Tỷ lệ người khuyết tật ở nước ta dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên. Để
hạn chế giảm dần số người khuyết tật, trong những năm gần đây, ngành Y tế Việt
Nam đã những chủ trương, chính sách kịp thời giúp người khuyết tật được sống
làm việc bình đẳng trong xã hội thông qua hình thức giúp người khuyết tật tiếp cận với
một số loại hình phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã được
Ngành Y tế lấy làm biện pháp chiến lược để giải quyết vấn đề khuyết tật Việt Nam.
Còn đối với ngành Công tác xã hội, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là phương
pháp được nhân viên hội áp dụng để giúp người khuyết tật dễ dàng hòa nhập với
cộng đồng, với xã hội hơn.
Với những do trên, tôi đã chọn đề tài “Vai trò, nhiệm vụ của Công tác
hội trong việc triển khai mô hình CBR – Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
đề tài chuyên đề chuyên sâu Công tác hội với người khuyết tật. Lựa chọn đề tài
nghiên cứu này, tôi mong muốn góp một phần nhỏ về mặt thuyết trong mảng kiến
thức về hình CBR, đồng thời nêu lên được vai trò, nhiệm vụ của công c hội
đối với việc triển khai mô hình này trong hiện tại và tương lai.
1
CTXH với người khuyết tật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CTXH với người khuyết tật - Người đăng: nguyentrang9988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CTXH với người khuyết tật 9 10 286