Ktl-icon-tai-lieu

cương lĩnh chính trị

Được đăng lên bởi nguyenthanhtung3131990-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ KIM HOA
CHI BỘ : CHỢ TƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kim Hoa . ngày 11 tháng 12 năm 2012.

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cường
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1960
Nơi sinh: Kim Hoa , Mê Linh ,Hà Nội
Ngày kết nạp đảng:04/10/1986
Ngày chính thức :04/10/1987
Đang sinh hoạt tại Chi bộ:Chợ Tư
Đảng bộ: Xã Kim Hoa
Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tôi
kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:
I. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐIỂM
1. Về tư tưởng chính trị:
Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng
của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của khu dân cư, thường xuyên vận động
người thân trong gia đình, học sinh, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo
đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những
quy định của địa phương.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập
huấn nghe thời sự do Đảng ủy xã Kim Hoa tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không
ngừng nâng cao trình độ chính trị .
Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành
vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực
hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn
hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng
viên. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không
được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh
hoạt Đảng ,luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong khu dân cư.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý
kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong lối
sống. Quan hệ tốt với nhân dân địa phương nơi cư trú.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn thực hiện , học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh , có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng chí , đồng nghiệp .

Có ý thức đấu tranh chống tệ quan liêu , tham nhũng , lãng phí , sống thực dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản than và cho gia đình .
Luôn giữ gìn tư cách đạo đức , phẩm chất cách mạng ; tính tiên phong gương
mẫu của người đ...
ĐẢNG BỘ XÃ KIM HOA
CHI BỘ : CHỢ TƯ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kim Hoa . ngày 11 tháng 12 năm 2012.
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Cường
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1960
Nơi sinh: Kim Hoa , Mê Linh ,Hà Nội
Ngày kết nạp đảng:04/10/1986 Ngày chính thức :04/10/1987
Đang sinh hoạt tại Chi bộ:Chợ Tư
Đảng bộ: Xã Kim Hoa
Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tôi
kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:
I. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐIỂM
1. Về tư tưởng chính trị:
Tôi luôn quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích tưởng
của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của khu dân cư, thường xuyên vận động
người thân trong gia đình, học sinh, con i trú thực hiện nói làm theo theo
đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những
quy định của địa phương.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập
huấn nghe thời sự do Đảng ủy Kim Hoa tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không
ngừng nâng cao trình độ chính trị .
Tôi luôn ý thức thực hành tiết kiệm kiên quyết đấu tranh với những hành
vi tham nhũng, lãng phí quan liêu các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực
hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn
hóa mới, biết giữ gìn cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng
viên. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không
được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình tự phê bình trong sinh
hoạt Đảng ,luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong khu dân cư.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ sở trong nơi trú, tôi luôn tôn trọng ý
kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong lối
sống. Quan hệ tốt với nhân dân địa phương nơi cư trú.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
một đảng viên trong chi bội luôn thực hiện , học tập làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh , có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng chí , đồng nghiệp .
cương lĩnh chính trị - Trang 2
cương lĩnh chính trị - Người đăng: nguyenthanhtung3131990-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
cương lĩnh chính trị 9 10 483