Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm chính sách đối ngoại của các nước lớn sau chiến tranh lạnh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đặc điểm CSĐN của
các nước lớn sau
chiến tranh lạnh
VẤN ĐỀ - MỤC TIÊU - ĐỊNH
HƯỚNG - BIỆN PHÁP

Thực trạng sau chiến tranh lạnh
♦ Thay đổi so sánh lực lượng
♦ Những vấn đề của thời hậu chiến
♦ Sự cần thiết phải thay đổi tư duy
SỰ THAY ĐỔI CHÍNH
SÁCH LÀ ĐIỀU TẤT
YẾU

SIÊU CƯỜNG ĐƠN ĐỘC

CÁC MÔ HÌNH QUYỀN LỰC TIÊU BIỂU
Mỹ
WTO
Ấn Đ ộ

Tây Âu

NGA

Nga
TQ NB

MỸ

AustraliaEU

Canada

Pháp

NBLHQ

Đức

đang phát triển

So sánh hình tháp

TQ

ASEAN
So sánh mạng
nhện

Bạn có đồng ý không?
“1 + 4” Hay “1 siêu –
Phần còn lại

ĐỊNH HƯỚNG
♦ Mở cửa
♦ Hợp tác – xung đột
♦ Sức mạnh mềm
♦ Cơ chế đa phương

BIỆN PHÁP

...
Đ c đi m CSĐN c a
các n c l n sau ướ
chi n tranh l nhế
V N Đ - M C TIÊU - Đ NH
H NG - BI N PHÁP ƯỚ
Đặc điểm chính sách đối ngoại của các nước lớn sau chiến tranh lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm chính sách đối ngoại của các nước lớn sau chiến tranh lạnh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đặc điểm chính sách đối ngoại của các nước lớn sau chiến tranh lạnh 9 10 597