Ktl-icon-tai-lieu

đặc trưng chủ nghĩa xã hội

Được đăng lên bởi Hà Thu Thiên Bình
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH

: CÔ TRẦN THỊ
MAI THANH
GIẢNG VIÊN

Chàomừng cô và các bạn đến
với bài thuyết trình của nhóm
1



Hồ Chí Minh cho rằng,“chỉ có chủ nghĩa Cộng sản mới cứu nhân
loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn
gốc tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất, việc
làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh
phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thế giới chân chính, xóa bỏ
những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những bức
tường dài ngăn cản người lao động trên thế giới hiểu nhau và
thương yêu nhau”.

Nộidungthuyếttrình

1.

TínhtấtyếucủaCNXH ởViệtNam

2.ĐặctrưngcủachủnghĩaxãhộiởViệtNam

•

 Hiện nay chỉ có 5 quốc gia là CHND Trung Hoa, Cuba, 
CHDCND Triều Tiên, Lào và Việt Nam là do các Đảng Cộng 
sản lãnh đạo.

•

Cuba - Cộng hòa Cuba (República de Cuba) (từ 1 tháng 1, 1959
) [1]

•

Lào - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Sathalanalat
Paxathipatai Paxaxon Lao) (từ 2 tháng 12 1975)[cần dẫn nguồn]

•

Trung Quốc - Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Zhōnghuá Rénmín
Gònghéguó) (từ 1 tháng 10, 1949)[2]

•

Triều Tiên - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Chosŏn
Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) (từ ngày 9 tháng 9 năm 1948) [3].

•

Việt Nam - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa) (từ 2 tháng 9, 1945) [4]

.TínhtấtyếucủaCNXH ởViệtNam
HồChíMinhchorằng:TiếnlênCHXHlàbướcpháttriểntấtyếuởViệtNamsaukhiđãgiànhđượcđộclậpth
eoconđườngcáchmạngvôsản.
HồChíMinhlựachọnconđườngCMGPDTVNtheoconđườngCMVSđểđạtđượcmụctiêu:Đấtnướcđư
ợcđộclập,nhândânđược hưởngcuộcsốngấmno,tựdovàhạnhphúc

2.ĐặctrưngcủachủnghĩaxãhộiởViệtNam

a.CáchtiếpcậncủachủtịchHồChíMinhvềChủNghĩaX
ãHội

HồChíMinhtiếpcậnCNXHtừnhiềuphươngdiện

+HồChíMinhtiếpcậnCNXHKHtừquanđiểmduyv

ậtlịchsửcủaMác

Nghĩalà:
Ngườiđãtiếpthunhữngquanđiểmvềbảnc
hấtvàmụctiêucủaCNXHKH
TừhọcthuyếtHTKT –
XHvàtừsứmệnhlịchsử
củaGCCN
+HồChíMinhtiếpcậnCNXHtừlậptrườngyêunướcvà
khátvọnggiảiphóngdântộc

BácViết
:
“ChỉcóCNXHvàCNCSmớigiảiphóngđượccácdântộ
cbịápbứcvàGCCNtoànthếgiới”

+HồChíMinhtiếpcậnCNXHtừphươngdiệnđạođức

Bác

Khôngcóchếđộnàotôntrọngconngười,chúýxemxétnhữnglợiíchcánhânđúng

cho

đắnvàđảmbảochonóđượcthoảmãnbằngchếđộXHCN

rằng:

Vìthế,
“cógìsungsướngvẻvanghơnlàtraudồiđạođứccáchmạngđểgópphầnxứngđá
ngvàosựnghiệpxâydựngCNXHvàgiảiphóngloàingười”

Đạođứccáchmạngđốilậpvớichủnghĩacánhân

“ChủnghĩacánhânlàmộttrởngạilớnchoviệcxâydựngCNXH.
ChonênthắnglợicủaCNXHkhôngthểtáchrờithắnglợicủacuộcđấutra
nhtrừbỏchủnghĩacánhân”

Nhưvậy,đốivớiHồChíMinh,đạođ...
GIẢNG VIÊN
: CÔ TRẦN THỊ
MAI THANH
BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH
đặc trưng chủ nghĩa xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đặc trưng chủ nghĩa xã hội - Người đăng: Hà Thu Thiên Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
đặc trưng chủ nghĩa xã hội 9 10 978