Ktl-icon-tai-lieu

đại cương lịch sử vệt nam trong giai đoạn 1858 đến 1919

Được đăng lên bởi Duong Truong Phong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ
TIỂU LUẬN
MÔN: ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Tên Tiểu Luận: Những định hướng cần làm rõ khi giới thiệu cho khách tham
quan các di tích lịch sử, danh thắng gắng liền giai đoạn 1858-1919
Giáo viên giảng dạy: PGS.TS Đặng Văn Hồ
Học viên: Dương Trường Phong

I.
II.

Giai đoạn được phân: 1858-1919
Tri thức lịch sử liên quan đến giai đoạn này

Biên niên


1858 ngày 1-9, mở đầu cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân khi hạm
đội Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tiến công đánh chiếm bán đảo Sơn Trà (Đà
Nẵng).

- Pháp xâm lược ba tỉnh miền Đông Nam kỳ.












1859 ngày 17-2 Pháp đánh chiếm tỉnh, thành Gia Định.
1861 ngày 10-12 Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu chiến Pháp trên sông Vàm
Cỏ Đông tại địa phận thôn Nhật Tảo.
1861-1864 Khởi nghĩa chống Pháp của Trương Định.
1862 ngày 5-6 Triều đình Huế ký Hiệp ước Nhâm Tuất cắt 3 tỉnh miền Đông
lục tỉnh là Gia Định, Định Tường, Biên Hòa cho Pháp.
1864 - 1865 Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Trương Quyền, Thiên hộ
Dương, Hồ Huân Nghiệp.
1866 ngày 16-9 Khởi nghĩa của Đoàn Hữu Trưng - Đoàn Trực chống triều
đình Tự Đức (nhà Nguyễn).
1867 - 1874 Pháp tiếp tục xâm lấn ba tỉnh miền Tây Nam kỳ, tiến tới chiếm
đóng toàn bộ Nam kỳ.
1867 ngày 20-6 Pháp đơn phương ra tuyên bố 6 tỉnh Nam kỳ là lãnh địa của
Pháp.
1868 Khởi nghĩa chống Pháp của Thủ khoa Huân, Phan Công Tôn.
1872 Khởi nghĩa chống Pháp của 18 thôn vườn trầu và ở 3 tỉnh miền Tây Nam
kỳ.
1873 - 1874 Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất.















ngày 20-11 Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhất.
1874 tháng 2 Khởi nghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai chống triều đình Huế
thỏa hiệp với giặc Pháp.
Khởi nghĩa Văn thân Nghệ Tĩnh.
ngày 15-3 Triều đình Huế ký Hiệp ước với Pháp, chấp nhận chủ quyền của
Pháp đối với tỉnh Bình Thuận trở vào (toàn bộ Nam kỳ) để Pháp rút khỏi Bắc kỳ.
ngày 31-8 Triều đình Huế ký Hiệp ước thương mại với Pháp tại Sài Gòn.
1882 - 1883 Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ hai, hoàn thành xâm lược Bắc kỳ.
ngày 25-4 Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai.
1883 ngày 12-3 Pháp đánh chiếm khu mỏ than Hòn Gai.
20-8 Pháp đánh chiếm Thuận An, uy hiếp triều đình Huế.
ngày 25-8 Triều đình ký Hiệp ước với Pháp tại Huế thừa nhận Bắc kỳ là thuộc
địa của Pháp và chấp nhận nền bảo hộ của Pháp ở Trung kỳ.
1883 - 1887 Khởi nghĩa chống Pháp của Tạ Hiện ở Bắc Kỳ.
1884 ngày 6-6 Triều đình ký hiệp ước với Pháp tại Huế chấp nhận nền bảo hộ
của Pháp và sẽ thay mặt nước An Nam trong mọi quan hệ đối ngoại.
1885 ngày 5-7 Sự b...
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH HUẾ
TIỂU LUẬN
MÔN: ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM
Tên Tiểu Luận: Những định hướng cần làm rõ khi giới thiệu cho khách tham
quan các di tích lịch sử, danh thắng gắng liền giai đoạn 1858-1919
Giáo viên giảng dạy: PGS.TS Đặng Văn Hồ
Học viên: Dương Trường Phong
I. Giai đoạn được phân: 1858-1919
II. Tri thức lịch sử liên quan đến giai đoạn này
Biên niên
1858 ngày 1-9, mở đầu cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân khi hạm
đội Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tiến công đánh chiếm bán đảo Sơn Trà (Đà
Nẵng).
- Pháp xâm lược ba tỉnh miền Đông Nam kỳ.
1859 ngày 17-2 Pháp đánh chiếm tỉnh, thành Gia Định.
1861 ngày 10-12 Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu chiến Pháp trên sông Vàm
Cỏ Đông tại địa phận thôn Nhật Tảo.
1861-1864 Khởi nghĩa chống Pháp của Trương Định.
1862 ngày 5-6 Triều đình Huế ký Hiệp ước Nhâm Tuất cắt 3 tỉnh miền Đông
lục tỉnh là Gia Định, Định Tường, Biên Hòa cho Pháp.
1864 - 1865 Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Trương Quyền, Thiên hộ
Dương, Hồ Huân Nghiệp.
1866 ngày 16-9 Khởi nghĩa của Đoàn Hữu Trưng - Đoàn Trực chống triều
đình Tự Đức (nhà Nguyễn).
1867 - 1874 Pháp tiếp tục xâm lấn ba tỉnh miền Tây Nam kỳ, tiến tới chiếm
đóng toàn bộ Nam kỳ.
1867 ngày 20-6 Pháp đơn phương ra tuyên bố 6 tỉnh Nam kỳ là lãnh địa của
Pháp.
1868 Khởi nghĩa chống Pháp của Thủ khoa Huân, Phan Công Tôn.
1872 Khởi nghĩa chống Pháp của 18 thôn vườn trầu và ở 3 tỉnh miền Tây Nam
kỳ.
1873 - 1874 Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất.
đại cương lịch sử vệt nam trong giai đoạn 1858 đến 1919 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đại cương lịch sử vệt nam trong giai đoạn 1858 đến 1919 - Người đăng: Duong Truong Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đại cương lịch sử vệt nam trong giai đoạn 1858 đến 1919 9 10 693