Ktl-icon-tai-lieu

DÂN SỐ GIÀ – DÂN SỐ TRẺ VẤN ĐỀ BỨC THIẾT CỦA XÃ HỘI NHẬT BẢN

Được đăng lên bởi Lê Phương Liên
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DÂN SỐ GIÀ – DÂN SỐ TRẺ
VẤN ĐỀ BỨC THIẾT CỦA XÃ HỘI NHẬT BẢN
Khổng thị Kim Oanh – 081 J1
Cao Thị Khuyên – 081 J1
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
GV hướng dẫn: ThS. Trịnh Thị Ngọc Lan
Lời mở đầu
1. Lí do chọn đề tài
Năm 2010 kinh tế Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ 2
trên thế giới.Và chúng tôi đã tự hỏi rằng: “Phải chăng dân số cũng là một trong
những nguyên nhân dẫn đến hậu quả kinh tế Nhật bị tụt dốc?” Câu hỏi đó đã
thôi thúc chúng tôi đi tìm câu trả lời bằng cách bắt đầu tìm hiểu về thực trạng
dân số già-dân số trẻ ở Nhật Bản.
2. Mục đích nghiên cứu
- Giới thiệu về thực trạng về sự chênh lệch tỉ lệ dân số già-dân số trẻ ở Nhật
Bản đồng thời phân tích sự ảnh hưởng của vấn đề này tới xu hướng phát triển
tiếp theo của xã hội Nhật Bản trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương
lai.
- Chứng minh rằng đây không chỉ là vấn đề riêng của xã hội Nhật Bản mà
còn là vấn đề của nhiều nước phát triển khác và thậm chí còn là vấn đề của thế
giới.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khảo sát thực trạng dân số già-dân số trẻ ở Nhật Bản.
- Tìm ra những nguyên nhân của vấn đề trên.
- Nêu ra tầm ảnh hưởng của vấn đề trên đối với xã hội Nhật Bản.
- Giới thiệu về những giải pháp chính phủ Nhật đã đưa ra.
- Dự đoán về xã hội Nhật Bản trong tương lai gần.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Dựa vào tài liệu,thông tin thu thập trên internet.
- Dựa vào các tài liệu,sách vở có được.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Tổng hợp,phân tích,khái quát tài liệu thông tin.

6. Ý nghĩa nghiên cứu
- Làm rõ hơn những hiểu biết về thực trạng dân số già-dân số trẻ ở Nhật Bản
và tầm quan trọng của vấn đề này đối với đất nước Nhật.
- Chỉ ra rõ đây không chỉ là vấn đề quan trọng đối với Nhật Bản mà còn là
vấn đề quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới.
Phần I: Cách biệt lớn giữa tỉ lệ dân số già - dân số trẻ - vấn đề nổi cộm của
Nhật Bản
1. Dân số-yếu tố quan trọng của một quốc gia
a. Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lí hoặc
một không gian nhất định.
b. Dân số là yếu tố rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia và của
chung toàn nhân loại.
c. Tình hình dân số thế giới trong năm 2010:
Dân số thế giới năm 2010 là khoảng 7 tỉ người. Trong đó,Trung Quốc (1 tỉ
330 triệu người) và Ấn Độ (1 tỉ 173 triệu người) vẫn là những nước giữ vị trí
đầu bảng trên bản đồ dân số thế giới.Và Nhật Bản hiện đang đứng trong top 10
những nước có dân số đông nhất thế giới.
2. Tình trạng dân số của Nhật Bản: sự cách biệt lớn giữa tỉ lệ dân số già dân số trẻ.
* Sự cách biệt lớn gi...
DÂN SỐ GIÀ – DÂN SỐ TRẺ
VẤN ĐỀ BỨC THIẾT CỦA XÃ HỘI NHẬT BẢN
Khổng thị Kim Oanh – 081 J1
Cao Thị Khuyên – 081 J1
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông
GV hướng dẫn: ThS. Trịnh Thị Ngọc Lan
Lời mở đầu
1. Lí do chọn đề tài
Năm 2010 kinh tế Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ 2
trên thế giới.Và chúng tôi đã thỏi rằng: “Phải chăng dân số cũngmột trong
những nguyên nhân dẫn đến hậu quả kinh tế Nhật bị tụt dốc?” Câu hỏi đó đã
thôi thúc chúng tôi đi tìm câu trả lời bằng cách bắt đầu tìm hiểu về thực trạng
dân số già-dân số trẻ ở Nhật Bản.
2. Mục đích nghiên cứu
- Giới thiệu về thực trạng về sự chênh lệch tỉ lệ dân số già-dân số trẻNhật
Bản đồng thời phân tích sựnh hưởng của vấn đề này tới xu hướng phát triển
tiếp theo của hội Nhật Bản trong thời điểm hiện tại cũng n trong tương
lai.
- Chứng minh rằng đây không chỉ vấn đề riêng của hội Nhật Bản
còn là vấn đề của nhiều nước phát triển khácthậm chí còn là vấn đề của thế
giới.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khảo sát thực trạng dân số già-dân số trẻ ở Nhật Bản.
- Tìm ra những nguyên nhân của vấn đề trên.
- Nêu ra tầm ảnh hưởng của vấn đề trên đối với xã hội Nhật Bản.
- Giới thiệu về những giải pháp chính phủ Nhật đã đưa ra.
- Dự đoán về xã hội Nhật Bản trong tương lai gần.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Dựa vào tài liệu,thông tin thu thập trên internet.
- Dựa vào các tài liệu,sách vở có được.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Tổng hợp,phân tích,khái quát tài liệu thông tin.
DÂN SỐ GIÀ – DÂN SỐ TRẺ VẤN ĐỀ BỨC THIẾT CỦA XÃ HỘI NHẬT BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DÂN SỐ GIÀ – DÂN SỐ TRẺ VẤN ĐỀ BỨC THIẾT CỦA XÃ HỘI NHẬT BẢN - Người đăng: Lê Phương Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DÂN SỐ GIÀ – DÂN SỐ TRẺ VẤN ĐỀ BỨC THIẾT CỦA XÃ HỘI NHẬT BẢN 9 10 924