Ktl-icon-tai-lieu

Dân tộc học

Được đăng lên bởi hiepnguyenmta-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái niệm chủng tộc; nguyên nhân hình thành các chủng tộc trên thế giới
a. Khái niệm chủng tộc:
Chủng tộc là những nhóm người được phân biệt bởi những đặc điểm di
truyền về hình thái-sinh lí, mà nguồn gốc và quá trình hình thành của những đặc
điểm đó liên quan đến một vùng địa vực nhất định.
b. Nguyên nhân hình thành các chủng tộc trên thế giới:
• Do sự thích nghi với môi trường sống và điều kiện tự nhiên
- Trong thời kì hình thành chủng tộc, sự thích nghi với môi trường sống
và điều kiện tự nhiên là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất tạo thành các đặc
trưng chủng tộc.
- Từ một loài Homosapien duy nhất loài người phát triển ra khắp địa cầu
với các điều kiện địa lí, khí hậu khác nhau. Do sức sản xuất xã hội rất thấp, thiết
chế xã hội chưa hoàn chỉnh nên con người chưa đủ sức chống lại thiên nhiên
nghiệt ngã. Để tồn tại con người phải tìm cách thích nghi với tự nhiên. Ví dụ:
+ Con người sống ở vùng xích đạo ánh nắng chói chang thì lượng
Melanin trong cơ thể rất nhiều và ở dạng hạt làm cho da thường có màu sậm.
+ Tóc người châu Phi thường xoăn tít làm thành chiếc mũ tự nhiên để
bảo vệ bộ não.
+ Cư dân vùng sa mạc mắt thường có mí lót để nhằm bảo vệ mắt
trước các trận gió cát ở sa mạc, v.v…
- Tuy nhiên, hoàn cảnh tự nhiên chỉ đóng vai trò quyết định việc hình
thành chủng tộc trong giai đoạn đầu của chế độ công xã nguyên thủy, khi mà lực
lượng sản xuất hết sức thấp kém, con người chủ yếu phụ thộc vào tự nhiên. Khi
kinh tế xã hộ phát triển thì điều kiện tự nhiên mất dần vai trò và không còn là
nguyên nhân chính tạo thành chủng tộc nữa.
• Sự di cư tự do hay phiêu dạt
- Di cư tự do, hay phiêu dạt là hiện tượng các nhóm người, quần thể người
tách ra từ các tập đoàn người ban đầu, sống biệt lập về địa lí và xã hội.
- Do sống biệt lập nên trong nội bộ các nhóm, quần thể tách ra đó có sự
trao đổi nội hôn. Vì vậy, đến một lúc nào đó những đặc trưng ban đầu của nhóm
biến đổi hẳn đi, làm xuất hiện những đặc trưng mới và được di truyền lại. Từ đó,
dẫn đến sự hình thành các loại hình nhân chủng mới.
- Ví dụ: ở người da đỏ châu Mỹ vốn chỉ tách ra từ những người bà con
châu Á thuộc chủng tộc Mônggôlôit vào cuối hậu kì đồ đá cũ sang thời kì đồ đá
giữa 15.000 năm trước đây. Nhưng do điều kiện cư trú biệt lập, dần dần ở những

quần thể người này xuất hiện những đặc trưng hình thái mới tạo thành một tiểu
chủng riêng thuộc chủng tộc Mônggôlôit.
• Sự hỗn chủng, hỗn huyết
- Hỗn chủng là quá trình trao đổi hôn nhân giữa các nhóm, các tập đoàn
người, là sự lai giống giữa các quần...
1. Khái nim chng tc; nguyên nhân hình thành các chng tc trên thế gii
a. Khái niệm chủng tộc:
Chủng tộc những nhóm người được phân biệt bởi những đặc điểm di
truyền vềnh thái-sinh lí, mà nguồn gốc và quá trình nh thành của những đặc
điểm đó liên quan đến một vùng địa vực nhất định.
b. Nguyên nhân hình thành các chng tc trên thế gii:
Do sự thích nghi với môi trường sống và điều kiện tự nhiên
- Trong thời hình thành chủng tộc, sự thích nghi với môi trường sống
điều kiện tự nhiên yếu tố đầu tiên quan trọng nhất tạo thành các đặc
trưng chủng tộc.
- Từ một loài Homosapien duy nhất loài người phát triển ra khắp đa cầu
với các điều kiện địa lí, khí hậu khác nhau. Do sức sản xuất xã hội rất thấp, thiết
chế hội chưa hoàn chỉnh nên con người chưa đủ sức chống lại thiên nhiên
nghiệt ngã. Để tồn tại con người phải tìm cách thích nghi với tự nhiên. Ví dụ:
+ Con người sống ng xích đạo ánh nắng chói chang thì ợng
Melanin trong cơ thể rất nhiu và dng hạt làm cho da thường có màu sm.
+ Tóc người châu Phi thường xoăn tít làm thành chiếc mũ tự nhiên để
bảo vệ bộ não.
+ Cư dân vùng sa mạc mắt thường lót để nhằm bảo vệ mắt
trước các trận gió cát ở sa mạc, v.v…
- Tuy nhiên, hoàn cảnh tự nhiên chỉ đóng vai trò quyết định việc hình
thành chủng tộc trong giai đoạn đầu của chế độ công nguyên thủy, khi mà lực
lượng sản xuất hết sức thấp kém, con người chủ yếu phụ thộc vào tự nhiên. Khi
kinh tế hộ phát triển thì điều kiện tự nhiên mất dần vai t và không còn
nguyên nhân chính tạo thành chủng tộc nữa.
Sự di cư tự do hay phiêu dạt
- Di cư tự do, hay phiêu dạt là hiện tượng các nhóm người, quần thể người
tách ra từ các tập đoàn người ban đầu, sống biệt lập về địa lí và xã hội.
- Do sống biệt lập nên trong nội bộ các nhóm, quần thể tách ra đó sự
trao đổi nội hôn. Vì vậy, đến một lúc nào đó những đặc trưng ban đầu của nhóm
biến đổi hẳn đi, làm xuất hiện những đặc trưng mới và được di truyền lại. Từ đó,
dẫn đến sự hình thành các loại hình nhân chủng mới.
- dụ: người da đỏ châu Mỹ vốn chỉ tách ra từ những người con
châu Á thuộc chủng tộc Mônggôlôit vào cuối hậu kì đồ đá cũ sang thời kì đồ đá
giữa 15.000 năm trước đây. Nhưng do điều kiện cư trú biệt lập, dần dần ở những
Dân tộc học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân tộc học - Người đăng: hiepnguyenmta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Dân tộc học 9 10 586