Ktl-icon-tai-lieu

Dân tộc

Được đăng lên bởi hienhien14dks
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
14DKS01
NHÓM 8: listen!

DÂN TỘC

Dântộclàgì?

Thứnhất:Dântộclàbộphậnc
ủaquốcgialàcộngđồngxãhộ
i

Thứhai:Dântộclàtoànbộnhândânmộtnướclàquốcgia-dântộc

Dântộcvàquốcgiacósựgắnbóchặtchẽvớinhau

...
NHÓM 8: listen!
14DKS01
DÂN TỘC
Dân tộc - Trang 2
Dân tộc - Người đăng: hienhien14dks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dân tộc 9 10 526