Ktl-icon-tai-lieu

đảng cộng sản

Được đăng lên bởi Phuong Truc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 3
Lương Thị Kim Thoa

Mai Thị Phương Trúc

Dương Thị Hồng My

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Nguyễn Nữ Thùy Trang

Nguyễn Công Ri

Huỳnh Thảo Tiên

Kim Yến

Trương Thị Quỳnh Trầm

CHƯƠNGVIII
ĐƯỜNGLỐIĐỐINGOẠI

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KÌ TRƯỚC ĐỔI MỚI

Thời kỳ 1945-1946

Thời kỳ 1946-1975

Thời kỳ 1975-1986

Đườnglốiđốingoại1945 - 1946

MỤCTIÊU
MỤCTIÊU

Đưanướcnhàđếnsựđộcl
ậphoàntoànvàvĩnhviễn

NGUYÊN
NGUYÊN TẮC
TẮC

PHƯƠNG
PHƯƠNG CHÂM
CHÂM

LấynguyêntắccủaHiếnc

Quántriệtquanđiểmđộc

hươngĐạiTâyDươnglà

lập,tựchủ,tựlực,tựcườn

mnềntảng

g

Hiến chương Đại Tây Dương 14/8/1941

Đường lối đối ngoại 1946-1975
-Đấu tranh ngoại giao trở nên quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc
Mỹxây dựng mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn.
-

XHCN
-CMVN tranh thủ, tập hợp được lực lượng quốcCác
tế nước
mạnh
mẽ kháng chiến chống Pháp, Mỹ thắng
lợi.
Mặt Trận
nhândânTh

Các nước độc lập dân tộc

ế giới

Các lực lượng yêu chuộng hòa bình

I.Đườnglốiđốingoạitrướcthờikỳđổimới(1975 – 1986)
1.Hoàn cảnh lịch sử:
a)Tình hình thế giới:

 Đặc điểm và xu thế quốc tế: Sự tiến bộ nhanh chóng của CM KHCN đã thúc đẩy lực
lượng sản xuất phát triển.

 TìnhhìnhcácnướcXHCN:
• HệthốngcácnướcXHCNlớnmạnhkhôngngừng.
• PhongtràođộclậpdântộcvàphongtràoCMcủacôngnhânđangtrênđàpháttriểnmãnhliệt.
• Giữathậpniên70thếkỷXX,tìnhhìnhKT–
XHởcácnướcXHCNxuấthiệnsựtrìtrệvàmấtổnđịnh.

 TìnhhìnhkhuvựcĐôngNamÁ:
• Sau1975,MỹrútquânkhỏiĐôngNam
Á,khốiquânsựSEATOtanrã.

•

2/1976,cácnướcASEANkýHiệpướcthânthiệnvàhợ
ptácởĐôngNam Á(HiệpướcBali).

1.Hoàncảnhlịchsử:
b)Tìnhhìnhtrongnước:

 Thuậnlợi
• MiềnNamgiànhđộclập,đấtnướchoàntoàngiải
•

phóng.

CảnướctiếnlênxâydựngCNXHvàbướcđầuđạ
tđượcmộtsốthànhtựuquantrọng

 Khókhăn
• Khắcphụchậuquảnặngnềcủa30nămchiếntranh.
• ĐốiđầuvớichiếntranhbiêngiớiTâyNamvàbiêngiớiphíaBắc,cộngvớicácthếlựcphảnđộng
•

trongvàngoàinướcluônchốngpháchínhquyền.

Ngoàira,còndotưtưởngchủquan,nóngvội,muốntiếnhànhCNXHtrongthờigianngắncủa
ĐảngvàNhàNước=>khókhănvềKT– XH.

2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng

 Đại hội lần IV của Đảng (12/1976)
-Xác định nhiệm vụ đối ngoại là:

Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc
tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn vết
thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật
chất kỹ thuật của CNXH ở nước ta.

-Củng cố và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước XHCN

-Bảo vệ và phát triễn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- LàoCampuchia

-Sẵn sàng, thiết lập phát triễn quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực...





 
!"#
$%&
'(
)$*
đảng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đảng cộng sản - Người đăng: Phuong Truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
đảng cộng sản 9 10 613