Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1945-1946.

Được đăng lên bởi haophungnguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 10012 lần   |   Lượt tải: 18 lần
1

MỤC LỤC

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1.

ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1945-1946.

1.1. Hoàn cảnh lịch sử giai đoạn 1945 – 1946.

1.1.1. Tình hình thế giới.
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tình hình thế giới có những biến
chuyển hết sức to lớn. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, lực lượng đế
quốc bị suy yếu, không còn giữ vị thế ưu thế như trước. Chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô, bây giờ đang tro
ng quá trình hình thành cả một hệ thống trên thế
giới.
Phong trào giải phóng dân tộc lên cao, phong trào đấu tranh đòi dân chủ phát triển mạnh mẽ ở các nước tư bản c
hủ nghĩa. Tuy nhiên, với bản chất phản động, xâm lược, chủ nghĩa đế quốc thực dân vẫn tiếp tục tìm mọi cách đ
ể xâm chiếm,
giành giật lại từng thuộc địa đã mất. Việt Nam cũng trở thành đối tượng tranh
giành giữa các đế quốc Mỹ, Anh, Pháp, và quân Tưởng.

2
Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh (14/8/1945)
Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Ngày 9-8, quân đội Xô viết mở màn chiến dịch tổng công kích đạo
quân Quang Đông của Nhật ở chiến trường Mông Cổ và Đông Bắc Trung Quốc. Chiến dịch kéo dài đến 28-8, tiêu
diệt 1 triệu quân của lực lượng chiến lược trụ cột của Nhật vào giai ñoaïn kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thức hai
Ngoại trưởng Nhật Shigemitsu ký văn kiện đầu hàng Đồng minh của Nhật Bản ngày 2.9.1945 trên chiến hạm USS Missouri.
Cũng trong thời gian này, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hirôsima (6-8) và Nagadaki (9-8). Ngày 14-8, Hội
đồng chiến tranh tối cao và nội các Nhật thông qua chiến dịch đầu hàng không điều kiện. Ngày 15-8, Đài phát thanh
Nhật truyền đi sắc lệnh của Nhật Hoàng về việc chấp nhận các điều kiện đầu hàng Đồng minh. Lễ ký Hiệp ước đầu
hàng không điều kiện được tiến hành trêm chiến hạm Mitsuri của Mỹ đậu ở ngoaøi khơi vịnh Tôkiô ngày 2-9-1945.

1.2. Tình hình trong nước.
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa mới ra đời đã phải đối phó với
nhiều kẻ thù. Ở miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật đã tràn v
ào đóng quân từ vĩ tuyến 16 đến biên giới Việt Trung. Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, cũng với danh nghĩa quân đồng minh vào giải
giáp quân đội Nhật, nhưng thực chất quân đội Anh muốn giúp quân Pháp quay trở
lại xâm lược Việt Nam lần nữa. Được sự ủng hộ của quân Anh, ngày 23-9-1945, Pháp tiến công Sài Gòn, m
ở đầu cuội xâm lược nước ta lần thứ hai.
Sự chiếm đóng của hàng vạn quân Tưởng, Anh, Nhật trên đất nước ta đã tạo điều kiện cho bọn tay sai của
chúng như Việt Quốc, Việt Cách… nổi d...
1
MỤC LỤC
NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1.
ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1945-1946.
1.1. Hoàn cảnh lịch sử giai đoạn 1945 – 1946.
1.1.1. Tình hình thế giới.
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, tình hình thế giới có những biến
chuyển hết sức to lớn. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt, lực lượng đế
quốc bị suy yếu, không còn giữ vị thế ưu thế như trước. Chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô, bây giờ đang tro
ng quá trình hình thành cả một hệ thống trên thế
giới.
Phong trào giải phóng dân tộc lên cao, phong trào đấu tranh đòi dân chủ phát triển mạnh mẽ ở các nước tư bản c
hủ nghĩa. Tuy nhiên, với bản chất phản động, xâm lược, chủ nghĩa đế quốc thực dân vẫn tiếp tục tìm mọi cách đ
ể xâm chiếm,
giành giật lại từng thuộc địa đã mất. Việt Nam cũng trở thành đối tượng tranh
giành giữa các đế quốc Mỹ, Anh, Pháp, và quân Tưởng.
ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1945-1946. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1945-1946. - Người đăng: haophungnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1945-1946. 9 10 979