Ktl-icon-tai-lieu

danh mục dân tộc

Được đăng lên bởi cuongknpt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
Mã
số

Tên dân tộc

01

Kinh (Việt)

Kinh

02

Tày

Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí...

03

Thái

Tày Khao* hoặc Đón (Thái Trắng*), Tày Đăm*
(Thái Đen*), Tày Mười, Tày Thanh (Mán Thanh),
Hàng Tổng (Tày Mường), Pa Thay, Thổ Đà Bắc, Tày
Dọ**, Tay**...

04

Mường

Mol (Mual, Mon**, Moan**), Mọi* (1), Mọi bi, Ao
Tá (Ậu Tá)...

05

Khmer

Cul, Cur, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ Me, Krôm...

Hoa

Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây**,
Hải Nam, Hạ*, Xạ Phạng*, Xìa Phống**, Thảng
Nhằm**, Minh Hương**, Hẹ**, Sang Phang**...

07

Nùng

Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Inh**,
Nùng Phàn Slinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Nùng Quy
Rin, Nùng Dín**, Khèn Lài, Nồng**…

08

Mông

Mèo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo
(Na Miẻo), Mán Trắng, Miếu Ha**...

09

Dao

Mán, Động*, Trại*, Xá*, Dìu*, Miên*, Kiềm*,
Miền*, Dao Quần Trắng, Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt,
Dao Lô Gang, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Lan
Tẻn, Đại Bản*, Tiểu Bản*, Cóc Ngáng*, Cóc Mùn*,
Sơn Đầu*, Kìm Miền**, Kìm Mùn** …

10

Gia Rai

Giơ Rai, Tơ Buăn, Chơ Rai, Hđrung (Hbau, Chor),
Aráp**, Mthur**…

Ê Đê

Ra Đê, Ê Đê Êgar**, Đê, Kpa, A Đham, Krung,
Ktul, Đliê Hruê, Blô, Kah**, Kdrao**, Dong Kay**,
Dong Mak**, Ening**, Arul**, Hwing**, Ktlê**,
Êpan, Mđhur (2), Bih, …

06

11

Một số tên gọi khác

12

Mã
số

Tên dân tộc

12

Ba Na

Gơ Lar, Tơ Lô, Giơ Lâng, (Y lăng,), Rơ ngao, Krem,
Roh, ConKđe, A La Công, Kpăng Công, Bơ Nâm...

Sán Chay

Cao Lan*, Mán Cao Lan*, Hờn Bạn, Sán Chỉ* (còn
gọi là Sơn tử* và không bao gồm nhóm Sán Chỉ ở
Bảo Lạc và Chợ Rạ), Chùng**, Trại**…

14

Chăm

Chàm, Chiêm**, Chiêm Thành, Chăm Pa**, Chăm
Hroi, Chăm Pông**, Chà Và Ku**, Chăm Châu
Đốc** ...

15

Cơ Ho

Xrê, Nốp (Tu Lốp), Cơ Don, Chil, (3), Lat (Lach),
Tơ Ring...

16

Xơ Đăng

Xơ Teng, Hđang, Tơ Đra, Mơ Nâm, Ha Lăng, Ca
Dong, Kmrâng*, Con Lan, Bri La, Tang*, Tà Trĩ**,
Châu**...

17

Sán Dìu

Sán Dẻo*, Sán Déo Nhín** (Sơn Dao Nhân**), Trại,
Trại Đất, Mán Quần Cộc, Mán Váy Xẻ**...

18

Hrê

Chăm Rê, Mọi Chom, Krẹ*, Luỹ*, Thượng Ba Tơ**,
Mọi Lũy**, Mọi Sơn Phòng**, Mọi Đá Vách**,
Chăm Quảng Ngãi**, Man Thạch Bích**...

19

RaGlay

Ra Clây*, Rai, La Oang , Noang...

Mnông

Pnông, Mnông Nông, Mnông Pré, Mnông Bu đâng,
ĐiPri*, Biat*, Mnông Gar, Mnông Rơ Lam, Mnông
Chil (3), Mnông Kuênh**, Mnông Đíp**, Mnông Bu
Nor**, Mnông Bu Đêh**...

21

Thổ (4)

Người Nhà Làng**, Mường**, Kẹo, Mọn, Cuối, Họ,
Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng,Con Kha, Xá Lá
Vàng(5)...

22

Xtiêng

Xa Điêng, Xa Chiêng**, Bù Lơ**, Bù Đek** (Bù
Đêh**)...
DANH MỤC CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
số
Tên dân tộc Một số tên gọi khác
01 Kinh (Việt) Kinh
02 Tày Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí...
03 Thái
Tày Khao* hoặc Đón (Thái Trắng*), Tày Đăm*
(Thái Đen*), Tày Mười, Tày Thanh (Mán Thanh),
Hàng Tổng (Tày Mường), Pa Thay, Thổ Đà Bắc, Tày
Dọ**, Tay**...
04 Mường
Mol (Mual, Mon**, Moan**), Mọi* (1), Mọi bi, Ao
Tá (Ậu Tá)...
05 Khmer Cul, Cur, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ Me, Krôm...
06 Hoa
Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây**,
Hải Nam, Hạ*, Xạ Phạng*, Xìa Phống**, Thảng
Nhằm**, Minh Hương**, Hẹ**, Sang Phang**...
07 Nùng
Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Inh**,
Nùng Phàn Slinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Nùng Quy
Rin, Nùng Dín**, Khèn Lài, Nồng**…
08 Mông
Mèo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Mẻo
(Na Miẻo), Mán Trắng, Miếu Ha**...
09 Dao
Mán, Động*, Trại*, Xá*, Dìu*, Miên*, Kiềm*,
Miền*, Dao Quần Trắng, Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt,
Dao Gang, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Lan
Tẻn, Đại Bản*, Tiểu Bản*, Cóc Ngáng*, c Mùn*,
Sơn Đầu*, Kìm Miền**, Kìm Mùn** …
10 Gia Rai
Giơ Rai, Buăn, C Rai, Hđrung (Hbau, Chor),
Aráp**, Mthur**…
11 Ê Đê
Ra Đê, Ê Đê Êgar**, Đê, Kpa, A Đham, Krung,
Ktul, Đliê Hruê, Blô, Kah**, Kdrao**, Dong Kay**,
Dong Mak**, Ening**, Arul**, Hwing**, Ktlê**,
Êpan, Mđhur (2), Bih, …
12
danh mục dân tộc - Trang 2
danh mục dân tộc - Người đăng: cuongknpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
danh mục dân tộc 9 10 465