Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠO ĐỨC KINH LÃO TỬ

Được đăng lên bởi bomonmaclenin
Số trang: 294 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguyễn Hiến Lê

Lão Tử
Đạo Đức Kinh

MỤC LỤC
Vài lời thưa trước
Phần I: ĐỜI SỐNG và TÁC PHẨM
Chương I: Đời sống
1. Sự tích Lão tử
1

Lão Tử - Đạo Đức Kinh – Nguyễn Hiến Lê – 

2. Quê quán
3. Tên họ
4. Chức tước
5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không?
6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không?
7. Lão tử có phải là thái sử Đam 儋 không?
8. Tuổi thọ
Chương II: Tác phẩm
A. Xuất hiện thời nào?
B. Do ai viết?
C. Bản Lão tử lưu hành ngày nay
D. Các bản chú thích
Phần II: HỌC THUYẾT
Chương I: Đạo và Đức
Lão tử là người đầu tiên luận về vũ trụ
A. Đạo: Bản nguyên của vủ trụ
B. Đức: Sự trưởng thành của vạn vật
Một học thuyết vô thần
Chương II: Tính cách và qui luật của đạo
A) Phác
B) Tự nhiên
C) Luật phản phục
D) Vô – Triết lí vô
Chương III: Đạo ở đời
Xã hội theo Khổng
Lật ngược nền luân lí của Khổng.
Lật ngược chế độ tôn ti của Khổng
Xử kỉ
2

Lão Tử - Đạo Đức Kinh – Nguyễn Hiến Lê – 

Tiếp vật
Dưỡng sinh – Người đắc đạo
Chương IV: Đạo trị nước
Hữu vi thì hỏng – Trị nước phải như nấu cá nhỏ
Chính sách vô vi
Ngăn ngừa trước bằng “phác”
Tư cách ông vua
Phần III: DỊCH ĐẠO ĐỨC KINH
Thiên thượng
Chương:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Thiên hạ
Chương:
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Chú dịch và giới thiệu: Nguyễn Hiến Lê
PHẦN I- Chƣơng 1

ĐỜI SỐNG VÀ TÁC PHẨM
CHƢƠNG I
ĐỜI SỐNG

Lão tử là một hiện tượng khá lạ trong lịch sử triết học của nhân loại. Ông là
một triết gia lớn, ảnh hưởng tới cả Đông Á ngang với Khổng tử, thời nào cũng
3

Lão Tử - Đạo Đức Kinh – Nguyễn Hiến Lê – 

được dân tộc Trung Hoa tôn trọng1[1] không như Mặc tử mà tên tuổi bị chìm
luôn trong hai ngàn năm; có phần còn hơn Khổng tử nữa vì chưa hề bị mạt sát
tàn nhẫn như họ Khổng trong bảy tám chục năm nay; mà từ năm 165 (đời Hậu
Hán) lại còn được Đạo gia tôn làm Thái Thượng Lão quân, một trong ba vị
thần tối cao của họ; đền thờ ông, Đại thanh cung 2[2], tương truyền dựng ở tại
nơi ông sinh, hiện nay vẫn còn ở tỉnh Hà Nam, hương khói lúc này chắc đã
lạnh, nhưng pho tượng cao bốn mét của ông thì may ra vẫn còn. Vậy mà
chúng ta không biết gì chắc chắn về đời ông, về cả tác phẩm bất hủ mang tên
ông nữa, mặc dầu Trung Hoa là dân tộc sớm biết trọng sử nhất thế giới ngay
từ đời Chu, ba ngàn năm trước, họ đã có các sử quan ghi chép những biến cố
quan trọng từng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẠO ĐỨC KINH LÃO TỬ - Người đăng: bomonmaclenin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
294 Vietnamese
ĐẠO ĐỨC KINH LÃO TỬ 9 10 959