Ktl-icon-tai-lieu

đạo tin lành ở gia lai

Được đăng lên bởi hoangngocquy-an-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. 1ý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa của đề tài
5. Bố cục đề tài
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG
1.1. Tiền đề cho sự ra đời của đạo Tin Lành
a- Tiền đề xã hội đạo Tin Lành
b- Tiền đề nhận thức và tâm lý sự ra đời đạo Tin lành
c- Vai trò của một số cá nhân trong phong trào cải cách tôn giáo
1.2. Những đặc điểm chung của đạo Tin lành
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH TRONG
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H’MÔNG
2.1. Quá trình phát triển đạo Tin lành ở một số tỉnh phía Bắc
2.2. Ảnh hưởng của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H’mông ở một số tỉnh miền núi phía
Bắc nước ta
2.3. Nguyên nhân sự ra đời của đạo Tin Lành
a- Nguyên nhân khách quan
b- Nguyên nhân chủ quan
c- Từ đặc điểm lịch sử và văn hoá của dân tộc H’mông
d- Sự yếu kém của hệ thống chính trị làm công tác tôn giáo

2.4. Những biện pháp khắc phục mặt tiêu cực của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H’mông ở
một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
a- Những nguyên tắc mang tính phương pháp luận khi giải quyết vấn đề tôn giáo
b- Một số biện pháp cụ thể
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

49 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 23/01/2014 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 2
Tóm tắt tài liệu Đề tài Sự du nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc
H’mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay để nghiên cứu, để xem tài liệu hoàn
chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xâm nhập và phát triển của đạo Tin lành cũng là nguyên nhân của hiện tượng di dân tự do của đồng bào H’mông, bọn xấu tuyên
truyền: “Muốn có vua H’mông, có tổ quốc riêng, thì bà con phải đi về phía Tây nơi mặt trời lặn” [36.27]. Lời kêu gọi đó đánh trúng
vào tâm lý của người H’mông, gây nên tình trạng di dịch cư hết sức phức tạp, từ đó gây nên những xáo trộn trong đời sống đồng
bào, tạo ra khó khăn cho việc quản lý xã hội của các cấp chính quyền, gây bên nạn phá rừng huỷ hoại môi trường sinh thái một
cách trầm trọng, các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng. Có thể nói rằng đồng bào theo đạo Tin lành chẳng những không cải thiện
được đời sống kinh tế, mà trái lại còn nghèo khổ hơn. - Một khía cạnh quan trọng khác là sự phát triển của đạo Tin lành đã gây nên
tình trạng mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tác động tiêu cực đến niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo

của Đảng, Nhà nước. Nó đã góp phần làm suy yếu hệ thống chính trị của ta ở cơ sở. Một số cán bộ, đảng viên ghi tên theo đạo
hoặc bị lôi kéo vào hoạt đ...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. 1ý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa của đề tài
5. Bố cục đề tài
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG
1.1. Tiền đề cho sự ra đời của đạo Tin Lành
a- Tiền đề xã hội đạo Tin Lành
b- Tiền đề nhận thức và tâm lý sự ra đời đạo Tin lành
c- Vai trò của một số cá nhân trong phong trào cải cách tôn giáo
1.2. Những đặc điểm chung của đạo Tin lành
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TIN LÀNH TRONG
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC H’MÔNG
2.1. Quá trình phát triển đạo Tin lành ở một số tỉnh phía Bắc
2.2. Ảnh hưởng của đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc H’mông ở một số tỉnh miền núi phía
Bắc nước ta
2.3. Nguyên nhân sự ra đời của đạo Tin Lành
a- Nguyên nhân khách quan
b- Nguyên nhân chủ quan
c- Từ đặc điểm lịch sử và văn hoá của dân tộc H’mông
d- Sự yếu kém của hệ thống chính trị làm công tác tôn giáo
đạo tin lành ở gia lai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đạo tin lành ở gia lai - Người đăng: hoangngocquy-an-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đạo tin lành ở gia lai 9 10 466