Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án ôn thi môn lịch sử hành chính việt nam

Được đăng lên bởi Pham Duc Thanh
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 9392 lần   |   Lượt tải: 55 lần
LỊCH SỬ HC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Câu 1: Anh ( chị) hãy nêu vai trò dẹp loạn cát cứ của Đinh Bộ Lĩnh? Anh ( chị) hãy
trình bày những nét chủ yếu về HCNN ta dưới thời Đinh?
1. Diễn biến lịch sử 12 sử quân
Cuộc cải cách của Khúc Hạo mang một ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành
một nền hành chính thống nhất, tập quyền, mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã hội
Việt Nam mà các triều đại sau đó sẽ hình thành.
Nam Hán đã không chống nổi, bị địch bắt sống. Địch thừa thắng tiến sâu vào ái
Châu (Thanh Hoá) châu Hoan (Nghệ Tĩnh) chiếm nhiều báu vật, đóng quân ở Đại La và
kiểm soát 1 phần miền đồng bằng sông Hồng.
Mặc dù quân Nam Hán đánh bại Khúc Thừa Mỹ nhưng không thể nào cai quản
được các Châu, quận, nhân dân ta ở các địa phương dưới sự lãnh đạo của các hào trưởng
nổi dậy chống quân Nam Hán.
Tiêu biểu, Dương Đình Nghệ từ 1 hào trưởng ở Triệu Hoá (Thanh Hoá) vào 931 tiến
quân ra Giao Châu, đánh thành Đại La. Được tin vua Nam Hán vội vã đưa quân sang cứu
viện. Viện binh của địch chưa đến nơi thì thành Đại La đã bị quân ta công phá dữ dội,
quân địch trong thành tan vỡ. Viên tướng Lương Khắc Trinh bị giết chết, thứ sử Lý Tiễn
cùng đám tàn binh thoát vây tìm đường trốn về nước. Quân cứu viện của địch do tướng
Trình Bảo chỉ huy bao bây quân ta ở Đại La. Nhưng thất bại, Trình Bảo chết ngay tại chỗ.
Cuộc kháng chiến kết thúc với thất bại thảm hại của Nam Hán. Đất nước độc lập, tự chủ
được giữ vững, ngọn cở tự chủ chuyển từ tay họ Khúc sang họ Dương. Thời kỳ này Dương
Đình Nghệ bắt tay xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ, bắt tay vào công cuộc cải tổ đất
nước.
937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức tiết đại sử, nhân dân bất
bình, 1 số tướng cũ của Dương Đình Nghệ mà tiêu biểu là Ngô Quyền quyết tâm tiêu diệt
Kiều Công Tiễn  Kiều Công Tiễn sai người sang cầu cứu vua. Nam Hán lợi dụng thời
cơ, Nam Hán lại phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2, lần này nguy
hiểm hơn lần trước vì quân địch có nội ứng, lại muốn vớt vát thất bại lần trước.
Vua Nam Hán sai con là Hoằng Thao thống lĩnh quân thuỷ cách biến tiễn sang xâm
lược nước ta. Trước nạn nước nguy cấp Ngô Quyền cố sức tập hợp lực lượng cả dân tộc,
quyết đập tan mưu đồ xâm lược của Nam Hán.
Ngô Quyền người làm Đường Lâm (Ba Vì) con thứ sử Ngô Mẫn, 1 hào trưởng địa
phượng, từng tham gia xây dựng cùng họ Khúc, từng theo Dương Đình Nghệ đánh đuổi
quân Nam hán 931 được giao quản vùng ái Châu rộng lớn. Trước hoạt động phản trắc của
Tiều Công Tiễn, Ngô Quyền trở thành ngọn cờ quan trọng lực lượng ...
LỊCH SỬ HC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Câu 1: Anh ( chị) hãy nêu vai trò dẹp loạn cát cứ của Đinh Bộ Lĩnh? Anh ( chị) hãy
trình bày những nét chủ yếu về HCNN ta dưới thời Đinh?
1. Diễn biến lịch sử 12 sử quân
Cuộc cải cách của Khúc Hạo mang một ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành
một nền hành chính thống nhất, tập quyền, mở ra một thời kỳ phát triển mới của hội
Việt Nam mà các triều đại sau đó sẽ hình thành.
Nam Hán đã không chống nổi, bị địch bắt sống. Địch thừa thắng tiến sâu vào ái
Châu (Thanh Hoá) châu Hoan (Nghệ Tĩnh) chiếm nhiều báu vật, đóng quân Đại La
kiểm soát 1 phần miền đồng bằng sông Hồng.
Mặc quân Nam Hán đánh bại Khúc Thừa Mỹ nhưng không thể nào cai quản
đượcc Châu, quận, nhân dân ta các đa phương ới sự lãnh đạo của các hào trưởng
nổi dậy chống quân Nam Hán.
Tiêu biểu, Dương Đình Nghệ từ 1 hào trưởng ở Triệu Hoá (Thanh Hoá) vào 931 tiến
quân ra Giao Châu, đánh thành Đại La. Được tin vua Nam Hán vội vã đưa quân sang cứu
viện. Viện binh của địch chưa đến i thì thành Đại La đã bị quân ta công phá dữ dội,
quân địch trong thành tan vỡ. Viên tướng Lương Khắc Trinh bị giết chết, thứ sử Tiễn
cùng đám tàn binh thoát vây tìm đường trốn về nước. Quân cứu viện của địch do tướng
Trình Bảo chỉ huy bao bây quân taĐại La. Nhưng thất bại, Trình Bảo chết ngay tại chỗ.
Cuộc kháng chiến kết thúc với thất bại thảm hại của Nam Hán. Đất nước độc lập, tự chủ
được giữ vững, ngọn cở tự chủ chuyển từ tay họ Khúc sang họ Dương. Thời kỳ này Dương
Đình Nghệ bắt tay xây dựng chính quyền độc lập, tchủ, bắt tay vào công cuộc cải t đất
nước.
937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức tiết đại sử, nhân dân bất
bình, 1 số tướng của Dương Đình Nghệ mà tiêu biểuNgô Quyền quyết tâm tiêu diệt
Kiều Công Tiễn Kiều Công Tiễn sai người sang cầu cứu vua. Nam Hán lợi dụng thời
cơ, Nam Hán lại phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2, lần này nguy
hiểm hơn lần trước vì quân địch có nội ứng, lại muốn vớt vát thất bại lần trước.
Vua Nam Hán sai conHoằng Thao thống lĩnh quân thuỷ cách biến tiễn sang xâm
lược nước ta. Trước nạn ớc nguy cấp Ngô Quyền cố sức tập hợp lực lượng c dân tộc,
quyết đập tan mưu đồ xâm lược của Nam Hán.
Ngô Quyền người làm Đường Lâm (Ba Vì) con thứ sử N Mẫn, 1 hào trưởng địa
phượng, từng tham gia y dựng cùng họ Khúc, từng theo Dương Đình Nghệ đánh đuổi
quân Nam hán 931 được giao quản vùng ái Châu rộng lớn. Trước hoạt động phản trắc của
Tiều Công Tiễn, Ngô Quyền trở thành ngọn cờ quan trọng lực lượng yêu nước.
Sau 1 thời gian tập hợp lực lượng, N Quyền t Châu ái kéo quân ra Đại La tạo
nên chiến thắng Bặch Đằng lịch sử, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược thứ 2 của Nam
Hán.
12 sử quân:
1
Đáp án ôn thi môn lịch sử hành chính việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án ôn thi môn lịch sử hành chính việt nam - Người đăng: Pham Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đáp án ôn thi môn lịch sử hành chính việt nam 9 10 137