Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hướng dẫn ôn tập xã hội học đại cương

Được đăng lên bởi nguyenquocminh95
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC
-------------------------------------

TRẦN XUÂN BÌNH

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
( Tài liệu lưu hành nội bộ )

HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2007

0

1. Xã hội học là gì? Đối tượng nghiên cứu và mối quan hệ giữa xã hội học với các ngành
khoa học khác?
1.1. Xã hội học là gì?
1.1.1. Xã hội học là một khoa học
Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc
lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới:
Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên cứu ai,
nghiên cứu cái gỉ?”. Điều đó có nghĩa là một sự vật hoặc hiện tượng được đặt trong sự quan
tâm của một môn khoa học như thế nào. Cũng có thể là đối tượng nghiên cứu của những bộ
môn khoa học khác nhau, nhưng mỗi khoa học nghiên cứu đối tượng đó trên các góc độ,
khía cạnh khác nhau.
Thứ 2: XHH có một hệ thống lý thuyết riêng trả lời cho câu hỏi: “ Dựa trên cơ sở nào để
nghiên cứu xã hội?”. Hệ thống lý thuyết là các khái niệm, phạm trù, quy luật, các học thuyết
xã hội được sắp xếp một cách lôgíc và hệ thống.
Thứ 3: XHH có một hệ thống phương pháp nghiên cứu riêng, trả lời cho câu hỏi: “Nghiên
cứu như thế nào? Bằng cách nào?”. Mỗi khoa học có một hệ thống phương pháp đặc trưng
và cũng gồm 2 bộ phận phương pháp riêng và phương pháp kế thừa từ các khoa học khác.
Thứ 4: XHH có mục đích ứng dụng rõ rang nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc sống
và xã hội. Nó thường trả lời cho câu hỏi: “Nghiên cứu để làm gì?”
Thứ 5: XHH có một quá trình lịch sử hình thành, phát triển và có một đội ngũ các nhà khoa
học đóng góp, cống hiến để khoa học phát triển không ngừng.
1.1.2. Định nghĩa về xã hội học
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về xã hội học tuỳ thuộc vào hướcaanjvaf cấp độ
tiếp cận. Sau đây là một số cách định nghĩa thường hay gặp trong nghiên cứu xã hội học:
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội. (Arce Alberto, Hà Lan)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quan hệ xã hội thông qua các sự kiện,
hiện tượng và quá trình xã hội. (TS Nguyễn Minh Hoà)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu có hệ thống về đời sống của các nhóm người.
(Bruce J Cohen và cộng sự)
1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
1.2.1. Khái niệm xã hội học (Sociology)
Thuật ngữ “Sociology” (xã hội học) là một từ ghép bởi hai chữ có gốc nghĩa khác
nhau, chữ Latinh: Societas (xã hội) và chữ Hy Lạp: logos (học thuyết). Như vậy xã hội học
có nghĩa là học thuyết nghiên cứu về...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC
-------------------------------------
TRẦN XUÂN BÌNH
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
( Tài liệu lưu hành nội bộ )
HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2007
0
Đề cương hướng dẫn ôn tập xã hội học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương hướng dẫn ôn tập xã hội học đại cương - Người đăng: nguyenquocminh95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề cương hướng dẫn ôn tập xã hội học đại cương 9 10 380