Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương lịch sử văn minh thế giới

Được đăng lên bởi Bẹp Aishiteru
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1914 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

HÀ NỘI - 2015
1

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT
GV
GVC
KTĐG
LT
LVN
NC
TC
TL
TS

2

BT
Giảng viên
Giảng viên chính
Kiểm tra đánh giá
Lí thuyết
Làm việc nhóm
Nghiên cứu
Tín chỉ
Thảo luận
Tổng số

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân ngành luật học (chính quy)
Lịch sử văn minh thế giới
02
Chuyên đề tự chọn

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. ThS. Trần Hồng Nhung - GV, Phụ trách Bộ môn
Email: nhungshl@yahoo.com
2. ThS. Vũ Thị Yến - GVC
Email: yenlsnnpl@yahoo.com.vn
3. ThS. Trần Thị Hoa - GV
Email: maihoa1204@gmail.com
4. ThS. Phạm Thị Thu Hiền - GV
Email: hienphamanh@yahoo.com
Văn phòng Bộ môn lịch sử nhà nước và pháp luật
Khoa hành chính-nhà nước, P. 501, tầng 5, nhà A Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0437.738.331
E-mail: lichsunnpl@gmail.com
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và
ngày nghỉ lễ).
2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Lịch sử văn minh thế giới là môn học đại cương cung cấp
3

những kiến thức cơ bản và hệ thống về quá trình hình thành,
phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân
loại bao gồm: điều kiện hình thành, tiến trình phát triển của
các nền văn minh, những học thuyết chính trị, quan điểm
triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học
tự nhiên, kĩ thuật, văn học, sử học, nghệ thuật… của những
nền văn minh thời cổ trung đại ở phương Đông (Ai Cập,
Trung Hoa, Ấn Độ) và phương Tây (Hy Lạp, La Mã, các
nước Tây Âu).
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Vấn đề 1. Văn minh Ai Cập cổ đại
1. Cơ sở hình thành văn minh Ai Cập cổ đại
2. Khái quát tiến trình phát triển của lịch sử Ai Cập cổ đại
3. Những thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập cổ đại
3.1. Tôn giáo
3.2. Chữ viết - văn học
3.3. Nghệ thuật
3.4. Khoa học tự nhiên
Vấn đề 2. Văn minh Trung Quốc cổ trung đại
1. Cơ sở hình thành văn minh Trung Quốc cổ trung đại
2. Khái quát tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc cổ
trung đại
3. Những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Quốc cổ
trung đại
3.1. Tư tưởng
3.2. Chữ viết - văn học
3.3. Sử học
3.4. Nghệ thuật
3.5. Bốn phát minh lớn về kĩ thuật
4

3.6. Khoa học tự nhiên
Vấn đề 3. Văn minh Ấn Độ cổ trung đại
1. Cơ sở hình thành văn minh Ấn Độ cổ trung đại
2. Khái quát tiến trình phát triển của lịch sử Ấn độ cổ trung
đại
3. Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn độ cổ trung đại
3.1...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC
BỘ MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
HÀ NỘI - 2015
1
Đề cương lịch sử văn minh thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương lịch sử văn minh thế giới - Người đăng: Bẹp Aishiteru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương lịch sử văn minh thế giới 9 10 836