Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Du lịch sinh thái

Được đăng lên bởi Hải Hoàng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Các yêu cầu thiết yếu lựa chọn một 1 khu vực để phát triển dlst
TL:
Một khu vực được ưu tiên lựa chọn để phát triển DLST cần phải có một số
yêu cầu sau:
o Có cảnh quan tự nhiên đẹp, hấp dẫn, cùng với sự phong phú và độc đáo
của các giá trị văn hoá bản địa, có tính đại diện cho một vùng.
o Có tính đại diện cao cho một hoặc vài HST điển hình, với tính ĐDSH cao,
có sự tồn tại của những loài sinh vật đặc hữu có giá trị khoa học, có thể
dùng làm nơi tham quan nghiên cứu.
o Gần với những khu du lịch khác trong vùng, để có thể tổ chức một tour du
lịch trọn gói, trong đó khu vực được quy hoạch là một điểm DLST nổi bật và
quan trọng.
o Có những điều kiện đáp ứng được các yêun cầu của hoạt động DLST về cơ
sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật…và có thể tiếp cận một cách dễ dàng,
thuận lợi
Câu 2: Hãy lấy 1 ví dụ cụ thể để phân tích các bước quy hoạch và thiết kế
DLST
TL:
Bước 1: Thu thập và phân tích thông tin
Bước 2: Xác định phạm vi và không gian lãnh thổ
Bước 3: Xác định các mâu thuẫn (Trong sở ban ngành hoặc các khu dân cư,
sức tải…)
Bước 4: Lập kế hoạch phát triển du lịch sinh thái phải đảm bảo những mục
tiêu cơ bản
Bước 5: Đề suất các hướng dẫn trong quá trình xây dựng quy hoạch và thiết
kế DLST
Bước 6: Tiến hành và thực hiện quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái.
Câu 3: Những đặc trưng cơ bản của lãnh thổ dlst
NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LÃNH THỔ DLST
Mỗi một điểm du lịch đều có 3 đặc trưng cơ bản nhất đó là: Tính giao thoa,

chu trình sống và khả năng chịu tải. Tuy nhiên, đối với một khu vực phát triển
DLST thì yếu tố bền vững là chủ đạo, vì vậy, khái niệm chu trình sống được
đặt vào vị trí thứ yếu trong lãnh thổ DLST. Do đó, 2 đặc tính quan trọng trong
lãnh thổ DLST mà ta cần chú ý là: tính giao thoa và khả năng chịu tải.
Tính giao thoa hoá hợp nhưng độc lập tương đối:
Đây là một đặc tính thể hiện sự kết hợp giữa 2 yếu tố: không gian du lịch và
không gian kinh tế – xã hội của cộng đồng địa phương. Đặc tính này đòi hỏi
sự phối kết hợp giữa công tác quản lý môi trường và công tác quản lý kinh tế
xã hội tại điểm du lịch. Nếu không biết khai thác sử dụng đặc tính này có thể
mang lại hậu quả ô nhiễm môi trường khu du lịch, dẫn đến tình trạng “cha
chung không ai khóc”. Ví dụ: việc xác định rác thải nào do dân địa phương
thải ra lượng rác nào khách du lịch thải ra, điều đó thật khó xác định.
Khả năng tải (sức chứa) của điểm du lịch
Khả năng tải là số lượng người cực đại mà HST ở khu du lịch có thể chấp
nhận, không gây suy thoái hệ sinh thái tự nhiên, không g...
Câu 1: Các yêu cầu thiết yếu lựa chọn một 1 khu vực để phát triển dlst
TL:
Một khu vực được ưu tiên lựa chọn để phát triển DLST cần phải có một số
yêu cầu sau:
o Có cảnh quan tự nhiên đẹp, hấp dẫn, cùng với sự phong phú và độc đáo
của các giá trị văn hoá bản địa, có tính đại diện cho một vùng.
o Có tính đại diện cao cho một hoặc vài HST điển hình, với tính ĐDSH cao,
có sự tồn tại của những loài sinh vật đặc hữu có giá trị khoa học, có thể
dùng làm nơi tham quan nghiên cứu.
o Gần với những khu du lịch khác trong vùng, để có thể tổ chức một tour du
lịch trọn gói, trong đó khu vực được quy hoạch là một điểm DLST nổi bật và
quan trọng.
o Có những điều kiện đáp ứng được các yêun cầu của hoạt động DLST về cơ
sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật…và có thể tiếp cận một cách dễ dàng,
thuận lợi
Câu 2: Hãy lấy 1 ví dụ cụ thể để phân tích các bước quy hoạch và thiết kế
DLST
TL:
Bước 1: Thu thập và phân tích thông tin
Bước 2: Xác định phạm vi và không gian lãnh thổ
Bước 3: Xác định các mâu thuẫn (Trong sở ban ngành hoặc các khu dân cư,
sức tải…)
Bước 4: Lập kế hoạch phát triển du lịch sinh thái phải đảm bảo những mục
tiêu cơ bản
Bước 5: Đề suất các hướng dẫn trong quá trình xây dựng quy hoạch và thiết
kế DLST
Bước 6: Tiến hành và thực hiện quy hoạch và thiết kế du lịch sinh thái.
Câu 3: Những đặc trưng cơ bản của lãnh thổ dlst
NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LÃNH THỔ DLST
Mỗi một điểm du lịch đều có 3 đặc trưng cơ bản nhất đó là: Tính giao thoa,
Đề cương môn Du lịch sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Du lịch sinh thái - Người đăng: Hải Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương môn Du lịch sinh thái 9 10 465