Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học xã hội học đại cương năm 2013

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3792 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC

HÀ NỘI - 2014

BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT
CAND
GV
KTĐG
LT
LVN
MT
NC
TC
VĐ

2

Bài tập
Công an nhân dân
Giảng viên
Kiểm tra đánh giá
Lí thuyết
Làm việc nhóm
Mục tiêu
Nghiên cứu
Tín chỉ
Vấn đề

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC

Hệ đào tạo:
Tên môn học:
Số tín chỉ:
Loại môn học:

Cử nhân luật (chính quy)
Xã hội học đại cương
02
Tự chọn

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. TS. Ngọ Văn Nhân - Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn
Điện thoại: 0913639128
E-mail: ngovannhan65@gmail.com
2. ThS. Đỗ Như Kim - Giảng viên
Điện thoại: 0913545999
E-mail: quynhnhuct1a@yahoo.com
3. ThS. Phan Thị Luyện - Giảng viên
Điện thoại: 0983894588
E-mail: luyendhl76@yahoo.com
Văn phòng Khoa Lí luận chính trị
Phòng 301, nhà K5, Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38354642
Giờ làm việc: 7h30-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)
2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Xã hội học là ngành khoa học nghiên cứu các quy luật và quá
trình xã hội của các sự kiện, hiện tượng xã hội thể hiện trong hoạt
động của các nhóm xã hội bằng các phương pháp định lượng. Đối với
3

xã hội học, mọi cái không phải hình như hay chúng có vẻ là... Từ sự
trình bày, phân tích các khái niệm cơ bản như cơ cấu xã hội, phân
tầng xã hội, nhóm xã hội, thiết chế xã hội..., cung cấp tri thức, hiểu
biết về quy trình tiến hành một cuộc điều tra xã hội học, về các
phương pháp thu thập thông tin, môn học đi sâu vào nghiên cứu một
số lĩnh vực chuyên biệt như: Xã hội học tội phạm, xã hội học về dư
luận xã hội, xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn và xã hội học gia
đình. Trên cơ sở những thành tựu khoa học về tri thức và công nghệ
đã đạt được, xã hội học trang bị cho người học những tri thức khoa
học về các lĩnh vực xã hội và kĩ năng vận dụng chúng vào việc nghiên
cứu, giải quyết những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra.
4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Vấn đề 1. Nhập môn xã hội học
1.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học
1.1.1. Sự ra đời của xã hội học
1.1.2. Các giai đoạn phát triển của xã hội học - các nhà xã hội học tiêu biểu
1.2. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của xã hội học
1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
1.2.1.1. Phân biệt “xã hội học” và “khoa học xã hội”
1.2.1.2. Xã hội học có phải là một khoa học độc lập?
1.2.1.3. Phương hướng giải quyết vấn đề
1.2.1.4. ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC
HÀ NỘI - 2014
Đề cương môn học xã hội học đại cương năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học xã hội học đại cương năm 2013 - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đề cương môn học xã hội học đại cương năm 2013 9 10 6