Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi anhlinhk40sp2
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Phần chữ đỏ có thể bỏ không học
Warning: Chưa hiểu rõ cách làm câu 6 và câu 18, câu 16 chưa đủ

CÂU 1: Triết học là gì? Các cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học?

1. Khái niệm triết học
Đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về triết học, nhưng đều bao hàm những nội dung cơ
bản giống nhau: Triết học nghiên cứu thế giới với tư cách là một chỉnh thể, tìm ra những quy luật
chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói chung, của xã hội loài người, của con người
trong cuộc sống cộng đồng nói riêng và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới dạng duy lý.
Khái quát lại, có thể hiểu: Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người
về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
- Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng, đều bị các quan hệ kinh tế
của xã hội quy định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cùng gồm hai yếu tốt:
+ Yếu tố nhận thức - sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trong đó có con người;
+ Yếu tố nhận định – đánh giá về mặt đạo lý
- Triết học đã ra đời trong xã hội chiếm hữu nô lệ (ở phương Tây) và trong thời kỳ chuyển từ
xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến (phương Đông), gắn liền với sự phân công lao động
xã hội – tách lao động trí óc ra khỏi lao động chân tay (sau lần phân công lao động thứ 2)
- Phù hợp với trình độ phát triển thấp ở các giai đoạn đầu tiên của lịch sử loài người, triết học
ra đời với tính cách là một khoa học tổng hợp các tri thức của con người về hiện thực xung quanh và
bản thân mình. Sau đó, do sự phát triển của thực tiễn xã hội và của quá trình tích luỹ tri thức, đã diễn
ra quá trình tách các khoa học ra khỏi triết học thành các khoa học độc lập. Triết học với tính cách là
khoa học, nên nó có đối tượng và nhiệm vụ nhận thức riêng của mình, nó là hệ thống những quan
niệm, quan điểm có tính chất chỉnh thể về thế giới, về các quá trình vật vất và tinh thần và mối liên
hệ giữa chúng, về nhận thức và cải biến thế giới
2. Vấn đề cơ bản của triết học
- Theo Ăng-ghen, "Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại,
là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại". Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở và
điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học.
- Vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt:
+ Mặt thứ nhất trả lời câu hỏi: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào
quyết định cái nào? Nói cách khác, giữa vật chất và ý thức cái nào là tính thứ nhất, cái nào là tính
thứ hai. Có ha...
1
Phần chữ đỏ có thể bỏ không học
Warning: Chưa hiểu rõ cách làm câu 6 và câu 18, câu 16 chưa đủ
CÂU 1: Triết học là gì? Các cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học?
1. Khái niệm triết học
Đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về triết học, nhưng đều bao hàm những nội dung cơ
bản giống nhau: Triết học nghn cứu thế giới với cách một chỉnh thể, tìm ra những quy luật
chung nhất chi phối svận động ca chỉnh thể đó nói chung, củahội loài người, của con nời
trong cuộc sống cộng đồng nói riêng thể hiện mộtch có hệ thống dưới dạng duy lý.
Khái quát lại, thể hiểu: Triết học hệ thống tri thức luận chung nhất của con ngưi
về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
- Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng, đều bị các quan hệ kinh tế
của xã hội quy định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cùng gồm hai yếu tốt:
+ Yếu tố nhận thức - sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trong đó có con người;
+ Yếu tố nhận định – đánh giá về mặt đạo lý
- Triết học đã ra đời trong xã hội chiếm hữu nô lệ (ở phương Tây) và trong thời kỳ chuyển t
hội chiếm hữu nô lsang xã hội phong kiến (phương Đông), gắn liền với sphân công lao động
xã hội – tách lao động trí óc ra khỏi lao động chân tay (sau lần phân công lao động thứ 2)
- Phợp với trình độ phát triển thấp ở các giai đoạn đầu tn của lịch sử loài người, triết học
ra đời với tính cách là một khoa học tổng hợp các tri thức của con người về hiện thực xung quanh và
bản thân mình. Sau đó, do sự phát triển của thực tiễn xã hội và của quá trình tích luỹ tri thức, đã diễn
ra quá trình tách các khoa học ra khỏi triết học thành các khoa học độc lập. Triết học với tính cách là
khoa học, nên đối tượng nhim v nhận thức riêng của mình, là hệ thống những quan
niệm, quan điểm có tính chất chỉnh thể về thế giới, về các quá trình vật vất và tinh thần và mối liên
hệ giữa chúng, về nhận thức và cải biến thế giới
2. Vấn đề cơ bản của triết học
- Theo Ăng-ghen, "Vấn đề bản lớn của mọi triết học, đặc biệt của triết học hiện đại,
vấn đề quan hệ giữa duy với tồn tại"
. Việc giải quyết vấn đề bản của triết học sở
điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học.
- Vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt:
+ Mặt thứ nhất trả lời câu hỏi: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào
quyết định cái nào? Nói cách khác, giữa vật chất và ý thức cái nào tính thứ nhất,i o tính
thứ hai. Có hai cách trả lời khác nhau dẫn đến hình thành hai khuynh hướng triết học đối lập nhau:
Đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Người đăng: anhlinhk40sp2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Đề cương những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 9 10 795