Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Le Nguyen Ngoc Han
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề cương ôn tập môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam
(Giáo trình: Cơ sở Văn hóa Việt Nam - GS. Trần Ngọc Thêm)
1. Đặc trưng, chức năng của văn hóa
1.1. Đặc trưng văn hóa: Tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh, tính lịch sử.
1.2. Chức năng của văn hóa: Tổ chức điều chỉnh xã hội, giao tiếp, giáo dục.
2. Những nét cơ bản về tiến trình văn hóa Việt Nam
2.1. Lớp văn hóa bản địa.
2.2. Lớp văn hóa giao lưu Trung Hoa và khu vực.
3. Văn hoá nhận thức
Tìm hiểu hệ thống triết lý của phương Đông và Việt Nam: Quan niệm về bản chất
cấu trúc và vận hành của vũ trụ. (Chú ý những ảnh hưởng của triết lý âm dương trong đời
sống văn hóa của người việt).
4. Văn hoá tổ chức cộng đồng
4.1. Những cách thức tổ chức và đặc điểm của làng xã nông thôn Việt Nam.
4.2. Văn hóa phong tục: Hôn nhân, tang ma, lễ hội
4.3. Văn hóa giao tiếp
- Những đặc trưng và cách thức trong giao tiếp của người Việt
- Những đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam
5. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên
5.1. Những đặc trưng về Văn hóa ẩm thực của người Việt
5.2. Những đặc trưng về trang phục và kiến trúc nhà cửa của người Việt
6.Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
Tìm hiểu sự giao lưu văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa
6.1. Tìm hiểu những đặc điểm và ảnh hưởng của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam
6.2. Tìm hiểu những đặc điểm và ảnh hưởng Nho giáo trong văn hóa Việt Nam

...
Đề cương ôn tập môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam
(Giáo trình: Cơ sở Văn hóa Việt Nam - GS. Trần Ngọc Thêm)
1. Đặc trưng, chức năng của văn hóa
1.1. Đặc trưng văn hóa: Tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh, tính lịch sử.
1.2. Chức năng của văn hóa: Tổ chức điều chỉnh xã hội, giao tiếp, giáo dục.
2. Những nét cơ bản về tiến trình văn hóa Việt Nam
2.1. Lớp văn hóa bản địa.
2.2. Lớp văn hóa giao lưu Trung Hoa và khu vực.
3. Văn hoá nhận thức
Tìm hiểu hệ thống triết của phương Đông và Việt Nam: Quan niệm về bản chất
cấu trúc và vận hành của trụ. (Chú ý những ảnh hưởng của triết âm dương trong đời
sống văn hóa của người việt).
4. Văn hoá tổ chức cộng đồng
4.1. Những cách thức tổ chức và đặc điểm của làng xã nông thôn Việt Nam.
4.2. Văn hóa phong tục: Hôn nhân, tang ma, lễ hội
4.3. Văn hóa giao tiếp
- Những đặc trưng và cách thức trong giao tiếp của người Việt
- Những đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam
5. Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên
5.1. Những đặc trưng về Văn hóa ẩm thực của người Việt
5.2. Những đặc trưng về trang phục và kiến trúc nhà cửa của người Việt
6.Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
Tìm hiểu sự giao lưu văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa
6.1. Tìm hiểu những đặc điểmnh hưởng của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam
6.2. Tìm hiểu những đặc điểm và ảnh hưởng Nho giáo trong văn hóa Việt Nam
Đề cương ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: Le Nguyen Ngoc Han
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập Cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 478