Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Logic học đại cương

Được đăng lên bởi trang-vu-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3361 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Đề cương ôn tập môn Logic học đại cương.
Bài 1:
Câu 1: Logic là gi? Logic học là gì?
-

Đây là từ phiên âm xuất phát từ , từ Latinh Logoc. Có 3 nghĩa: Từ, lập luận,
dùng để chỉ tính tất yếu/quy luật

-

Có 3 cách hiểu khác nhau về thuật ngữ Logic:
+ Logic khách quan:dùng để chỉ những sự tồn tại tất yếu không phụ thuộc ý
thức con người
VD:Mặt trời mọc đằng Đông!=> Mặt trời mọc ở đâu không phụ thuộc vào
con người. Mà nó là sự quay của Trái Đất và các hệ-> sự quay đó là tất yếu->
Hiện tượng đó là Logic khách quan
+ Logic chủ quan: dùng để chỉ những tồn tại tất yếu tư duy, ý thức của con
người.Vậy những gì liên quan đến tư duy đều mang nghĩa chủ quan
+ Logic học:Là một khoa học. Có đối tượng nghiên cứu là tư duy đúng
đắn(hay còn gọi là tư duy logic)


-

Đặc điểm của Logic học

Logic học là khoa học nghiên cứu về tư duy đúng đắn:
+ “Tư duy”: là hệ thống hữu cơ có những tiền đề và điều kiện xuất hiện của nó,
được cấu thành từ những bộ phận lien hẹ với nhau. Là sự phản ánh, hay nhận
thức về đối tượng (sự vật, hiện tượng, quá trình)
Khi tư tưởng tồn tại với tư cách là phản ánh về đối tượng thì có phản
ánh, nhận thức là đúng (đúng 1 cách ngẫu nhiên, đúng một cách tất yếu). Phản
ánh, nhận thức là sai(ngộ biện: phản ánh sai một cách vô tình. Ngụy biện: phản
ánh sai một cách cố tình) và nỗi sai do ngộ biện sẽ nặng hơn nỗi sai do ngụy
biện.
+ “Tư suy đúng đắn” :là tư duy phản ánh phù hợp với hiện thực và dựa trên các
quy tắc của nhân thức.

Điều kiện: Sự phản ánh chân thực:phù hợp với hiện thức và tuân thủ
các quy tắc của nhận thức.
-

Logic hoc là khoa học nghiên cứu về hình thức và quy luật của tu duy đúng
đắn
+ “Hình thức của tư duy đúng đắn”: là kết cấu/ cấu trúc của tư tưởng. Nó
truyền tải nội dung phản ánh của tư duy.
+hình thức của tư duy và logic nghiên cứu là: Khái niệm, phán đoán, suy luận,
chứng minh.
+ “Quy luật của tư duy”:
•

Là những mối liên hệ bản chất tất yếu của tư tưởng tron quá trình phản
ánh về đối tượng

•

Những quy luật của tư tưởng được chia làm 2 loại:


Quy luật cơ bản: là quy luật tác động đến mọi quá trình của tư
duy, mọi yếu tố cấu thành của tư duy không phân biệt nội dung
phản ánh và cơ cấu logic



Quy luật không cơ bản: là quy luật chỉ tác động trong từng thành
phần từng yếu tố cấu thành của tư duy. Nó chính là quy tắc chi
phối trong các hình thức của tư duy.

...
Đề cương ôn tập môn Logic học đại cương.
Bài 1:
Câu 1: Logic là gi? Logic học là gì?
- Đây là từ phiên âm xuất phát từ , từ Latinh Logoc. Có 3 nghĩa: Từ, lập luận,
dùng để chỉ tính tất yếu/quy luật
- Có 3 cách hiểu khác nhau về thuật ngữ Logic:
+ Logic khách quan:dùng để chỉ những sự tồn tại tất yếu không phụ thuộc ý
thức con người
VD:Mặt trời mọc đằng Đông!=> Mặt trời mọc ở đâu không phụ thuộc vào
con người. Mà nó là sự quay của Trái Đất và các hệ-> sự quay đó là tất yếu->
Hiện tượng đó là Logic khách quan
+ Logic chủ quan: dùng để chỉ những tồn tại tất yếu tư duy, ý thức của con
người.Vậy những gì liên quan đến tư duy đều mang nghĩa chủ quan
+ Logic học:Là một khoa học. Có đối tượng nghiên cứu là tư duy đúng
đắn(hay còn gọi là tư duy logic)
Đặc điểm của Logic học
- Logic học là khoa học nghiên cứu về tư duy đúng đắn:
+ “Tư duy”: là hệ thống hữu cơ có những tiền đề và điều kiện xuất hiện của nó,
được cấu thành từ những bộ phận lien hẹ với nhau. Là sự phản ánh, hay nhận
thức về đối tượng (sự vật, hiện tượng, quá trình)
Khi tư tưởng tồn tại với tư cách là phản ánh về đối tượng thì có phản
ánh, nhận thức là đúng (đúng 1 cách ngẫu nhiên, đúng một cách tất yếu). Phản
ánh, nhận thức là sai(ngộ biện: phản ánh sai một cách vô tình. Ngụy biện: phản
ánh sai một cách cố tình) và nỗi sai do ngộ biện sẽ nặng hơn nỗi sai do ngụy
biện.
+ “Tư suy đúng đắn” :là tư duy phản ánh phù hợp với hiện thực và dựa trên các
quy tắc của nhân thức.
Đề cương ôn tập môn Logic học đại cương - Trang 2
Đề cương ôn tập môn Logic học đại cương - Người đăng: trang-vu-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Logic học đại cương 9 10 615