Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Sử Học

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Khái niệm Lịch sử:
* Lịch sử nguyên thể là câu chuyện ở quá khứ, sau này được hiểu theo 3 nghĩa chính:
+ Những sự việc xảy ra ở quá khứ - hiện thực lịch sử khách quan, độc lập với ý chí
con người.
+ Ghi chép lại quá khứ ( sử ký ) – hiểu biết của con người về những gì đã xảy ra
trong quá khứ  dấu ấn chủ quan của con người.
+ Bộ môn khoa học ( Sử học hay khoa học lịch sử ) – hiểu biết về quá khứ của con
người đã thành hệ thống tri thức , hình thành các khái niệm, phạm trù , phương pháp
nghiên cứu tiếp cận….
* Khái niệm “ hiện thực lịch sử” – đời sống xã hợi ở quá khứ, bao gồm những sự
kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử đã xảy ra hay tồn tại trong quá khứ.
* Khái niệm “ sự thật lịch sử” – chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ đúng như nó tồn tại;
đó là sự thật khách quan , không phụ thuộc vào ý muốn của con người, nhà NC
không thể quan sát trực tiếp.
* Khái niệm “ nhận thức lịch sử” – là chỉ nhận thức thức của con người về những sự
việc xảy ra trong quá khứ . Quá khứ chỉ có 1 – duy nhất, nhưng nhận thức về quá khứ
thì có nhiều. Lý do là nhận thức nào cũng gắn với những cá nhân cụ thể, những người
có lập trường quan điểm khác nhau, sống trong các thời đại khác nhau…Nhận thức
lịch sử gắn liền với tính chủ quan của nhà NC.
=> Vì vậy, lịch sử luôn cần phải viết lại để tiếp cận với chân lý, tức sự thực lịch sử.
II. Đối tượng, chức năng của khoa học lịch sử:
1. Đối tượng:
* “Chúng ta chỉ biết có một khoa học duy nhất, khoa học lịch sử “ – Karl Marx.
+ LS ở cấp độ khái quát nhất gồm 2 phương diện là LS tự nhiên và LSXH  KHTN
( Thiên văn học, Địa chất học, Cổ sinh học…) và KHXH (Kinh tế học, Chính trị học,
Xã hội học …).
+ KHLS, 1 lĩnh vực của KHXH – NV là “KH NCvề sự phát triển của XH loài người
với tất cả tính cụ thể và đa dạng của nó; mục đích của nhận thức về sự phát triển này
là để hiểu biếthiện tại và triển vọng tương lai của nhân loại” – Bách khoa toàn thư Xô
Viết.

+ Sự phát triển của XH loài người không chỉ là đối tượng của Sử học mà còn là đội
tượng NC của nhiều ngành KHXH khác như KT-CT, Tâm lý xã hội, Xã hội học.
Tuy nhiên, đặc trưng căn bản của đối tượng NC LS là đời sống XH loài người ở quá
khứ trong tính tổng hợp và khái quát chung nhất.


Vì vậy có thể coi KHLS là một thứ KHXH tổng hợp.

+ Khái niệm “quá khứ” có tính tương đối – Những việc đã xảy ra. Đó không phải là
thứ quá khứ ngủ yên mà là quá khứ sống động theo luật nhân quả.
2. Chức năng:
* Chức năng nhận thức: khôi phục quá khứ, quá khứ hàm chứa những tri thức ,
kinh nghiệm phong phú của nhân ...
I. Khái niệm Lịch sử:
* Lịch sử nguyên thể là câu chuyện ở quá khứ, sau này được hiểu theo 3 nghĩa chính:
+ Những sự việc xảy ra quá khứ - hiện thực lịch sử khách quan, độc lập với ý chí
con người.
+ Ghi chép lại quá khứ ( sử ) hiểu biết của con người về những đã xảy ra
trong quá khứ dấu ấn chủ quan của con người.
+ Bộ môn khoa học ( Sử học hay khoa học lịch sử ) hiểu biết về quá khứ của con
người đã thành hệ thống tri thức , hình thành các khái niệm, phạm trù , phương pháp
nghiên cứu tiếp cận….
* Khái niệm hiện thực lịch sử” đời sống hợi quá khứ, bao gồm những sự
kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử đã xảy ra hay tồn tại trong quá khứ.
* Khái niệm “ sự thật lịch sử” – chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ đúng như nó tồn tại;
đó sự thật khách quan , không phụ thuộc vào ý muốn của con người, nhà NC
không thể quan sát trực tiếp.
* Khái niệm nhận thức lịch sử”chỉ nhận thức thức của con người về những sự
việc xảy ra trong quá khứ . Quá khứ chỉ có 1 – duy nhất, nhưng nhận thức về quá khứ
thì có nhiều. Lý do là nhận thức nào cũng gắn với những cá nhân cụ thể, những người
lập trường quan điểm khác nhau, sống trong các thời đại khác nhau…Nhận thức
lịch sử gắn liền với tính chủ quan của nhà NC.
=> Vì vậy, lịch sử luôn cần phải viết lại để tiếp cận với chân lý, tức sự thực lịch sử.
II. Đối tượng, chức năng của khoa học lịch sử:
1. Đối tượng:
* “Chúng ta chỉ biết có một khoa học duy nhất, khoa học lịch sử “ – Karl Marx.
+ LS cấp độ khái quát nhất gồm 2 phương diện LS tự nhiên LSXH KHTN
( Thiên văn học, Địa chất học, Cổ sinh học…) và KHXH (Kinh tế học, Chính trị học,
Xã hội học …).
+ KHLS, 1 lĩnh vực của KHXH NV “KH NCvề sự phát triển của XH loài người
với tất cả tính cụ thể đa dạng của nó; mục đích của nhận thức về sự phát triển này
là để hiểu biếthiện tại và triển vọng tương lai của nhân loại” – Bách khoa toàn thư Xô
Viết.
Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Sử Học - Trang 2
Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Sử Học - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Nhập Môn Sử Học 9 10 118