Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp 12

Được đăng lên bởi jeongyeonkimsone
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1626 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HƯƠNG THỦY
-------***-------

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ
LỚP 12

Năm học 2011 - 2012
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12
LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1945 - 2000)
Chương I
BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ
GIỚI THỨ HAI (1945-1949)
..........................................................................................................................................................
1

I. Hội nghị Ianta và những thỏa thuận của ba cường quốc:
- Hoàn cảnh: Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, đặt ra nhiều vấn đề cấp bách đối với
các nước Đồng minh:
+ Nhanh chóng đánh bại Phát xít.
+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+ Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
- Diễn biến: Từ 4 - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) với sự
tham gia của 3 nguyên thủ quốc gia Xtalin (Liên Xô), Rudơven (Mỹ), Sớcsin (Anh).
- Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng:
+ Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
+ Thành lập Liên hợp quốc.
+ Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc ở châu Âu và châu Á.
-Những quyết định của hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã
trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là "Trật tự hai cực Ianta" do
Mĩ và Liên xô đứng đầu mỗi cực.
II. Sự thành lập Liên hợp quốc:
1. Hoàn cảnh lịch sử:
- Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco(Mỹ), thông qua Hiến
chương thành lập LHQ.
- Ngày 24/10/1945, Hiến chương có hiệu lực.
2. Mục đích:
 Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
 Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc
bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
3. Nguyên tắc hoạt động:
 Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
 Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
 Không can thiệp vào nội bộ các nước.
 Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
 Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung
Quốc.
4. Các cơ quan chính:
 Đại hội đồng: Gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần.
 Hội đồng bảo an: Là cơ quan trọng yếu hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh
thế giới, hoạt động theo nguyên tắc nhất trí cao của 5 ủy viên thường
trự...
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HƯƠNG THỦY
-------***-------
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ
LỚP 12




Năm học 2011 - 2012
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12
- 
Chương I



Đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp 12 - Người đăng: jeongyeonkimsone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp 12 9 10 231