Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi tuyentuoitan2107
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ôn thi Kinh tế Chính trị

Tài liệu được tổng hợp, chọn lọc từ nhiều nguồn.

Câu 1 ( Thi ) : Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và cho biết suy nghĩ
của mình về hàng hóa được sản xuất ra tại nước ta hiện nay ?
BÀI LÀM
Hàng hóa là một trong những phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị. Hàng hóa là sản
phẩm của lao động sản xuất hàng hóa có thể đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người và
đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán. Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình như sắt,
thép, thực phẩm... hay vô hình như dịch vụ, giao thông vận tải... nhưng dù ở dạng nào nó
cũng có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.
Giá trị sử dụng là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con
người. Hàng hoá nào cũng có một hay một vài công dụng và cộng dụng đó làm nó có giá trị
sử dụng. Ví dụ như gạo là dùng để ăn, giá trị sử dụng của gạo là để ăn... Giá trị sử dụng của
hàng hoá là do thuộc tính tự nhiên (Lý, hoá, sinh) của thực thể hàng hoá đó quy định nhưng
việc phát hiện ra những thuộc tính có ích đó lại phụ thuộc vào sự phát triển của XH, của con
người. XH càng tiến bộ, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển thì số lượng giá trị sử dụng
ngày càng nhiều, chủng loại giá trị sử dụng ngày càng phong phú và chất lượng giá trị sử
dụng ngày càng cao.Giá trị sử dụng là giá trị sử dung XH. Nó không phải là giá trị sử dụng
cho người trực tiếp sản xuất mà là cho XH thông qua trao đổi mua bán. Do đó, người sản
xuất phải luôn quan tâm đến như cầu của XH, làm cho sản phẩm của họ phù hợp với nhu
cầu XH.
Giá trị sử dụng mang trên mình giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số
lượng, là tỷ lệ theo đó một giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng
loại khác. Ví dụ như: 1m vải có giá trị trao đổi bằng 5 kg thóc. Hai hàng hoá khác nhau như
vậy có thể trao đổi với nhau thì giữa chúng phải có một cơ sở chung. Lao động hao phí tạo
ra hàng hoá chính là cơ sở chung cho việc trao đổi đó và tạo ra giá trị của hàng hoá.
Vậy giá trị của hàng hoá là hao phí lao động XH của người sản xuất hàng hoá kết
tinh trong hàng hóa đó. Giá trị trao đổi là biểu hiện bên ngoài của giá trị, giá trị là nội dung
bên trong, là cơ sở của giá trị trao đổi. Giá trị biểu hiện mối quan hệ giữa những người sản
xuất hàng hoá. Vì vậy, giá trị là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá.
Hai thuộc tính đó của hàng hoá vừa mâu thuẫn, vừa thống nhất. Chúng thống nhất ở
chỗ: chúng cùng tồn tại trong hàng hoá, một hàng hoá phải có hai thuộc tính này...
Ôn thi Kinh tế Chính trị Tài liệu được tổng hợp, chọn lọc từ nhiều nguồn.
Câu 1 ( Thi ) : Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và cho biết suy nghĩ
của mình về hàng hóa được sản xuất ra tại nước ta hiện nay ?
BÀI LÀM
Hàng hóa là một trong những phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị. Hàng hóa là sản
phẩm của lao động sản xuất hàng hóa thể đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người
đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán. Hàng hoá thể dạng hữu hình như sắt,
thép, thực phẩm... hay hình như dịch vụ, giao thông vận tải... nhưng dạng nào
cũng có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.
Giá trị sử dụng công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu nào đó của con
người. Hàng hoá nào cũng có một hay một vài công dụng và cộng dụng đó làm nó có giá trị
sử dụng. Ví dụ như gạo là dùng để ăn, giá trị sử dụng của gạo là để ăn... Giá trị sử dụng của
hàng hoá là do thuộc tính tự nhiên (Lý, hoá, sinh) của thực thể hàng hoá đó quy định nhưng
việc phát hiện ra những thuộc tính có ích đó lại phụ thuộc vào sự phát triển của XH, của con
người. XH càng tiến bộ, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển thì số lượng giá trị sử dụng
ngày càng nhiều, chủng loại giá trị sử dụng ngày càng phong phú chất lượng giá trị sử
dụng ngày càng cao.Giá trị sử dụng giá trị sử dung XH. không phải giá trị sử dụng
cho người trực tiếp sản xuất cho XH thông qua trao đổi mua bán. Do đó, người sản
xuất phải luôn quan tâm đến như cầu của XH, làm cho sản phẩm của họ phù hợp với nhu
cầu XH.
Giá trị sử dụng mang trên mình giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi một quan hệ về số
lượng, là tỷ lệ theo đó một giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng
loại khác. Ví dụ như: 1m vải có giá trị trao đổi bằng 5 kg thóc. Hai hàng hoá khác nhau như
vậy thể trao đổi với nhau thì giữa chúng phải một sở chung. Lao động hao phí tạo
ra hàng hoá chính là cơ sở chung cho việc trao đổi đó và tạo ra giá trị của hàng hoá.
Vậy giá trị của hàng hoá là hao phí lao động XH của người sản xuất hàng hoá kết
tinh trong hàng hóa đó. Giá trị trao đổi là biểu hiện bên ngoài của giá trị, giá trị nội dung
bên trong, sở của giá trị trao đổi. Giá trị biểu hiện mối quan hệ giữa những người sản
xuất hàng hoá. Vì vậy, giá trị là một phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá.
Hai thuộc tính đó của hàng hoá vừa mâu thuẫn, vừa thống nhất. Chúng thống nhất
chỗ: chúng cùng tồn tại trong hàng hoá, một hàng hoá phải hai thuộc tính này, thiếu một
trong hai thuộc tính thì không phải hàng hoá. Tuy nhiên, chúng mâu thuẫn ba điểm:
thứ nhất, người bán thì làm ra sản phẩm đó (tạo ra giá trị sử dụng) nhưng họ lại chỉ quan
tâm đến giá trị (lời – lỗ), còn người mua thì phải bỏ ra giá trị nhưng chỉ quan tâm đến giá trị
sử dụng. Thứ hai, về một giá trị sử dụng thì hàng hoá khác nhau về chất còn về mặt giá trị
thì hàng hoá lại giống nhau về chất; Thứ ba, giá trị được sử dụng trong quá trình lưu thông
còn giá trị sử dụng được thực hiện trong quá trình tiêu dùng.
Trong hội bao giờ cũng người tiêu dùng hàng hóa. Hai thuộc tính của hàng
hoá này không phải do hai thứ lao động khác nhau kết tinh trong hàng h do
lao động sản xuất hàng hoá tính chất hai mặt, vừa tính trừu tượng, vừa tính cụ thể.
Làm ơn ráng viết cho đầy đủ “Viết nhầm còn hơn bỏ sót !!!” --- Trang 1 ---
Đề cương thảo luận kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận kinh tế chính trị - Người đăng: tuyentuoitan2107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đề cương thảo luận kinh tế chính trị 9 10 85