Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thảo luận Môn Kinh Tế Chính Trị Lớp Trung cấp chính trị

Được đăng lên bởi longnguyen212
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Họ và tên: VÕ ANH THƯ
Học viên lớp: H502
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Câu 1: Hàng hóa
1/Khái niệm:
là gì? Hai thuộc
- Hàng hóa là sản phẩm của lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của
tính của hàng
con
người
và đi vào tiêu dung thông qua trao đổi và mua bán.
hóa? Liên hệ thực
tiễn với việc hàng
- Hàng hóa có 2 loại:
hóa được sản xuất
+ Hàng hóa hữu hình:là tên gọi các loại hàng hóa bằng giác quan bình
ở Việt Nam?
thường có thể cảm nhận được như cầm nắm, nhìn thấy. Phần lớn các loại hàng
hóa lưu thông trên thị trường đều là hàng hóa hữu hình. Ví dụ như: quần áo, dày
dép, rau củ quả, trang sức, đồ gia dụng…
+Hàng hóa vô hìnhlà loại hàng hóa có giá trị, có thể quy đổi thành tiền
nhưng chúng ta không thể sờ hoặc cầm nắm được. Tuy nhiên, bạn có thể nhìn
thấy hàng hóa vô hình để có thể cảm nhận được giá trị của chúng. Ví dụ: sự nổi
tiếng, độ uy tín của một thương hiệu, là những ý tưởng, sáng kiến của một cá
nhân đã được đăng kí bản quyền, các dịch vụ y tế, giáo dục…
2/ Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa.
Thuộc tính là những tính chất thuộc về bản thân sự vật. Hàng hóa có hai
thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.
a. Giá trị sử dụng
– Khái niệm: Giá trị sử dụng là công dụng hay tính có ích của vật nhằm
thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Ví dụ: gạo để ăn, áo để mặc, máy móc
sx, điện thắp sáng,…
* Đặc điểm của giá trị sử dụng:
+ Vật phẩm nào cũng có một số công dụng nhất định. Công dụng của vật
phẩm do thuộc tính tự nhiên của vật chất quyết định.
+ Mỗi vật thể là tổng thể của thuộc tính tự nhiên, nên nó có nhiều công
dụng khác nhau. Tổng số công dụng của hàng hóa có xu hướng ngày càng gia
tăng cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và tiến bộ khoa học – kỹ thuật.
Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng. Nó là nội dung vật chất
của của cải. ví dụ: gạo ngoài việc để ăn còn sử dụng để sản xuất bún, làm bánh,
nấu rượu…
+ Giá trị sử dụng nói ở đây với tư cách là thuộc tính của hàng hoá, nó
không phải là giá trị sử dụng cho bản thân người sản xuất hàng hoá, mà là giá trị
sử dụng cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi - mua bán. Trong kinh tế
hàng hoá, giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi.
b. Giá trị
–Muốn nhận thức được giá trị hàng hóa phải thông qua giá trị trao đổi.
- Giá trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về lượng mà giá trị sử dụng này trao đổi
với giá trị sử dụng khác.
1

- Lao động kết tinh trong háng hóa chính là giá trị hàng hóa.
+ Giá trị HH: là hao phí lao động của người sản xuất hàng hóa kết tin
trong hàng ...
Họ và tên: VÕ ANH THƯ
Học viên lớp: H502
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Câu 1: Hàng hóa
gì? Hai thuộc
tính của hàng
hóa? Liên hệ thực
tiễn với việc hàng
hóa được sản xuất
ở Việt Nam?
1/Khái niệm:
- Hàng hóa sản phẩm của lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của
con người và đi vào tiêu dung thông qua trao đổi và mua bán.
- Hàng hóa có 2 loại:
+ Hàng hóa hữu nh:là tên gọi các loại hàng hóa bằng giác quan bình
thường có thể cảm nhận được n cầm nắm, nhìn thấy. Phần lớn các loại hàng
hóa lưu thông trên thị trường đều hàng hóa hữu hình. dụ như: quần áo, dày
dép, rau củ quả, trang sức, đồ gia dụng…
+Hàng hóa nhlà loại hàng hóa giá trị, thể quy đổi thành tiền
nhưng chúng ta không thể sờ hoặc cầm nắm được. Tuy nhiên, bạn thể nhìn
thấy hàng hóa nh để thể cảm nhận được giá trị của chúng. dụ: sự nổi
tiếng, độ uy tín của một thương hiệu, những ý tưởng, sáng kiến của một
nhân đã được đăng kí bản quyền, các dịch vụ y tế, giáo dục…
2/ Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa.
Thuộc tính những nh chất thuộc về bản thân sự vật. Hàng hóa hai
thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.
a. Giá trị sử dụng
Khái niệm: Giá trị sử dụng công dụng hay tính ích của vật nhằm
thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. dụ: gạo để ăn, áo để mặc, máy móc
sx, điện thắp sáng,…
* Đặc điểm của giá trị sử dụng:
+ Vật phẩm nào cũng một số công dụng nhất định. Công dụng của vật
phẩm do thuộc tính tự nhiên của vật chất quyết định.
+ Mỗi vật thể tổng thể của thuộc tính tự nhiên, nên nó nhiều công
dụng khác nhau. Tổng số công dụng của hàng hóa xu hướng ngày càng gia
tăng cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và tiến bộ khoa học – kỹ thuật.
Giá trị sử dụng chỉ thể hiện ở việc sử dụng hay tiêu dùng. Nó là nội dung vật chất
của của cải. dụ: gạo ngoài việc để ăn còn sử dụng để sản xuất bún, làm bánh,
nấu rượu…
+ Giá trị sử dụng nói đây với tư cách thuộc tính của hàng hoá,
không phải giá trị sử dụng cho bản thân người sản xuất hàng hoá, giá trị
sử dụng cho người khác, cho hội thông qua trao đổi - mua bán. Trong kinh tế
hàng hoá, giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi.
b. Giá trị
–Muốn nhận thức được giá trị hàng hóa phải thông qua giá trị trao đổi.
- Giá trị trao đổi quan hệ tỷ lệ về lượng giá trị sử dụng này trao đổi
với giá trị sử dụng khác.
1
Đề cương thảo luận Môn Kinh Tế Chính Trị Lớp Trung cấp chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thảo luận Môn Kinh Tế Chính Trị Lớp Trung cấp chính trị - Người đăng: longnguyen212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề cương thảo luận Môn Kinh Tế Chính Trị Lớp Trung cấp chính trị 9 10 659