Ktl-icon-tai-lieu

đề cương tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Bob Na
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
phần mở đầu giới thiệu đôi nét về Hồ Chí Minh (nếu cần ):
-HỒ CHÍ MINH sinh ngày 19/5/1989,quê hương của Người ở Nghệ Tĩnh- là mảnh
đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, là vùng địa linh, nhân kiệt, nơi
sản sinh nuôi dưỡng nhiều anh hùng dân tộc như Mai Thúc Loan (chống nhà
Đường, xây thành Vạn An 722), Nguyễn Biễu, tướng nhà Trần, Đặng Dung, Phan
Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Trần Phú; nơi có thành quách, đại
vạc, đại huệ do Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương xây dựng, có di tích thành Lục Niên do
Lê Lợi xây dựng.
-Là nơi con người hiếu học: sự học như một nghề luôn được quan tâm, lo lắng,
hãnh diện, tự hào, luôn hướng tới sự thành đạt bằng nghề đèn sách, khoa bảng.
-Nơi sinh đại thi hào, danh nhân Nguyễn Du, từ 1635 – 1901 có 193 người đậu tú
tài, cử nhân, có một Nguyễn Sinh Sắc đậu đại khoa phó bảng.
-Truyền thống gia đình: Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn trước hết từ truyền thống
gia đình bên nội, ngoại, nhất là Tư tưởng, phong cách của Nguyễn Sinh Sắc_ Thân
sinh Hồ Chí Minh.
-Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là người bị mồ côi cha, mẹ từ nhỏ, nhà nghèo, thông
minh, có ý chí kiên cường, nghị lực quả cảm phi thường, khắc phục mọi khó khăn
quyết thực hiện bằng được chí hướng của mình, chiếm lĩnh đỉnh cao của trí tuệ, là
người sống gần gũi với dân, có lòng thương dân sâu sắc, ông chủ trương dựa vào
dân để thực hiện mọi cải cách Chính trị, xã hội, thường xuyên trăn trở con đường
cứu nước, cứu dân, luôn liên hệ với Phan Bội Châu, Nguyễn Thiệu Quý, Trần Thâu,
… những người có tư tưởng yêu nước mưu đại sự.
-Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc lòng vị tha, nhân hậu, thủy chung cần mẫn
của người mẹ, tình yêu thương nhân hậu sâu nặng của ông bà ngoại,…
-Tất cả những nhân cách gần gủi, thân thương đó là tác động mạnh mẽ tới việc
hình thành nhân cách Hồ Chí Minh từ tấm bé.
Câu 1 : những tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và kết tinh cả những tinh hoa văn hóa
truyền thống dân tộc Việt Nam
-Truyền thống yêu nước, đứng đầu bảng giá trị tinh thần của người Việt,khi đánh
giá một nhân vật lịch sử nào đó,dù cho người đó có thể có những đóng góp to lớn
về mặt kinh tế,văn hóa v…v . nhưng nếu như người đó phạm tội phản bội tổ quốc
thì lịch sử ngàn đời sau của dân tộc Việt Nam mãi mãi không bao giờ tha thứ .

[Type text]

Page 1

- Kiên cường bất khuất, tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố
kết cộng đồng, ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn thử thách, trí thông minh...
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
phần mở đầu giới thiệu đôi nét về Hồ Chí Minh (nếu cần ):
-HỒ CHÍ MINH sinh ngày 19/5/1989,quê hương của Người ở Nghệ Tĩnh- là mảnh
đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, là vùng địa linh, nhân kiệt, nơi
sản sinh nuôi dưỡng nhiều anh hùng dân tộc như Mai Thúc Loan (chống nhà
Đường, xây thành Vạn An 722), Nguyễn Biễu, tướng nhà Trần, Đặng Dung, Phan
Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Trần Phú; nơi có thành quách, đại
vạc, đại huệ do Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương xây dựng, có di tích thành Lục Niên do
Lê Lợi xây dựng.
-Là nơi con người hiếu học: sự học như một nghề luôn được quan tâm, lo lắng,
hãnh diện, tự hào, luôn hướng tới sự thành đạt bằng nghề đèn sách, khoa bảng.
-Nơi sinh đại thi hào, danh nhân Nguyễn Du, từ 1635 – 1901 có 193 người đậu tú
tài, cử nhân, có một Nguyễn Sinh Sắc đậu đại khoa phó bảng.
-Truyền thống gia đình: Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn trước hết từ truyền thống
gia đình bên nội, ngoại, nhất là Tư tưởng, phong cách của Nguyễn Sinh Sắc_ Thân
sinh Hồ Chí Minh.
-Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là người bị mồ côi cha, mẹ từ nhỏ, nhà nghèo, thông
minh, có ý chí kiên cường, nghị lực quả cảm phi thường, khắc phục mọi khó khăn
quyết thực hiện bằng được chí hướng của mình, chiếm lĩnh đỉnh cao của trí tuệ, là
người sống gần gũi với dân, có lòng thương dân sâu sắc, ông chủ trương dựa vào
dân để thực hiện mọi cải cách Chính trị, xã hội, thường xuyên trăn trở con đường
cứu nước, cứu dân, luôn liên hệ với Phan Bội Châu, Nguyễn Thiệu Quý, Trần Thâu,
… những người có tư tưởng yêu nước mưu đại sự.
-Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc lòng vị tha, nhân hậu, thủy chung cần mẫn
của người mẹ, tình yêu thương nhân hậu sâu nặng của ông bà ngoại,…
-Tất cả những nhân cách gần gủi, thân thương đó là tác động mạnh mẽ tới việc
hình thành nhân cách Hồ Chí Minh từ tấm bé.
Câu 1 : những tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và kết tinh cả những tinh hoa văn hóa
truyền thống dân tộc Việt Nam
-Truyền thống yêu nước, đứng đầu bảng giá trị tinh thần của người Việt,khi đánh
giá một nhân vật lịch sử nào đó,dù cho người đó có thể có những đóng góp to lớn
về mặt kinh tế,văn hóa v…v . nhưng nếu như người đó phạm tội phản bội tổ quốc
thì lịch sử ngàn đời sau của dân tộc Việt Nam mãi mãi không bao giờ tha thứ .
[Type text] Page 1
đề cương tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Bob Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
đề cương tư tưởng hồ chí minh 9 10 330