Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối kỳ môn Lịch Sử - Địa lý lớp 5

Được đăng lên bởi zuzitinhnghich
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Kim Đồng
Lớp: 5/...
Họ và tên:……………….............................

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học : 2014 -2015
MÔN: Lịch sử - Địa lí - Lớp 5
Thời gian : 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống .
Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định?
a.  Triều đình nhà Nguyễn.
b. Dân chúng và nghĩa quân
c. Ông tự phong
Câu 2: Đánh dấu X vào  trước câu trả lời đúng nhất.
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
a. Ngày 5/6/1911
b. Ngày 6/5/1911
c. Ngày 15/6/1911
Câu 3: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích
hợp: (a. không chịu làm nô lệ; b. hòa bình; c. cướp nước ta; d. nhân nhượng.)
“Hởi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng
chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm
……………………………………lần nữa.
Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiệu mất nước,nhất
định………………………………………!
II. ĐỊA LÍ: (3điểm)
Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống .
Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:
a. Đà Nẵng
b. Hà nội
c. Thành Phố Hồ Chí Minh
Câu 2: Đánh dấu X vào  trước câu trả lời đúng nhất.
Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:
a. Đường ô-tô
b. Đường sắt
c. Đường sông, đường biển
Câu 3: Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng.

A
a) Dầu mỏ
b) Sắt
c) A-pa-tít
d) Than

B
1. Quảng Ninh
2. Hà Tĩnh
3. Lào Cai
4. Biển đông

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
I. LỊCH SỬ: (2điểm)
Câu 1. Sau Cách mạng tháng tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn nào?

Câu 2 : Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới Thu-đông năm 1950 nhằm mục đích
gì?

II. ĐỊA LÍ: (2điểm)
Câu 1: Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ nước ta
là bao nhiêu ki lô mét vuông?

Câu 2: Nêu những đều kiện thuận lợi để phát trển du lịch ở nước ta.

ĐÁP ÁN BÀI KT : LS -ĐL
A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm
Câu

1

2

4

Ý đúng

B

A

Thứ tự cần điền b - d - c - a

II. ĐỊA LÍ: (3điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm
Câu
Ý đúng

1
C

2
A

3
a-4; b-2; c-3; d-1

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm
I. LỊCH SỬ: (2điểm)
Câu 1. Sau Cách mạng tháng tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn nào?
Trả lời: Sau Cách mạng tháng tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn:
- Giặc đói
- Giặc dốt
- Giặc ngoại xâm
Câu 2 : Ta quyết định ...
Trường Tiểu học Kim Đồng
Lớp: 5/...
Họ và tên:……………….............................
BÀI KIỂM TRA CUI KÌ I
Năm học : 2014 -2015
MÔN: Lịch sử - Địa lí - Lớp 5
Thời gian : 60 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống .
Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định?
a. Triều đình nhà Nguyễn. b. Dân chúng và nghĩa quân c. Ông tự phong
Câu 2: Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
a. Ngày 5/6/1911
b. Ngày 6/5/1911
c. Ngày 15/6/1911
Câu 3: Hãy chọn điền các t ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích
hợp: (a. không chịu làm nô lệ; b. hòa bình; c. cướp nước ta; d. nhân nhượng.)
“Hởi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng
chúng ta càng nhân nhưng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm
……………………………………lần nữa.
Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiệu mất nước,nhất
định………………………………………!
II. ĐỊA LÍ: (3điểm)
Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống .
Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:
a. Đà Nẵng b. Hà nội c. Thành Phố Hồ Chí Minh
Câu 2: Đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng nhất.
Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:
a. Đường ô-tô b. Đường sắt c. Đường sông, đường biển
Câu 3: Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng.
A B
a) Dầu mỏ 1. Quảng Ninh
b) Sắt 2. Hà Tĩnh
c) A-pa-tít 3. Lào Cai
d) Than 4. Biển đông
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
I. LỊCH SỬ: (2điểm)
Câu 1. Sau Cách mạng tháng tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn nào?
Đề kiểm tra cuối kỳ môn Lịch Sử - Địa lý lớp 5 - Trang 2
Đề kiểm tra cuối kỳ môn Lịch Sử - Địa lý lớp 5 - Người đăng: zuzitinhnghich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối kỳ môn Lịch Sử - Địa lý lớp 5 9 10 946