Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài báo cáo

Được đăng lên bởi Nghé NoBi NguyỄn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Lý do chọn đề tài:
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy
đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy với thầy, giữa
thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân đề hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ đó... Người cũng chỉ rõ trường học phải liên hệ chặt chẽ với gia đình, với xã hội, các đoàn thể thanh
niên, phụ nữ. Các cơ quan chính quyền và các cấp ủy đảng phải thật sự quan tâm đến nhà trường, đến việc học
tập của con em mình hơn nữa...
Xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng lớn của Đảng và Nhà nước ta. Tư tưởng đó là một sự đoàn kết
truyền thống hiếu học, đề cao sự học và chăm sự lo học hành của nhân dân, của dân tộc ta được hình thành từ
rất lâu, ít nhất là những bài học kinh nghiệm lớn của lịch sử, gần 70 năm xây dựng nền giáo dục của thời đại
mới - Thời đại Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phạm Minh Hạc đã xác định tại hội thảo "Xã hội và giáo dục"
năm 1994: xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược, một bộ phận của đường lối giáo dục một con
đường phát triển giáo dục ở nước ta.
Hội nghị BCHTW lần 2 khóa VIII, tiếp tục khẳng định XHHGD là một trong những giải pháp chủ
yếu thực hiện chiến lược giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và đã chỉ rõ: “ mọi
người chăm lo cho giáo dục, các cấp ủy đảng và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân,
các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp
giáo dục- đào tạo đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục và đào tạo..”
Thực tế ở trường THCS Lê Qúy Đôn cũng như nhiều trường THCS khác ở huyện Ea Súp, Tỉnh
ĐăkLăk, được cấp ủy chính quyền các bậc phụ huynh đồng ý về chủ trương nâng cao hiệu quả công tác xã hội
hóa giáo dục về xây dựng cơ sở vật chất thiết bị dạy học, kết quả ban đầu rất tích cực khả quan.
Tuy nhiên do đặc thù là một huyện biên giới vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn, nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa thật sự sâu
sắc. Do vậy công tác xã hội hóa giáo dục về xây dựng cơ sở vật chất thiết bị dạy học chưa thu được kết quả
tương xứng, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, thì cơ sở vật chất thiết bị dạy học còn khó khăn thiếu thốn.
Điều đó được biểu hiện, nhà trường thiếu các khối công trình phục vụ cho công tác dạy và học như:
thiếu phòng học, nhà hiêụ bộ, hàng r...
1. Lý do chọn đề tài:
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy
đầy đủ dân chủ hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy với thầy, giữa
thầytrò, giữa học tvới nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường nhân dân đề hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ đó... Người cũng chỉ rõ trường học phải liên hệ chặt chẽ với gia đình, với xã hội, các đoàn thể thanh
niên, phụ nữ. Các cơ quan chính quyền và các cấp ủy đảng phải thật sự quan tâm đến nhà trường, đến việc học
tập của con em mình hơn nữa...
hội hóa giáo dục một tưởng lớn của Đảng Nhà nước ta. tưởng đó một sự đoàn kết
truyền thống hiếu học, đề cao sự học và chăm sự lo học hành của nhân dân, của dân tộc ta được hình thành từ
rất lâu, ít nhất là những bài học kinh nghiệm lớn của lịch sử, gần 70 m xây dựng nền giáo dục của thời đại
mới - Thời đại Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo Phạm Minh Hạc đã xác định tại hội thảo "Xã hội giáo dục"
năm 1994: hội hóa giáo dục một tưởng chiến lược, một bộ phận của đường lối giáo dục một con
đường phát triển giáo dục ở nước ta.
Hội nghị BCHTW lần 2 khóa VIII, tiếp tục khẳng định XHHGD một trong những giải pháp chủ
yếu thực hiện chiến lược giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: mọi
người chăm lo cho giáo dục, các cấp ủy đảng tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân,
các tổ chức kinh tế - xã hội, các gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp
giáo dục- đào tạo đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục và đào tạo..”
Thực tế trường THCS Qúy Đôn cũng như nhiu trường THCS khác huyn Ea Súp, Tỉnh
ĐăkLăk, được cấp ủy chính quyền các bậc phụ huynh đồng ý về chủ trương nâng cao hiệu quả công tác xã hội
hóa giáo dục về xây dựng cơ sở vật chất thiết bị dạy học, kết quả ban đầu rất tích cực khả quan.
Tuy nhiên do đặc thù một huyện biên giới vùng sâu vùng xađiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn, nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục của một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa thật sự sâu
sắc. Do vậy công tác hội hóa giáo dục về xây dựng sở vật chất thiết bị dạy học chưa thu được kết quả
tương xứng, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, thì cơ sở vật chất thiết bị dạy học còn khó khăn thiếu thốn.
Điều đó được biểu hiện, nhà trường thiếu các khối công trình phục vụ cho công tác dạy và học như:
thiếu phòng học, nhà hiêụ bộ, hàng rào, sân tông, máy vi tính... Với vai trò trách nhiệm của một Hiệu
trưởng trường THCS với kinh nghiệm 11 năm làm công tác quản nhà trường, đặc biệt sau khóa bồi dưỡng
lớp CBQL, tôi xác định ngoài việc thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường, quan tâm đến chất lượng giáo dục
thì việc y dựng cơ sở vật chất thiết bị dạy học ngày một khang trang, đầy đủ là hết sức quan trọng góp phần
hoàn thành nhiệm vụ từng năm học. Đthực hiện nhiệm vụ này tôi đã tìm hiểu thực trạng của công tác xã hội
hóa giáo dục nhà trường, địa phương rút ra nguyên nhân của ưu điểm, tồn tại xây dựng kế hoạch để
thực hiện công tác xã hội hóa cơ sở vật chất trang thiết bị trường học. Vì vậy Tôi mạnh dạn trình bày "Một số
biện pháp quản lý công tác hội hóa giáo dục sở vật chất thiết bị dạy học tại trường THCS Qúy
Đôn - Xã Ya Tờ Mốt - Huyện Ea Súp - Tỉnh ĐăkLăk".
2. Tình hình thực tế về quảnnâng cao hiệu quả công tác xã hộigiáo dục sở thiết bị dạy
học của trường THCS Lê Qúy Đôn.
2.1. Tình hình chung của nhà trường:
Trường đóng trên địa bàn YaTờ Mốt - đặc biệt khó khăn về kinh tế - hội. Đại bộ phận
nhân dân làm nông nghiệp sản xuất lúa một vụ, kết cấu dân cư chủ yếu là diện kinh tế mới từ Miền Bắc vào và
hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng như điện đường đang trong quá trình xây dựng, giao thông đi lại
rất khó khăn đặc biệt về mùa mưa. Điều kiện để phát triển văn hóa xã hội chưa nội lực để thúc đẩy đi lên.
Toàn bộ phần chi ngân sách địa phương là do Nhà nước cấp. Hthống chính trtừ thôn đến cấp xã còn bộc lộ
nhiều hạn chế trong hoạt động.
Mặt thuận lợidiện tích đất đai rộng: 9037 ha hiện nay dân số 1575 hộ = 5536 nhân
khẩu, gồm 11 dân tộc cùng chung sống, toàn xã có 15 thôn.
Về giáo dục xã có 4 trường gồm: bậc THCS – 1; bậc TH – 2; bậc Mầm non – 1, tổng số học sinh toàn
xã năm học 2012 – 2013 là: 1057.
Trường THCS Qúy Đôn được UBND huyện Ea Súp thành lập vào ngày 30/8/2002, ngày từ ban
đầu trường đội ngũ CBCVNV 14 người. Năm học 2002 2003, trường đội ngũ CBQL: 01; GV: 10;
NV: 3. Về học sinh có: 182 em được biên chế thành 6 lớp, gồm khối 6 :2 lớp; khối 7 :2 lớp; khối 8 :1 lớp; khối
9 :1 lớp. Toàn trường có 30% học sinh dân tộc thiểu số.
Đến năm học 2012 2013 nhà trường đội ngũ CBGVNV là: 34 người, trong đó CBQL: 02; GV:
26; NV: 6.
Chất lượng giáo dục năm học...đạt kết quả như sau:
- Hạnh kiểm
Khối S.Lớp S. Học sinh XẾP LOẠI
Tốt Khá TB Yếu
1
Đề tài báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài báo cáo - Người đăng: Nghé NoBi NguyỄn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài báo cáo 9 10 328